Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Büyük veya küçük, yaptıkları her yardım ve güçlük içinde aştıkları her vadi, kendilerine yazılacaktır. Allah, yaptıklarından daha iyisiyle kendilerini ödüllendirecektir.

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغ۪يرَةً وَلَا كَب۪يرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِياً اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Ve la yunfikune nefakaten sagireten ve la kebireten ve la yaktaune vadien illa kutibe lehum li yecziyehumullahu ahsene ma kanu ya'melun.
#kelimeanlamkök
1ve lave yoktur ki
2yunfikunesarfettikeriنفق
3nefekatenbir masrafنفق
4sagiratenküçükصغر
5ve lave
6kebiratenbüyükكبر
7ve lave yoktur ki
8yektaunebir geçmeleriقطع
9vadiyenvadiyiودي
10illamutlaka
11kutibeyazı(lmasın)كتب
12lehumonların lehine
13liyecziyehumuonları mükafatlandırması içinجزي
14llahuAllah'ın
15ehseneen güzeliyleحسن
16maşeylerin
17kanuolduklarıكون
18yea'meluneyapıyorlarعمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Küçük büyük bir masraf yapmaları, bir vadiyi geçmeleri, mutlaka onların lehine yazılır ki, Allah onları, yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirsin.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Küçük büyük yaptıkları her bir infak ve geçtikleri her bir vadi mutlaka onların lehine yazılır. Sonunda, Allah onları yapmakta olduklarının en güzeli ile ödüllendirecektir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Büyük veya küçük, yaptıkları her yardım ve aştıkları her vadi onlar için iyi bir iş olarak yazılır. ALLAH yaptıklarının en güzeliyle kendilerini ödüllendirir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Büyük veya küçük, yaptıkları her yardım ve güçlük içinde aştıkları her vadi, kendilerine yazılacaktır. Allah, yaptıklarından daha iyisiyle kendilerini ödüllendirecektir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Az olsun, çok olsun yaptıkları her harcama ve aşıp geçtikleri her vadi mutlaka lehlerine yazılır. Bu, Allah'ın onları, yaptıklarından daha güzeli ile karşılaması içindir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yardımlaşmak amacıyla az veya çok paylaştıkları ve aştıkları her vadi, yaptıklarının daha güzeliyle Allah'ın karşılık vermesi için onlara yazılmamış olsun.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine onlar, az ya da çok Allah yolunda her ne harcamışlar ve hangi vadide ne yol almışlarsa, Allah'ın onları yaptıklarından dolayı en güzel bir biçimde ödüllendirmesi için, elbet o da onların lehine kayda geçirilmektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Küçük büyük bir infakta bulunmaları, bir vadiyi geçmeleri, kendileri lehine mutlaka yazılır ki, Allah onlara yapıp ettiklerinden daha güzeliyle karşılık versin.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Küçük, büyük infak ettileri her nafaka ve (Allah yolunda) aştıkları her vadi, mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar, -küçük olsun, büyük olsun- bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi aşmazlar ki, Allah kendilerini işlediklerinden daha güzeliyle mükafatlandırmak için onların hesaplarına yazmış olmasın!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve yine onlar, az ya da çok, (Allah için) ne zaman bir harcamada bulunsalar, yeryüzünde (Allah için) ne zaman bir yol katetseler, bu onların lehine kaydedilmektedir; Allah yaptıkları her şey için onları en güzel bir biçimde ödüllendirecektir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah yolunda küçük, büyük bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi katetmezler ki (bunlar), Allah'ın, yaptıklarının daha güzeliyle kendilerini mükafatlandırması için hesaplarına yazılmış olmasın.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve küçük, büyük bir masraf yapmazlar ve bir vadi kat'etmezler ki amellerinin daha güzeliyle Allah kendilerine mükafat etmek için hisablarına yazılmış olmasın

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Küçük, büyük bir masraf yapmaları, bir vadiyi geçmeleri, mutlaka onların lehine yazılır ki Allah onları, yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın.

 • Gültekin Onan

  Küçük, büyük infak ettileri her nafaka ve (Tanrı yolunda) aştıkları her vadi, mutlaka Tanrı'nın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar (hak yolunda) gerek küçük, gerek büyük herhangi bir masraf yapmaya dursunlar, bir vadiyi geçmeye dursunlar ille Allah o yapar olduklarının daha güzeliyle onlara mükafat etmek için, (bütün onlar) hesablarına yazılmışdır.

 • İbni Kesir

  Onlar, küçük veya büyük nafaka olarak ne infak ederlerse, ne kadar yol giderler ve bir vadi geçerlerse; mutlaka onların lehine yazılır ki Allah yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandırsın.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah tarafından yaptıklarının karşılığı olarak en güzel şekilde ödüllendirilmek için, az ve çok infakta bulundukları her şey, yürüdükleri her yol onlar için yazılmıştır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar Allah yolunda, az olsun çok olsun, hiçbir harcama yapmazlar, hak yolda katettikleri hiçbir vadi olmaz ki,Allah, işledikleri bu iyilikleri en güzel tarzda ödüllendirmek için, onların hesaplarına yazılmış olmasın!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ne zaman küçük veya büyük bir bağış infak etseler, yeryüzünde yolculuk yapsalar; bu onlara kesinlikle yazılmış olduğu içindir.. . Bu, Allah'ın kendilerini, yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlandırması içindir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Büyük veya küçük, yaptıkları her yardım ve aştıkları her vadi onlar için kredi olarak yazılır. ALLAH yaptıklarının en güzeliyle kendilerini ödüllendirir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Büyük veya küçük, yaptıkları her yardım ve güçlük içinde aştıkları her vadi, kendilerine yazılacaktır. Allah, yaptıklarından daha iyisiyle kendilerini ödüllendirecektir.

 • Progressive Muslims

  And anything small or large they spend, or any valley they cross, it will be recorded for them. God will recompense them with the best of what they did.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they spend not a sum, small or great, nor cross they a valley save it is recorded for them, that God might reward them for the best of what they did.

 • Aisha Bewley

  Nor will they give away any amount, whether large or small, nor will they cross any valley, without it being written down for them so that Allah can recompense them for the best of what they did.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Nor do they incur any expense, small or large, nor do they cross any valley, without having the credit written down for them. GOD will surely reward them generously for their works.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And anything small or large they spend, or any valley they cross, it will be recorded for them. God will recompense them with the best of what they did.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Anything small or large they spend, or any valley they cross, it will be recorded for them. God will recompense them with the best of what they did.