Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bir örnek olmaksızın gökleri ve yeri yaratandır. Eşi benzeri olmayanın nasıl olur da çocuğu olabilir? O, Her Şeyi Yaratan'dır. Ve Her Şeyi Hakkıyla Bilen'dir.

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Bedius semavati vel ard, enna yekunu lehu veledun ve lem tekun lehu sahıbeh, ve halaka kulle şey', ve huve bikulli şey'in alim.
#kelimeanlamkök
1bediuyoktan var edendirبدع
2s-semavatigökleriسمو
3vel'erdive yeriارض
4ennanasıl?اني
5yekunuolabilirكون
6lehuO'nun
7veledunçocuğuولد
8velem
9tekunyokturكون
10lehukendisinin
11sahibetunbir eşiصحب
12ve halekave O yaratmıştırخلق
13kulleherكلل
14şey'inşeyiشيا
15ve huveve O
16bikulliherكلل
17şey'inşeyiشيا
18alimunbilendirعلم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O'nun eşi olmadığı halde, nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkı ile bilen O'dur.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır.
*
O'nun eşi (hanımı) olmadığı hâlde nasıl çocuğu olabilir ki!
*
Her şeyi yaratmıştır ve O her şeyi bilendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Kız arkadaşı olmadığı halde nasıl olur da çocuğu olur? Her şeyi O yaratmıştır ve O, her şeyi Bilendir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Bir örnek olmaksızın gökleri ve yeri yaratandır.
*
Eşi benzeri olmayanın nasıl olur da çocuğu olabilir? O, Her Şeyi Yaratan'dır. Ve Her Şeyi Hakkıyla Bilen'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Gökleri ve yeri, örneği yokken yaratan O'dur. Eşi olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir. Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi O bilir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Gökleri ve yeryüzünü, Güzelliklerle Yaratandır. O'nun, nasıl bir çocuğu olabilir? O'nun, eşi yoktur. Çünkü her şeyi O yaratmıştır. Ve O, her şeyi Bilendir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Gökleri ve yeri, örneksiz yaratandır. O'nun hiçbir zaman bir eşi olmadığı halde nasıl çocuk sahibi olabilir? Kaldı ki, her şeyi yaratan O'dur ve O her şeyi bilmektedir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Gökleri ve yeri yaratıp donatan Bedi' O'dur! Nasıl çocuğu olur O'nun, kendisinin bir eşi olmadı ki! Her şeyi O yarattı ve her şeyi en iyi şekilde bilen de O'dur!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O'nun nasıl bir çocuğu olabilir? O'nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, her şeyi yaratmıştır. O, her şeyi bilendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Göklerin ve yerin örneksiz yaratıcısı O'dur. Eşi olması mümkün değilken O'nun çocuğu nasıl düşünülebilir. O, herşeyi yaratmıştır ve herşeyi bilendir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Göklerin ve yerin ilk defa var edicisi(dir)! Onun hiçbir zaman bir eşi olmadığı halde nasıl olur da çocuk sahibi olabilir, ki her şeyi yaratan O iken ve yalnız O her şeyi bilirken?

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O'nun bir eşi olmadığı halde, nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(100-101) Bir de tuttular Allaha Cinleri (gizli mahlukları) şerik koştular, halbuki o onları yarattı, bundan başka ona oğullar ve kızlar saçmaladılar, ne dediklerini bildikleri yok, onun zatı sübhanisi semavat ve yerin mübdii, ona veled nasıl tasavvur edilir? ki bir eşi bulunmak mümkin değil, o her şeyi yaratmış ve her şeye alim

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(O) gökleri ve yeri yoktan var edendir. O'nun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinin bir eşi yoktur, herşeyi O yaratmıştır ve O, herşeyi bilendir.

Gültekin Onan
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O'nun nasıl bir çocuğu olabilir? O'nun bir eşi yoktur. O herşeyi yaratmıştır. O herşeyi bilendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
O, gökleri ve yeri yokdan var edendir. Onun nasıl çocuğu olabilir? (Bu, nasıl düşünülebilir?) Onun bir eşi de yokdur. Her şey'i O yaratmış ve O, her şey'i hakkıyle bilendir.

İbni Kesir
Gökleri ve yeri yoktan varedendir. O'nun nasıl çocuğu olabilir? O'nun bir eşi de yoktur. Ve herşeyi O yaratmıştır. O, her şeyi en iyi bilendir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Göklerin ve yerin hiç yoktan yaratıcısıdır. Nasıl O'nun bir çocuğu olabilir? Onun bir eşi yoktur. Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinin eşi de yoktur. Gerçek şu ki: her şey O'nun mahlukudur ve O her şeyi hakkıyla bilir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Semalar ve arzın Bediy'idir (örneksiz yoktan yaratanıdır)! Eş kavramından münezzeh olanın nasıl çocuğu olur! Her şeyi yaratmıştır! "HU"; her şeyi Esma'sından yaratması ve onların hakikatinde Esma'sıyla olması nedeniyle onları bilir!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Eşi olmadığı halde nasıl olur da çocuğu olur? Herşeyi O yaratmıştır ve O, herşeyi bilendir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Bir örnek olmaksızın gökleri ve yeri yaratandır.
*
Eşi benzeri olmayanın nasıl olur da çocuğu olabilir? O, Her Şeyi Yaratan'dır. Ve Her Şeyi Hakkıyla Bilen'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
The Initiator of the heavens and the earth. How can He have a son, when He never had a mate? He created all things, and He is fully aware of all things.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Originator of the heavens and the earth, how can He have a son when He did not take a wife? And He created all things and He is knowledgeable in all things.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Originator of the heavens and the earth, how can He have a son when He did not take a wife? He created all things and He is knowledgeable over all things.

2022 © Açık Kuran