Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Zarar vermek, inkar etmek, nifak çıkarmak, Allah ve Resul'üne karşı daha önce savaşanlara gözcülük yapmak üzere bir mescit yapan kimseler: "Biz yalnızca iyilik yapmak istedik." diye yemin ederler. Oysaki Allah, onların yalan söylediklerine tanıktır.

وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْر۪يقاً بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُۜ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَٓا اِلَّا الْحُسْنٰىۜ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
Vellezinettehazu mesciden dıraren ve kufren ve tefrikan beynel mu'minine ve irsaden li men hareballahe ve resulehu min kabl, ve le yahlifunne in eredna illelhusna, vallahu yeşhedu innehum le kazibun.
#kelimeanlamkök
1vellezine
2ttehazuedinenler varاخذ
3mescidenbir mescidسجد
4diraranzarar vermek (için)ضرر
5ve kufranve nankörlük etmek (için)كفر
6ve tefrikanve ayrılık sokmak (için)فرق
7beynearasınıبين
8l-mu'mininemü'minlerinامن
9ve irsadenve gözetlemek (için)رصد
10limenkimseyi
11harabesavaşanحرب
12llaheAllah
13ve rasulehuve Elçisiyleرسل
14min
15kabluöncedenقبل
16veleyehlifunneve yemin edeceklerحلف
17in
18eradnabiz istemedikرود
19illabaşkasını
20l-husnaiyilik(ten)حسن
21vallahuoysa Allah
22yeşheduşahidtirشهد
23innehumonların
24lekazibuneyalan söylediklerineكذب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bir de şunlar var: Zarar vermek için, nankörlük için, inananları fırkalara bölmek için, daha önceden Allah ve Rasulü ile savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için tutup bir mescid yapmışlardır. "İyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz" diye, gerile gerile yemin de ederler. Allah şahittir ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Münafıklar arasında) bir de zarar vermek, inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah'a ve Elçisine karşı savaşmış olan kişiyi* beklemek için bir mescit edinenler ve "Biz güzellikten başka bir şey istemedik." diye mutlaka yemin edecek olanlar vardır. Allah onların elbette yalancı olduklarına şahittir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zarar vermek, inkarcılığı uygulamak, iman edenlerin arasını açmak ve önceden ALLAH ve elçisiyle savaşmış olanlara bir gözetleme yeri hazırlamak için mescit kullananlar da var. "Amacımız sadece iyiliktir" diye yemin ederler. ALLAH onların yalancılığına tanıktır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Zarar vermek, inkar etmek, nifak* çıkarmak, Allah ve Resul'üne karşı daha önce savaşanlara gözcülük yapmak* üzere bir mescit yapan kimseler: "Biz yalnızca iyilik yapmak istedik." diye yemin ederler. Oysaki Allah, onların yalan söylediklerine tanıktır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Zarar vermek, kafirlik etmek, müminlerin arasını açmak ve bir de daha önce Allah'a ve Elçisine karşı savaşmış bir kişiyi beklemek için mescit edinmiş olanlar ise sana şöyle yemin edeceklerdir: "Bizim sevap dışında bir beklentimiz yoktur" Allah şahittir ki onlar, kesinlikle yalancıdırlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dokunca vermek, nankörlük etmek, inananların arasını açmak ve daha önce Allah'a ve O'nun elçisine karşı savaşanlara gözcülük yapmak için yakarış yeri yapanlar vardır. "İyilikten başka bir amacımız yok!" diyerek yemin ederler. Oysa Allah, aslında, onların yalancı olduğuna tanıklık eder.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ayrıca, zarar vermek, inkarda direnmek, inananlar arasına ayrılık sokmak ve öteden beri Allah ve O'nun Elçisi'ne savaş açan kimseler adına gözetleme yapmak amacıyla ibadethane inşa edenler var. Üstelik onlar, "Amacımız daha güzelini ortaya koymaktır" diye ısrarla yemin ederler; ama Allah şahittir ki onlar, kesinlikle yalancıdırlar:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bir de şunlar var: Tutup bir mescit yapmışlardır: Zarar vermek için, nankörlük için, inananları fırkalara bölmek için, daha önceden Allah ve resulüyle savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için. "İyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz!" diye gerile gerile yemin de edecekler. Allah şahittir ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Zarar vermek, inkarı (pekiştirmek), mü'minlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescid edinenler ve: "Biz iyilikten başka bir şey istemedik" diye yemin edenler (var ya,) Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahidlik etmektedir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de inadına zarar vermek, kafirlik etmek, mü'minlerin arasına tefrika sokmak ve daha önce Allah ve peygamberine karşı savaş açan bir herife pusu, gözcülük yapıvermek için tuttular bir mescit yaptılar. Bununla beraber, "İyi niyetten başka bir maksadımız yoktur!" diye yemin edecekler. Fakat bunların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahittir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (birtakım) zararlı eylemlerde bulunmak, dinden çıkmayı örgütlemek, müminler arasına ayrılık sokmak ve başından beri Allah ve O'nun Elçisi'ne karşı savaş tavrı içinde bulunanlara bir gözetleme yeri sağlamak için (ayrı) bir mabed kuran (münafık)lar (var). Bunlar (ey inananlar, size) muhakkak ki, şöyle yemin edecekler: "Biz (bununla) sadece iyilerin iyisini yapmak istemiştik!" Oysa, Allah onların yalancılar olduğuna (Bizzat) tanıktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü'minler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, "Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok" diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de şunlar var ki tuttular bir mescid yaptılar, inadına ızrar için, küfr için, mü'minlerin arasına tefrıka sokmak için, ve bundan evvel Allaha ve Resulüne harbeden herife bir pusu yapıvermek için, bununla beraber husni niyyetten başka bir muradımız yoktu diye yemin de edecekler, fakat Allah şahid ki bunlar şeksiz şüphesiz yalancıdırlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Seferden geri kalanlar arasında) Zarar vermek, nankörlük etmek, mü'minlerin arasını açmak ve önceden Allah ve Elçisiyle savaşmış olan(adamın gelmesin)i gözetlemek için bir mescid yapanlar da var. "İyilikten başka bir niyetimiz yoktu" diye de yemin edecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerine şahittir.

