Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bu, şehirlerin anası ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendisinden öncekileri doğrulayan kutlu bir Kitap'tır. Ahirete iman edenler, buna da iman ederler. Ve onlar salatlarını korurlar.

وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ
Ve haza kitabun enzelnahu mubarekun musaddıkullezi beyne yedeyhi ve li tunzire ummel kura ve men havleha, vellezine yu'minune bil ahireti yu'minune bihi ve hum ala salatihim yuhafizun.
#kelimeanlamkök
1ve hazabu da
2kitabunbir Kitaptırكتب
3enzelnahuindirdiğimizنزل
4mubarakunmubarekبرك
5musaddikudoğrulayıcıصدق
6llezi
7beynearasındakiniبين
8yedeyhielleriيدي
9velitunzirave uyarman içinنذر
10ummeanasıامم
11l-kuraşehirlerinقري
12ve menkimseleri
13havlehaçevresindekiحول
14vellezineve kimseler
15yu'minuneinananU(lar)امن
16bil-ahiratiahireteاخر
17yu'minuneinanırlarامن
18bihibuna
19ve humve onlar
20ala
21salatihimsalatlarınıصلو
22yuhafizunekorurlarحفظ

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Bu da, şehirlerin anası olan Mekke'yi ve çevresini uyarman için sana indirdiğimiz, feyiz kaynağı ve kendinden öncekini doğrulayan bir kitaptır. Ahirete inananlar ona da inanırlar, namazlarına devam ederler.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Bu (Kur'an), şehirlerin anasını (Mekke)yi ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı bereket kaynağı bir kitaptır. Ahirete inananlar buna (Kur'an'a) da inanır ve onlar ibadetini yapmaya devam ederler.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Bu, kendisinden öncekileri doğrulayan kutlu bir kitap olup ülkelerin anasını ve etrafındakileri uyarman için indirilmiştir. Ahireti onaylayanlar, onu onaylarlar ve onlar salatlarına da devam ederler.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Bu, şehirlerin anası ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendisinden öncekileri doğrulayan kutlu bir Kitap'tır. Ahirete iman edenler, buna da iman ederler. Ve onlar salatlarını
*
korurlar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bereketli olan ve kendinden öncekileri tasdik eden bu Kitabı da biz indirdik. İndirdik ki Anakenti ve çevresini uyarasın. Namazlarına
*
özen gösterip Ahirete inananlar, buna da inanırlar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
İşte bu, hem ellerinde bulunanı doğrulayan hem de kentlerin anasını ve tüm çevresini uyarmak amacını taşıyan, indirdiğimiz Kutsal Kitap'tır. Sonsuz yaşama inananlar, Ona da inanırlar; namazlarına da devam ederler.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Bu da, şehirlerin anasında ve onun çevresinde bulunanları uyarman için indirdiğimiz, bereket kaynağı, kendisine kadar gelen hakikatleri doğrulayan ilahi bir kelamdır. Ahirete inanan kimseler buna da inanırlar. (Allah'a karşı esas duruş olan) namazlarını muhafaza edenler de işte onlardır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bu da bizim, kentlerin/medeniyetlerin anasını uyarman için indirdiğimiz bir Kitap. Kutsal-bereketli, kendinden öncekini doğrulayıcı. Ahirete inananlar, ona da inanırlar ve onlar namazlarına devam ederler.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
İşte bu (Kur'an), önündekileri doğrulayıcı ve şehirler anası (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitaptır. Ahirete iman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını (özenle) koruyanlardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İşte bu da bizim indirdiğimiz bir kitap! Feyiz bereketi dünyayı tutacak; bu tasdik etmedikçe önceki kitaplar muteber olmayacak. Bir de Mekke ve çevresindekileri uyarsın diye indirmişizdir. Ahirete inananlar, buna da iman ederler. Ve onlar namazlarını devamlı kılarlar.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Ve) bu da, bütün kentlerin atasını ve çevresinde oturan herkesi uyarman için yücelerden indirdiğimiz bir ilahi kelamdır, kutlu, (geçmiş vahiylerde) bugüne kalmış (doğru adına) ne varsa tümünü doğrulayan. Öteki dünyanın varlığına inananlar bu (uyarıya) da inanırlar; namazlarında dikkatli ve devamlı olanlar da işte onlardır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
İşte bu (Kur'an) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri (ilahi kitapları) tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke'yi) ve bütün çevresini (tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler, ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İşte bu da bizim indirdiğimiz bir kitab, feyz-u bereketi Dünyayı tutacak, evvelki kitablar bu tasdık etmedikçe mu'teber olmıyacak, bir de ümmülkurayı ve hem bütün çevresindekileri inzar edesin diye ki Ahıreti te'min edecekler buna iyman ederler ve onlar namazlarının üzerine muhafız olurlar

