9. Tevbe suresi 20. ayet

/ 129
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İman edip, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenlerin, Allah katında dereceleri daha büyüktür. İşte onlar kazançlı olanlardır.

الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
Ellezine amenu ve haceru ve cahedu fi sebilillahi bi emvalihim ve enfusihim a'zamu dereceten ındallah ve ulaike humul faizun .
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İman edip de hicret edenlerin, Allah yolunda mal ve canlarıyla cihad edenlerinmertebeleri Allah katında daha üstündür. Kurtuluşa erenler de işte, onlardır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnananlar, göç edenler, paralarıyla canlarıyla ALLAH yolunda çaba gösterenler için ALLAH yanında daha büyük bir derece vardır. Onlar kazananlardır.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İman edip, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenlerin, Allah katında dereceleri daha büyüktür. İşte onlar kazançlı olanlardır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İnanıp güvenen, hicret* eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücadele (cihad) edenlerin Allah katındaki dereceleri pek yüksektir. Başaranlar işte onlardır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
İnananlar, göç edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah'ın yolunda çaba gösterenler için, Allah'ın katında üst konumlar vardır. Kurtuluşa erişenler, işte onlardır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İman eden ve hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla her türlü çabayı gösterenler, Allah nezdinde daha yüce bir makama sahiptirler: zira işte onlar başarının gerçek sahibidirler.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İman edip hicret eden, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla didinenler derece bakımından Allah katında daha yücedirler. Kurtuluşa erenler de işte bunlardır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İman edip hicret etmiş ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş kimseler, Allah katında en büyük dereceye sahiptirler ve işte muradına erenler onlardır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Ama) inanan, zulüm ve kötülük diyarını terk eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla her türlü çabayı gösteren kimseler(e gelince,) Allah katında en yüksek onur payesi onlarındır; ve onlardır, (sonunda) kazanacak olan!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İyman edib hicret etmiş ve mallarıyle, canlarıyle fisebilillah cihad etmekte bulunmuş olan kimseler Allah ındinde derece cihetiyle daha büyüktür ve bunlar işte o murada eren faizindir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyle, canlarıyle savaşanların, Allah katında dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
Gültekin Onan
İnananlar, hicret edenler ve Tanrı yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Tanrı katında büyük dereceleri vardır. İşte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
İman edenlerin, hicret edenlerin, Allah yolunda mallariyle, canlariyle savaşanların Allah yanında derecesi çok büyükdür. Kurtuluşa (dünya ve ahiret seaadetine) erenler de işte onların ta kendileridir.
İbni Kesir
Onlar ki iman etmişler, hicret etmişler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmişlerdir. Derece bakımından Allah katında çok büyüktürler. Ve işte onlar, kurtuluşa erenlerin kendileridir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İman eden, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İman edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar Allah indinde daha yüksek derecelere sahiptirler ve işte onlardır umduklarına nail olanlar.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İman eden, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla mücahede edenler, derece itibarıyla Allah indinde daha azimdir. . . İşte bunlardır kurtuluşa erenlerin ta kendileri!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those who believe, and emigrate, and strive in the cause of GOD with their money and their lives, are far greater in rank in the sight of GOD. These are the winners.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Those who believed and emigrated and strived in the cause of God with their money and their lives are in a greater degree with God. These are the winners.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Those who acknowledged, emigrated, strived in the cause of God with their wealth and their lives are in a greater degree with God. These are the winners.
# Kelime Anlam Kök
1 ellezine: kimseler
2 amenu: inanan(lar) امن
3 ve haceru: ve hicret eden(ler) هجر
4 ve cahedu: ve cihad eden(ler) جهد
5 fi:
6 sebili: yolunda سبل
7 llahi: Allah
8 biemvalihim: mallarıyla مول
9 ve enfusihim: ve canlarıyla نفس
10 ea'zemu: daha büyüktür عظم
11 deraceten: dereceleri درج
12 inde: katında عند
13 llahi: Allah
14 ve ulaike: ve işte
15 humu: onlardır
16 l-faizune: kurtuluşa erenler فوز