 • Gültekin Onan

  Zarar vermek, küfretmek, inançlıların arasını ayırmak ve daha önce Tanrı'ya ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescid edinenler ve: "Biz iyilikten başka bir şey istemedik" diye yemin edenler (var ya,) Tanrı onların şüphesiz yalancı olduklarına şahidlik etmektedir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bir de (müslümanlar) zarar vermek için, küfr için, mü'minlerin arasına ayrılık sokmak için ve daha evvel Allah ve Resulü ile harb eden (in gelmesini iştiyaak ile) beklemek ve gözetmek için bir (bina yapıb onu) mescid edinenler ve: "(Bununla) iyilikden başka bir şey kasdetmedik" diye muhakkak yemin edecek olanlar vardır. Allah, şahidlik eder ki onlar şeksiz, şübhesiz yalancıdırlar.

 • İbni Kesir

  Zarar vermek, küfretmek, mü'minlerin arasını açmak ve daha evvel Allah'a, peygamberine karşı savaşan kişiyi beklemek ve gözetlemek üzere bir mescid edinenler: Biz iyilikten başka bir şey istemedik, diye yemin ederler. Allah şehadet eder ki; onlar hiç şüphesiz yalancılardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Zarar vermek, inkar etmek, müminler arasında tefrika çıkarmak, Allah ve Resulü'ne karşı daha önce savaşanlara gözcülük yapmak üzere bir mescit yapan kimseler: 'Biz, yalnızca iyilik yapmak istedik.' diye yemin ederler. Onların kesinlikle yalancı olduklarına Allah şahitlik eder.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de şunlar var ki: müminlere zarar vermek için, küfür ve küfranı yaymak için, müminlerin arasına ayrılık sokmak için ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için, tuttular bir mescid yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar: "Bundan, iyilikten başka maksat gütmedik." diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki bunlar kesinlikle yalancıdırlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bir de iman edenlere zarar vermek, küfür, iman edenler arasında ayrılık çıkarmak ve daha önce Allah'a ve Rasulüne savaş açmış kimseyi gözetmek için mescit açmış olanlar var.. . "İyilikten başka bir amacımız yoktu" diye yemin ederler. . . Allah şahitlik eder ki, onlar kesinlikle yalancılardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zarar vermek, inkarcılığı uygulamak, inananların arasını açmak ve önceden ALLAH ve elçisiyle savaşmış olanlara bir gözetleme yeri hazırlamak için mescid kullananlar da var. 'Amacımız sadece iyiliktir,' diye yemin ederler. ALLAH onların yalancılığına tanıktır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Zarar vermek, gerçeğin üzerini örtmek, nifak* çıkarmak, Allah ve Rasul'üne karşı daha önce savaşanlara gözcülük yapmak* üzere bir mescit yapan kimseler: "Biz yalnızca iyilik yapmak istedik." diye yemin ederler. Oysaki Allah, onların yalan söylediklerine tanıktır.

 • Progressive Muslims

  And there are those who establish a temple to do harm and cause rejection, and to divide between the believers, and as an outpost for those who fought God and His messenger before. They will swear that they only wanted to do good, and God bears witness that they are liars.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  As are those who took a place of worship in harm and denial, and division among the believers, and as an outpost for those who warred against God and His messenger before. And they will swear: “We purposed only good”; but God bears witness that they are liars.

 • Aisha Bewley

  As for those who have set up a mosque, causing harm and out of kufr, to create division between the muminun, and in readiness for those who previously made war on Allah and His Messenger, they will swear, ‘We only desired the best. ’ But Allah bears witness that they are truly liars.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  There are those who abuse the masjid by practicing idol worship, dividing the believers, and providing comfort to those who oppose GOD and His messenger. They solemnly swear: "Our intentions are honorable!" GOD bears witness that they are liars.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And there are those who have taken a temple to do harm and cause rejection, and to divide between the believers, and as an outpost for those who fought God and His messenger before. They will swear that they only wanted to do good, and God bears witness that they are liars.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  There are those who establish a temple to do harm and cause rejection, to cause division among those who acknowledge, and as an outpost for those who fought God and His messenger before. They will swear that they only wanted to do good, but God bears witness that they are liars.