Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, bir halkı doğru yola ilettikten sonra, sakınıp korunacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları sapıtmış saymaz. Allah, Her Şeyi En İyi Bilendir.

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ اِذْ هَدٰيهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَۜ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
Ve ma kanallahu li yudılle kavmen ba'de iz hedahum hatta yubeyyine lehum ma yettekun, innallahe bi kulli şey'in alim.
#kelimeanlamkök
1ve ma
2kanedeğildirكون
3llahuAllah
4liyudilleonları saptıracakضلل
5kavmenbir kavmiقوم
6bea'desonraبعد
7iz
8hedahumdoğru yola ilettiktenهدي
9hattakadar
10yubeyyineaçıklayıncayaبين
11lehumkendilerine
12maşeyleri
13yettekunesakınacaklarıوقي
14inneşüphesiz
15llaheAllah
16bikulliherكلل
17şey'inşeyiشيا
18alimunbilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, bir toplumu doğru yola ilettikten sonra, sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Allah, her şeyi bilendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah doğru yola ulaştırdıktan sonra, takvâlı (duyarlı) olacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar hiçbir topluluğu sapkın (kabul) edecek değildir.* Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH bir toplumu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeyleri bildirmeden, onları sapıklığa mahkûm edecek değildir. ALLAH her şeyi Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, bir halkı doğru yola ilettikten sonra, sakınıp korunacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları sapıtmış saymaz.* Allah, Her Şeyi En İyi Bilendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah bir topluluğu yola gelmiş saydıktan sonra sakınmaları gereken şeyi açıkça bildirmedikçe onları yoldan çıkmış saymaz. Allah her şeyi bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, bir toplumu doğru yola eriştirdikten sonra, sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça sapkınlığa düşürmez. Kuşkusuz, Allah, her şeyi Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hem Allah hiç bir topluluğu, -(akıl, fıtrat ve irade ile) doğru yolu gösterdikten sonra (bile)- korunup sakınacakları şeyleri kendilerine bütünüyle açıklamadıktan sonra sapıklıkla suçlamaz. Elbette her şeyi bilen sadece Allah'tır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah bir topluluğa kılavuzluk ettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine ayan-beyan bildirinceye kadar, onların sapıklığına hükmetmez. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bir topluluğa Allah, hidayet verdikten sonra, korkup sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar, onları sapıklığa sürükleyecek değildir. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah bir kavmi hidayete erdirdikten sonra nelerden sakınacaklarını kendilerine açıklamadıkça onları sapıklığa düşürme ihtimali yoktur. Şüphesiz Allah herşeyi bilendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve Allah bir topluluğu -onlara doğru yolu gösterdikten sonra (bile)- sakınıp gözetecekleri şeyler konusunda kendilerini (bütünüyle) aydınlatmadan asla sapıklıkla suçlamaz. Gerçek şu ki, Allah her şeyi aslıyla ve bütünüyle bilir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe, Allah bir toplumu saptıracak değildir. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah bir kavmi hidayete çıkardıktan sonra nelerden sakınacaklarını kendilerine beyan etmedikçe onları dalale düşürmek ıhtimali yoktur, hakikat, Allah her şeye alimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, bir kavmi doğru yola ilettikten sonra, sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Allah herşeyi bilendir.

 • Gültekin Onan

  Bir topluluğa Tanrı, hidayet verdikten sonra, korkup sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar, onları sapıklığa sürükleyecek değildir. Şüphesiz Tanrı, her şeyi bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah bir kavme hidayet etdikden sonra sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirinceye kadar onları (n) sapıklığına (hükm) edecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şey'i hakkıyle bilendir.

 • İbni Kesir

  Allah bir kavmi hidayete erdirdikten sonra; sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça dalalete düşürmez. Muhakkak ki Allah; her şeyi bilendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, bir topluma hidayet verdikten sonra, onlara sakınılmaları gereken şeyleri açıklamadan, onları sapıklıkta bırakmaz. Şüphesiz ki Allah, her şeyi bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, nelerden sakınacaklarını kendilerine bildirmedikçe, onları dalalete sürüklemez.Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah bir topluluğu hakikate erdirdikten sonra, saptırmaz; korunacakları şeyler kendilerine açıkça belli olup, onlardan sapma olmadıkça! Muhakkak ki Allah Bi-külli şey'in Aliym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH bir toplumu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeyleri bildirmeden, onları sapıklığa mahkum edecek değildir. ALLAH her şeyi Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, bir kavmi doğru yola ilettikten sonra, sakınıp korunacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları sapıtmış saymaz.* Allah, Her Şeyi En İyi Bilendir.

 • Progressive Muslims

  And it is not for God to misguide a people after He guided them, until He makes clear to them what they should avoid. God is aware of all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And God would not send a people astray after He has guided them until He has made plain to them of what they should be in prudent fear; God knows all things.

 • Aisha Bewley

  Allah would never misguide a people after guiding them until He had made it clear to them how to have taqwa. Allah has knowledge of all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD does not send any people astray, after He had guided them, without first pointing out for them what to expect. GOD is fully aware of all things.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And it is not for God to misguide a people after He guided them, until He makes clear to them what they should avoid. God is aware of all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God will never mislead a people after He guided them, until He makes clear to them what they should be aware. God is knower of all things.