5. Maide suresi 63. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Rabbanilerin ve ahbarın;* günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırmaları gerekmez miydi? Yaltaklanmaları ne kötüdür.

لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ
Lev la yenhahumur rabbaniyyune vel ahbaru an kavlihimul isme ve eklihimus suht lebi'se ma kanu yasneun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Din adamları ve alimleri, onları günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten menetselerdi ya! İşledikleri ne kötüdür!
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Hahamları ve din adamları onları bu günah sözleri söylemekten, haram yemekten menetmeli değil miydi? İşledikleri ne fena!
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Rabbanilerin ve ahbarın;* günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırmaları gerekmez miydi? Yaltaklanmaları ne kötüdür.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Din adamları* ve bilginleri, bunların günah söz söylemelerini ve haram yemelerini yasaklasalardı olmaz mıydı? Onları ne kötü yetiştiriyorlar*!
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kendisini Efendisine adamış olanlar ve dini uğraş edinenler, suç olan şeyler söylemekten ve açgözlülükle yutmaktan, onları neden alıkoymadılar; ne kötü davranıyorlar.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onların din adamları ve hahamları, onları günahkarca düşüncelerden ve haram yemekten alıkoysalardı ya? İşledikleri şey ne kötüdür.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ruhbanları ve hahamları onları, günah oluşturan sözlerinden, haram yemekten alıkoysalardı olmaz mıydı? Ne kötüdür onların sınaat/teknoloji olarak üretmekte oldukları.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Bilgin-yöneticileri (Rabbaniyyun) ve yüksek bilginleri (Ahbar), onları, günah söylemelerinden ve haram yiyiciliklerinden sakındırmalı değil miydi? Yapmakta oldukları ne kötüdür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bari Allah dostları ve bilginleri, onları yalan söylemekten ve haram yemekten alıkoysaydılar. Ne kötü bir sanata alışmışlar!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Neden onların din adamları ve hahamları onları günahkarca iddialardan ve her türlü kötülüğü boğazlarına indirmekten alıkoymadılar? Ortaya koydukları şey ne kadar kötüdür!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Bunları, din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya! Yapmakta oldukları şey ne kötüdür!
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bari Rabbaniyyun ve Ahbar bunları günah söylemekten ve haram yemekten nehyetseler! Ne fena san'ate alışmışlar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Rabbanilerin ve hahamların, onları günah söz söylemekten, haram yemekten menetmeleri gerekmezmiydi? Yaptıkları şey ne kötüdür!
Gültekin Onan
Bilgin-yöneticileri (rabbaniyun) ve yüksek-bilginleri (ahbar), onları, günah söylemelerinden ve haram yiyiciliklerinden sakındırmalı değil miydi? Yapmakta oldukları ne kötüdür.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Bari bilginleri, fakıyhleri onları günah söylemelerinden ve haram yemelerinden vaz geçirmiye çalışsalardı ya. Her halde yapmakda oldukları bu (san'at) ne kadar kötü!
İbni Kesir
Rabb'a kul olanlar ve bilginler; onları günah söylemelerinden ve haram yemelerinden vazgeçirmeye çalışmalı değiller miydi? Yapmakta oldukları şey gerçekten ne kötü.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Rabbe kul olanlar ve bilginlerin onlara günah söz söylemeyi ve haram yemeyi yasak etmeleri gerekmez miydi? Yapmakta oldukları ne kötüdür.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bari, onların mürşitleri ve fakihleri onların günah olan şeyler söylemelerini ve haram yemelerini önleselerdi ya! Ama heyhat! Bunların yaptıkları da, ayrıca bir çirkin!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Rabbaniler ve Ahbar (Maide:44'te açıklandı) onları Allah'a karşı suç olanları söylemekten ve haram yemekten engelleseler ya. . . Onların yapıp üretmekte oldukları ne kötüdür!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
If only the rabbis and the priests enjoin them from their sinful utterances and illicit earnings! Miserable indeed is what they commit.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
If only the Devotees and Priests had prohibited them for speaking evil and consuming money illicitly. Miserable indeed is what they have done.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Shouldn't the Rabbis and Priests deter them from speaking evil and consuming money illicitly? Miserable indeed is what they had done.
# Kelime Anlam Kök
1 levla: gerekmez miydi?
2 yenhahumu: menetmeleri نهي
3 r-rabbaniyyune: Rabbanilerin ربب
4 vel'ehbaru: ve hahamların حبر
5 an:
6 kavlihimu: onlarıv sözlerini قول
7 l-isme: günah اثم
8 ve eklihimu: ve yemelerini اكل
9 s-suhte: haram سحت
10 lebi'se: ne kötüdür باس
11 ma: şey
12 kanu: oldukları كون
13 yesneune: yapmakta صنع