Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Keza, Rabb'in hakk uğruna seni evinden çıkardı. Oysa Mü'minlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı.

كَمَٓا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّۖ وَاِنَّ فَر۪يقاً مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ لَكَارِهُونَۙ
Kema ahreceke rabbuke min beytike bil hakkı ve inne ferikan minel mu'minine le karihun.
#kelimeanlamkök
1kemanitekim
2ehracekeseni çıkardığı zamanخرج
3rabbukeRabbinربب
4min-den
5beytikeevin-بيت
6bil-hakkihak uğrunaحقق
7veinnegerçekten de
8ferikanbir kısmıفرق
9mine-den
10l-mu'mininemü'minler-امن
11lekarihunebundan hoşlanmıyorduكره
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hani, müminlerden bir grup tamamen isteksiz olmasına rağmen Rabbin seni hak uğruna öz yurdundan çıkartmıştı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Nitekim müminlerden bir grup istemediği hâlde, Rabbin seni bir amaç uğrunda evinden çıkarmıştı.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nitekim Efendin seni belli bir planın gerçekleşmesi için evinden çıkarmıştı. Gerçeği onaylayanlardan bir grup bundan hoşlanmamıştı.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Keza, Rabb'in hakk uğruna seni evinden çıkardı. Oysa Mü'minlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rabbinin seni gerçek bir sebeple evinden çıkardığı gün, inanıp güvenenlerin bir kısmı tam bir hoşnutsuzluk içindeydiler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendin, seni, evinden gerçek için çıkardığında, inananların arasından bir küme bundan hoşlanmamıştı.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Tıpkı, Rabbin seni hakikat yoluna (savaşmak için) evinden çıkardığında inananlardan kimileri bundan nasıl hoşlanmadılarsa;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bildiğin gibi, Rabbin seni hak uğruna, öz yurdundan çıkarmıştı. Ve müminlerden bir grup tamamen isteksizdi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Rabbin seni evinden hak uğrunda (savaşa) çıkardığında mü'minlerden bir grup isteksizdi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Nitekim Rabbin seni hak uğruna savaşmak için evinden çıkardı. Oysa mü'minlerden bir kısmı ise istemiyorlardı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Sanki Rabbin seni, inananlardan bazıları buna karşı oldukları halde, hak yolunda (savaşmak üzere) evinden çıkarmış gibi,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Nasıl ki, Rabbin seni hak uğruna (savaşmak üzere) evinden çıkarmıştı. Mü'minlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nasıl ki: rabbın seni hakk uğruna evinden çıkardı ve mü'minlerden bir kısmı ise istemiyorlardı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Ganimetlerin bölüştürülmesinde bazı kimselerin hoşnutsuzluk göstermesi, daha önce, Bedir Savaşı'na çıkmanı hoş görmeyenlerin durumuna benzer). Nitekim hak uğruna (savaşa gitmek için) Rabbin seni, evinden çıkardığı zaman, mü'minlerden birtakımı, bundan hoşlanmıyordu.

 • Gültekin Onan

  Rabbin seni evinden hak uğrunda (savaşa) çıkardığında inançlılardan bir grup isteksizdi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  ("Bedir" ganimetlerinin taksiminden ba'zıları nasıl hoşlanmadılarsa) Rabbin seni hak uğrunda evinden (harbe) çıkardığı zaman da (hal böyle idi.) Çünkü mü'minlerden bir zümre muhakkak ki isteksizdirler.

 • İbni Kesir

  Nitekim Rabbın; seni evinden hak uğruna çıkarmıştı. Halbuki mü'minlerden bir zümre bundan hoşlanmamışlardı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rabbin seni hak uğrunda evinden çıkardığı zaman da; mü'minlerden bir grup bundan hoşlanmamıştı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (5-6) Nitekim pek yerinde ve gerekli bir iş için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman da, müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı. Gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile, onlar bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı; sanki göz göre göre ölüme sevk ediliyorlardı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nitekim Rabbin seni, Hakk'ı yaşatarak (duygusallıktan değil) evinden çıkardığında, gerçekten iman edenlerden bir bölümü bundan hoşlanmıyorlardı.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nitekim Rabbin seni belli bir planın gerçekleşmesi için evinden çıkarmıştı. İnananlardan bir grup bundan hoşlanmamıştı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Keza, Rabb'in hakk uğruna seni evinden çıkardı. Oysa mü'minlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı.

 • Progressive Muslims

  As your Lord made you go out from your home with the truth, but a party from among the believers disliked this.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Like as thy Lord brought thee forth from thy house in truth; and a faction among the believers was averse,

 • Aisha Bewley

  Just as your Lord brought you out from your house with truth, even though a group of the muminun disliked it,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Then your Lord willed that you leave your home, to fulfill a specific plan, some believers became exposed as reluctant believers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  As your Lord made you go out from your home with the truth, but a party from among the believers disliked this.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As your Lord made you go out from your home with the truth, but a party from among those who acknowledge opposed this.