Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin. İnanan halkın göğüslerine şifa versin.

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِن۪ينَۙ
Katiluhum yuazzibhumullahu bi eydikum ve yuhzihim ve yansurkum aleyhim ve yeşfi sudure kavmin mu'minin.
#kelimeanlamkök
1katiluhumonlarla savaşın (ki)قتل
2yuazzibhumuonlara azabetsinعذب
3llahuAllah
4bieydikumsizin ellerinizleيدي
5ve yuhzihimve onları rezil etsinخزي
6ve yensurkumve sizi üstün getirsinنصر
7aleyhimonlara
8ve yeşfive şifa versinشفي
9suduragöğüslerineصدر
10kavmintoplumununقوم
11mu'minineinananlarامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlarla savaşınız ki, Allah sizin ellerinizle cezalandırsın, rezil etsin onları; sizi onlara karşı galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rezil etsin; onlara karşı size yardım etsin ve mümin topluluğun kalplerini ferahlatsın!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlarla savaşın ki, ALLAH ellerinizle onları cezalandırıp rezil etsin, sizi zafere ulaştırsın ve gerçeği onaylayan toplumun göğsünü ferahlatsın,

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin. İnanan halkın göğüslerine şifa* versin.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlarla savaşın ki sizin ellerinizle Allah onlara azap etsin, onları parçalasın, size zafer versin ve inanıp güvenenler topluluğunun içini rahatlatsın.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlarla savaşın ki, Allah, sizin elinizle onları cezalandırsın, onları aşağılasın ve onlara karşı size yardım etsin. İnanan bir toplumun da gönlüne dinginlik versin.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlarla savaşın, Allah onlara sizin ellerinizle azap edip onları rezil eder; ve onlara karşı size yardım edip inananların gönlüne ferahlık verir

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Savaşın onlarla ki, sizin elinizle Allah onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı size yardım etsin. Ve inananlar toplumunun göğüslerine şifa ulaştırsın.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlarla çarpışınız. Allah, onları sizin ellerinizle azablandırsın, hor ve aşağılık kılsın ve onlara karşı size zafer versin, mü'minler topluluğunun göğsünü şifaya kavuştursun.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlarla savaşın ki, Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, rezil etsin onları, yardımıyla sizi onlara karşı zafere erdirsin, mü'min bir topluluğun yüreklerine su serpsin,

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Savaşın onlarla! Allah sizin elinizle cezalandıracak onları; hor ve hakir kılacak; sizi de onlara karşı yardımıyla destekleyecek; ve inananların içlerini ferahlatıp

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (14-15) Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mü'min topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah, dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Muharebe edin onlara ki Allah sizin ellerinizle kendilerini muazzeb kılsın, rüsvay etsin, nusratiyle sizi üzerlerine muzaffer buyursun ve mü'min bir kavmin yüreklerine su serpsin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlarla savaşın ki Allah, sizin ellerinizle onlara azabetsin, onları rezil etsin, sizi onlara üstün getirsin ve inananlar toplumunun göğüslerine şifa versin;

 • Gültekin Onan

  Onlarla çarpışınız. Tanrı, onları sizin ellerinizle azablandırsın, hor ve aşağılık kılsın ve onlara karşı size zafer versin, inançlılar kavminin göğsünü şifaya kavuştursun.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlarla muhaarebe edin ki Allah sizin ellerinizle onları azablandırsın, onları rüsvay etsin, size onlara karşı nusret versin, mü'minler zümresinin göğüslerini ferahlandırsın.

 • İbni Kesir

  Onlarla savaşın ki Allah, sizin ellerinizle onları azablandırsın, rüsvay etsin ve sizi onlara karşı üstün kılsın ve mü'minler topluluğunun göğüslerini ferahlandırsın.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, rezil etsin. Ve sizi üstün getirerek mümin bir toplumun gönüllerine şifa versin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (14-15) Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rüsvay etsin, onlara karşı size yardım edip zafer yolunu açsın, müminlerin gönüllerini ferahlatsın, kalplerindeki kin ve öfkeyi gidersin. Allah Teala dilediğine tövbe de nasib eder. Allah alimdir, hakimdir (her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Savaşın onlarla (ki), Allah elleriniz olarak onları azaplandırsın, rezil etsin onları; onlara karşı size zafer kazandırsın; (böylece) iman edenler topluluğunun içine şifa versin.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlarla savaşın ki, ALLAH ellerinizle onları cezalandırıp rezil etsin, sizi zafere ulaştırsın ve inanan toplumun göğsünü ferahlatsın,

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin. İnanan halkın göğüslerine şifa versin.*

 • Progressive Muslims

  Fight them; perhaps God will punish them by your hands and humiliate them and grant you victory over them and heal the chests of the believing people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Fight them! God will punish them at your hands and disgrace them, and help you against them, and heal the breasts of people who believe

 • Aisha Bewley

  Fight them! Allah will punish them at your hands, and disgrace them and help you against them, and heal the hearts of those who have iman.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall fight them, for GOD will punish them at your hands, humiliate them, grant you victory over them, and cool the chests of the believers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Fight them; perhaps God will punish them by your hands and humiliate them and grant you victory over them and heal the chests of the believing people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Fight them; perhaps God will punish them by your hands, humiliate them, grant you victory over them and heal the chests of an acknowledging people,