Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hiç olmazsa onlara sıkıntılarımız dokunduğu vakit tederru etselerdi! Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını çekici gösterdi.

فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
Fe lev la iz caehum be'suna tedarrau ve lakin kaset kulubuhum ve zeyyene lehumuş şeytanu ma kanu ya'melun.
#kelimeanlamkök
1felevlahiç olmazsa
2izzaman
3ca'ehumkendilerine geldiğiجيا
4be'sunabaskınımızباس
5tederrauyalvarsalardıضرع
6velakinfakat
7kasetkatılaştıقسو
8kulubuhumkalbleriقلب
9ve zeyyeneve süslü gösterdiزين
10lehumuonlara
11ş-şeytanuşeytanشطن
12maşeyleri
13kanuolduklarıكون
14yea'meluneyapmışعمل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Hiç olmazsa kendilerine böyle baskımız geldiği zaman boyun eğselerdi! Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını cazip/süslü gösterdi.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi ya! Fakat kalpleri iyice katılaşmış ve şeytan da onlara yaptıklarını süslü göstermişti.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Hiç olmazsa başlarına musibetimiz geldiğinde yalvarsalardı! Fakat kalpleri katılaştı ve sapkın işlerini kendilerine süslü gösterdi.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Hiç olmazsa onlara sıkıntılarımız dokunduğu vakit tederru etselerdi! Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını çekici gösterdi.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Verdiğimiz sıkıntılar başlarına gelince yalvarıp yakarsalardı olmaz mıydı? Ama kalpleri katılaştı ve yapmakta olduklarını şeytan onlara güzel gösterdi.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Onlara yoksulluk geldiğinde, yakarışlarda bulunsalar olmaz mıydı? Tam tersine, yürekleri katılaştı; şeytan da yaptıklarını kendilerine çekici gösterdi.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Onlara takdir ettiğimiz sıkıntı kendilerine eriştiği zaman acziyetlerini itiraf etmeliydiler, fakat yürekleri katılaştı. Çünkü Şeytan yaptıkları her şeyi onlara güzel gösterdi.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Zorluğumuz kendilerine gelip çattığında bir sığınabilselerdi! Ne yazık ki kalpleri katılaştı; şeytan, yapmakta olduklarını onlara süslü-püslü gösterdi.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlara, zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hiç olmazsa kendilerine baskımız geldiği vakit yalvarsaydılar bari. Fakat kalpleri katılaşmış, şeytan da bütün yaptıklarını kendilerine güzel göstermişti.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ama tarafımızdan takdir edilen bir sıkıntıya uğratıldıkları zaman tevazu göstermediler, tersine kalplerinin katılığı arttı, çünkü Şeytan bütün yaptıklarını onlara güzel gösterdi.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya.. Fakat (onu yapmadılar) kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hiç olmazsa böyle tazyikımız geldiği vakıt bari yalvarsaydılar ve lakin kalbleri katılaşmış, Şeytan da her ne yapıyorlar ise kendilerine süslü göstermişti

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hiç olmazsa kendilerine böyle baskınımız geldiği zaman yalvarsalardı! Fakat kalbleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını süslü gösterdi.

Gültekin Onan
Onlara zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterdi.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
İşte onlar kendilerine (öyle) bir azabımız gelib çatdığı zaman olsun yalvarmalı değil miydiler? Fakat yürekleri katılaşmış, şeytan da yapmakda oldukları (ma'siyetleri) süsleyib püslemişdi.

İbni Kesir
Onlar, hiç değilse kendilerine bir azabımız geldiği zaman; yalvarmalı değiller miydi? Fakat kalbleri katılaşmış, şeytan da onlara yaptıklarını süsleyip püslemişti.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Hiç olmazsa azabımız kendilerine gelince yalvarmaları gerekmez miydi? Fakat, kalpleri katılaşmış ve şeytan, yaptıklarını kendilerine güzel göstermişti.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bari, kendilerine şiddetimiz geldiği vakit yalvarsaydılar, tövbe etseydiler! Fakat heyhat! Onların kalpleri kaskatı olmuş, şeytan da yapmakta oldukları masiyet ve günahları kendilerine süslemiş, cazip göstermişti.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Bari azabımız onlara geldiğinde alçak gönüllülük ile yaklaşsalardı ya! Fakat kalpleri katılaştı (bilinçleri kilitlendi) ve şeytan da (vehimleri de) yaptıkları amelleri kendilerine süslü gösterdi.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Hiç olmazsa başlarına musibetimiz geldiğinde yalvarsalardı! Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan işlerini kendilerine süslü gösterdi

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Hiç olmazsa onlara sıkıntılarımız dokunduğu vakit yalvarsalardı! Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını çekici gösterdi.

Rashad Khalifa The Final Testament
If only they implored when our test afflicted them! Instead, their hearts were hardened, and the devil adorned their works in their eyes.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
If only they had implored when Our punishment came to them; but their hearts hardened, and the devil adorned for them what they used to do.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
If only they had implored when Our punishment came to them; but their hearts hardened, and the devil adorned for them what they used to do.

2022 © Açık Kuran