Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da O yaratmıştır. Bir bilgiye dayanmadan O'na oğullar ve kızlar isnat ettiler! O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır ve yücedir.

وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ
Ve cealu lillahi şurekael cinne ve halakahum ve haraku lehu benine ve benatin bi gayri ilm, subhanehu ve teala amma yasifun.
#kelimeanlamkök
1ve cealuve yaptılarجعل
2lillahiAllah'a
3şuraka'eortakشرك
4l-cinnecinleriجنن
5vehalekahumhalbuki onları O yaratmıştırخلق
6ve harakuve icadettilerخرق
7lehuO'na
8benineoğullarبني
9ve benatinve kızlarبني
10bigayriغير
11ilminbilmedenعلم
12subhanehuO münezzehtirسبح
13ve teaalave yücedirعلو
14amma
15yesifuneonların nitelemelerindenوصف

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki, onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O'nun şanı yücedir, onların ileri sürdükleri vasıflardan uzaktır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Cinleri Allah'a ortaklar koştular. (Oysa) onları da (Allah) yaratmıştı. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O, onların ileri sürdüğü yakıştırmalardan yücedir.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'a cinleri ortak koştular. Halbuki onları O yaratmıştır. Bilmeden O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O'nun şanı yücedir, onların nitelemelerinden çok üstündür.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Cinleri
*
Allah'a ortak koştular. Oysa onları da O yaratmıştır. Bir bilgiye dayanmadan O'na oğullar ve kızlar isnat ettiler! O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır ve yücedir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Cinleri Allah'ın ortakları saydılar; oysa cinleri O yaratmıştır. Allah'ın oğulları ve kızları var diye bilgisizce kestirip attılar. O, onların tanımlamalarından uzak ve yücedir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah'a, cinleri ortaklar koştular. Oysa onları da O yaratmıştır. O'na, bilgisizce, oğullar ve kızlar yakıştırıp uydurdular. O, onların yakıştırmalarından ayrıktır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Fakat görünmez varlık türlerine Allah'a denk bir makam yakıp yakıştırdılar, oysa ki onları da O yaratmıştı. Bir de cehaletleri yüzünden O'na oğullar ve kızlar peydahladılar. O'nun aşkın ve yüce olan zatı, insanların her tür tasavvur ve tahayyüllerinin üzerindedir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah'a bir de cinleri/gözle görülmeyen yaratıkları ortak koştular. Oysaki, onları O yaratmıştır. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar isnat etme saçmalığını gösterdiler. Şanı yücedir O'nun! Onların nitelemelerinin ötesindedir O!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları O yaratmıştır. Bir de hiç bir bilgiye dayanmaksızın O'na oğullar ve kızlar yakıştırıp uydurdular. O ise nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir, uzaktır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bir de tutup cinleri (gizli yaratıkları) -onları yarattığı halde- Allah'a ortak koştular. Bundan başka bir de O'na oğullar ve kızlar saçmaladılar, ne dediklerini bildikleri yok. O'nun yüce zatı, onların vasıflamalarından münezzeh ve yücedir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ama bazıları bütün görünmez varlık türlerine, Allahın yanında (Ona denk) bir yer yakıştırmaya başladılar, halbuki onları(n tümünü) yaratan Odur; ve cehaletleri yüzünden Ona oğullar ve kızlar isnat ettiler! O, sonsuz ihtişam sahibidir ve insanların her türlü tasavvur ve tahayyülünü aşan bir yüceliğe sahiptir:

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Bir de cinleri Allah'a birtakım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(100-101) Bir de tuttular Allaha Cinleri (gizli mahlukları) şerik koştular, halbuki o onları yarattı, bundan başka ona oğullar ve kızlar saçmaladılar, ne dediklerini bildikleri yok, onun zatı sübhanisi semavat ve yerin mübdii, ona veled nasıl tasavvur edilir? ki bir eşi bulunmak mümkin değil, o her şeyi yaratmış ve her şeye alim

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Tuttular) cinleri Allah'a ortak yaptılar. Halbuki onları O yaratmıştır. Bilmeden O'na oğullar ve kızlar icadettiler. Haşa O, onların ileri sürdüğü niteliklerden münezzehtir!

Gültekin Onan
Cinleri Tanrı'ya ortak koştular. Oysa onları O yaratmıştır. Bir de hiç bir bilgiye dayanmaksızın O'na oğullar ve kızlar yakıştırıp uydurdular. O ise nitelendiregeldikleri şeylerden yücedir, uzaktır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Cinleri Ona (Allaha) ortak yapdılar. Halbuki bunları da O yaratmışdır. Bundan başka (ne dediklerini) bilmeden Onun oğulları ve kızları olduğunu da uydurub söylediler. Onun zati ise vasfedegeldiklerinden çok uzakdır, çok yücedir.

İbni Kesir
Cinnleri, Allah'a ortak koştılar. Halbuki onları, O yaratmıştır. Bilmeden O'na oğullar ve kızlar uydurdular. Haşa O, onların vasıflandırdıklarından yüce ve münezzehtir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah'ın yarattığı cinleri O'na ortak koştular. Cahilce O'nun için oğullar ve kızlar icat ettiler. O, onların vasıflandırdıklarından münezzeh ve çok yücedir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Böyle iken tuttular, cinleri Allah'a şerik yaptılar; halbuki bunları da O yaratmıştır. Bundan başka O'na birtakım oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok! O, müşriklerin Kendisine isnad ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
(Onlar bir de) CİNNi (görünmeyen varlıkları) Allah'a ortak kıldılar... Onları (Allah) yaratmıştır! (Onlarda açığa çıkan özellikler de Allah Esma'sından meydana gelmiştir)... Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar! Subhan'dır O; onların tanımlamalarından beri ve yücedir!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'a cinleri ortak koştular. Halbuki onları O yaratmıştır. Bilmeden O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O'nun şanı yücedir, onların nitelemelerinden çok üstündür.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Cinleri
*
Allah'a ortak koştular. Oysa onları da O yaratmıştır. Bir bilgiye dayanmadan O'na oğullar ve kızlar isnat ettiler! O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır ve yücedir.

Rashad Khalifa The Final Testament
Yet, they set up beside GOD idols from among the jinns, though He is the One who created them. They even attribute to Him sons and daughters, without any knowledge. Be He glorified. He is the Most High, far above their claims.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And they set up partners with God from among the Jinn, while He had created them. And they invented for Him sons and daughters without them having any knowledge! Be He glorified and exalted above what they describe.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Yet, they made partners with God from among the Jinn, while He had created them. They invented for Him sons and daughters without having any knowledge! Be He glorified and far above what they describe.

2022 © Açık Kuran