Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabbanilerin ve ahbarın; günah söz söylemekten ve suht yemekten sakındırmaları gerekmez miydi? Yaltaklanmaları ne kötüdür.

لَوْلَا يَنْهٰيهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَۜ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
Lev la yenhahumur rabbaniyyune vel ahbaru an kavlihimul isme ve eklihimus suht lebi'se ma kanu yasneun.
#kelimeanlamkök
1levlagerekmez miydi?
2yenhahumumenetmeleriنهي
3r-rabbaniyyuneRabbanilerinربب
4vel'ehbaruve hahamlarınحبر
5an
6kavlihimuonlarıv sözleriniقول
7l-ismegünahاثم
8ve eklihimuve yemeleriniاكل
9s-suhteharamسحت
10lebi'sene kötüdürباس
11maşey
12kanuolduklarıكون
13yesneuneyapmaktaصنع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Din adamları ve alimleri, onları günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten menetselerdi ya! İşledikleri ne kötüdür!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendilerini Rabbe adayanlar ve din âlimleri, günah olan sözleri söylemek ve haram yemekten onları engelleseydi (sakındırsaydı) ya!* İşledikleri (fiiller) ne kötüdür!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hahamları ve din adamları onları bu günah sözleri söylemekten, haram yemekten menetmeli değil miydi? İşledikleri ne fena!

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rabbanilerin* ve ahbarın*; günah söz söylemekten ve suht* yemekten sakındırmaları gerekmez miydi? Yaltaklanmaları ne kötüdür.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Din adamları* ve bilginleri, bunların günah söz söylemelerini ve haram yemelerini yasaklasalardı olmaz mıydı? Onları ne kötü yetiştiriyorlar*!

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendisini Efendisine adamış olanlar ve dini uğraş edinenler, suç olan şeyler söylemekten ve açgözlülükle yutmaktan, onları neden alıkoymadılar; ne kötü davranıyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onların din adamları ve hahamları, onları günahkarca düşüncelerden ve haram yemekten alıkoysalardı ya? İşledikleri şey ne kötüdür.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ruhbanları ve hahamları onları, günah oluşturan sözlerinden, haram yemekten alıkoysalardı olmaz mıydı? Ne kötüdür onların sınaat/teknoloji olarak üretmekte oldukları.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bilgin-yöneticileri (Rabbaniyyun) ve yüksek bilginleri (Ahbar), onları, günah söylemelerinden ve haram yiyiciliklerinden sakındırmalı değil miydi? Yapmakta oldukları ne kötüdür.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bari Allah dostları ve bilginleri, onları yalan söylemekten ve haram yemekten alıkoysaydılar. Ne kötü bir sanata alışmışlar!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Neden onların din adamları ve hahamları onları günahkarca iddialardan ve her türlü kötülüğü boğazlarına indirmekten alıkoymadılar? Ortaya koydukları şey ne kadar kötüdür!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bunları, din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya! Yapmakta oldukları şey ne kötüdür!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bari Rabbaniyyun ve Ahbar bunları günah söylemekten ve haram yemekten nehyetseler! Ne fena san'ate alışmışlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbanilerin ve hahamların, onları günah söz söylemekten, haram yemekten menetmeleri gerekmezmiydi? Yaptıkları şey ne kötüdür!

 • Gültekin Onan

  Bilgin-yöneticileri (rabbaniyun) ve yüksek-bilginleri (ahbar), onları, günah söylemelerinden ve haram yiyiciliklerinden sakındırmalı değil miydi? Yapmakta oldukları ne kötüdür.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bari bilginleri, fakıyhleri onları günah söylemelerinden ve haram yemelerinden vaz geçirmiye çalışsalardı ya. Her halde yapmakda oldukları bu (san'at) ne kadar kötü!

 • İbni Kesir

  Rabb'a kul olanlar ve bilginler; onları günah söylemelerinden ve haram yemelerinden vazgeçirmeye çalışmalı değiller miydi? Yapmakta oldukları şey gerçekten ne kötü.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rabbe kul olanlar ve bilginlerin onlara günah söz söylemeyi ve haram yemeyi yasak etmeleri gerekmez miydi? Yapmakta oldukları ne kötüdür.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bari, onların mürşitleri ve fakihleri onların günah olan şeyler söylemelerini ve haram yemelerini önleselerdi ya! Ama heyhat! Bunların yaptıkları da, ayrıca bir çirkin!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rabbaniler ve Ahbar (Maide:44'te açıklandı) onları Allah'a karşı suç olanları söylemekten ve haram yemekten engelleseler ya.. . Onların yapıp üretmekte oldukları ne kötüdür!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hahamları ve din adamları onları bu günah sözleri söylemekten, haram yemekten menetmeli değil miydi? İşledikleri ne fena!

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rabbanilerin ve ahbarın;* günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırmaları gerekmez miydi? Yaltaklanmaları ne kötüdür.

 • Progressive Muslims

  Did not the Rabbis and Priests deter them for speaking evil and consuming money illicitly Miserable indeed is what they had done.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Oh, that the rabbis and the religious scholars had but forbidden their speaking sin and their consumption of illicit gain! Evil is what they were working.

 • Aisha Bewley

  Why do their scholars and rabbis not prohibit them from evil speech and acquiring ill-gotten gains? What an evil thing they invent!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If only the rabbis and the priests enjoin them from their sinful utterances and illicit earnings! Miserable indeed is what they commit.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  If only the Devotees and Priests had prohibited them for speaking evil and consuming money illicitly. Miserable indeed is what they have done.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Shouldn't the Rabbis and Priests deter them from speaking evil and consuming money illicitly? Miserable indeed is what they had done.