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bu da Anakent(Mekke'y)i ve çevresindeki(kasaba)ları uyarman için sana indirdiğimiz feyz kaynağı ve kendinden önceki (Tanrı Kitabı)nı doğrulayıcı bir Kitaptır. Ahirete inananlar, buna inanırlar ve onlar, namazlarına devam ederler.

Gültekin Onan
İşte bu (Kuran), önündekileri doğrulayıcı ve şehirler anası (ümmelkur'a) (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitaptır. Ahirete inananlar buna inanırlar. Onlar namazlarını (özenle) koruyanlardır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
İşte bir kitab ki onu — bir feyz kaynağı ve elleri arasındaki (Tevrat ve İncili) tasdıyk edici (ve doğrultucu) olarak, bir de şehirlerin anası (bulunan Mekke) ile bütün çevresindeki (insanları) azab ile korkutman için — indirdik. Ahirete inanmakda olanlar — onlar namazlarına devam (ve ihtimam) ederek — ona (Kur'ana) inanırlar.

İbni Kesir
Şehirlerin anası ile çevresindekileri uyarasın diye sana indirdiğimiz işte bu kitab, mübarektir. Ve kendisinden öncekileri doğrulayıcıdır. Ahirete inananlar buna da inanırlar. Ve onlar namazlarına da devam ederler.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Bu, Mekke ve etrafındakileri uyarman için, kendinden önceki kitapları doğrulayan bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahirete iman edenler, buna iman ederler ve onlar namazlarına riayet ederler.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
İşte bu da bir feyiz kaynağı ve daha önceki kitapları tasdik edici olarak, bir de hem Anakenti, hem de bütün çevresindeki insanları uyarman için indirdiğimiz bir kitap! Ahirete iman edenler, buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Bu ise, Ümmül Kura'yı (Mekke) ve onun çevresinde yaşayanları uyarman için inzal ettiğimiz, mübarek ve kendinden öncekini tasdik edici bir Bilgidir (Kitaptır)... Geleceklerindeki sonsuz yaşam süreçlerine iman edenler, O bilgiye de iman ederler... Onlar salatlarına (namazlarına) devam ederler.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Bu, kendisinden öncekileri doğrulayan kutlu bir kitap olup ülkelerin anasını ve etrafındakileri uyarman için indirilmiştir. Ahirete inananlar ona inanırlar ve onlar namazlarına da devam ederler

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Bu, şehirlerin anası ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendisinden öncekileri doğrulayan kutlu bir Kitap'tır. Ahirete iman edenler, buna da iman ederler. Ve onlar salatlarını
*
korurlar.

Rashad Khalifa The Final Testament
This too is a blessed scripture that we have revealed, confirming the previous scriptures, that you may warn the most important community and all those around it. Those who believe in the Hereafter will believe in this (scripture), and will observe the Contact Prayers (Salat).,

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And this is a Book which We have sent down, blessed, authenticating what is between his hands, and that you may warn the capital of the towns and those around it. And those who believe in the Hereafter believe in it, and they maintain their contact prayer.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
This too is a book which We have sent down, blessed, authenticating what is before it, that you may warn the capital city and those around it. Those who acknowledge the Hereafter, will acknowledge this, and they are dedicated to their contact prayer.

2022 © Açık Kuran