Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabb'leri, onları, Kendi rahmeti, hoşnutluğu ve içinde tükenmeyen nimetler bulunan Cennetleri ile müjdeliyor.

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ ف۪يهَا نَع۪يمٌ مُق۪يمٌۙ
Yubeşşiruhum rabbuhum bi rahmetin minhu ve rıdvanin ve cennatin lehum fiha naimun mukim.
#kelimeanlamkök
1yubeşşiruhumonları müjdelerبشر
2rabbuhumRableriربب
3birahmetinbir rahmetleرحم
4minhukendisinden
5ve ridvaninve rızasıylaرضو
6ve cennatinve cennetlerleجنن
7lehumbulunan
8fihaiçinde
9neiymunnimetlerنعم
10mukimuntükenmeyenقوم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Rableri onlara, tarafından bir rahmet ve hoşnutlukla, kendileri için, içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Rableri onlara, tarafından bir merhamet ve hoşnutluk ile kendileri için içinde kalıcı (tükenmez) nimetler bulunan cennetler müjdeler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rab'leri onlara, kendisinden bir rahmet, bir onama ve içinde ebedî nimetlerin bulunduğu bahçeleri müjdeler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rabb'leri, onları, Kendi rahmeti, hoşnutluğu ve içinde tükenmeyen nimetler bulunan Cennetleri ile müjdeliyor.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rableri* onlara, kendi ikramını, rızasını ve kalıcı bahçeleri (cennetleri) müjdelemektedir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendileri, Kendi katından bir rahmet, hoşnutluk ve kesintisiz nimetlerle dolu cennetleri, sevinçli bir haber olarak onlara veriyor.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Rableri onları yüce katından bir rahmetle, rıza-yı bari ile ve ve kendilerini içerisinde kesintisiz her tür nimetin beklediği cennetlerle müjdeler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde ölümsüz nimetlerin bulunduğu cennetler müjdeliyor.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Rableri onlara katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve onlar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onların, Rableri kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içlerinden kendilerine sürekli bir nimet bulunan cennetlerle müjdeler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Rableri onları kendi katından (doğup gelen) bir rahmetle (kendi) hoşnutluğuyla ve (nihayet) kendilerini kesintisiz bir doyum ve mutluluğun beklediği o hasbahçelerle müjdeliyor.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Rableri onlara, kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Müjdeler onların rabbı kendilerini kendinden bir rahmet ve bir rıdvan ve Cennetler ile ki onlar için içlerinde, daimi bir na'im var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rableri onlara, kendisinden bir rahmet, rıza ve içinde sürekli kalacakları ni'meti bol cennetleri müjdeler.

 • Gültekin Onan

  rableri onlara katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu ve onlar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Rableri onlara rahmetini, rızaasını, onlara içlerinde tükenmez ve ebedi bir naim (ni'met) bulunan cennetleri müjdeler.

 • İbni Kesir

  Rabbları onlara; kendinden bir rahmet, hoşnudluk ve içlerinde tükenmez ve ebedi nimetler bulunan cennetleri müjdeler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (21-22) Rab'leri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde tükenmez nimetler bulunan, içlerinde ebedi ve sürekli kalacakları cennetleri müjdeler! Doğrusu büyük mükafat Allah katındadır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onların Rabbi kendilerinin, katından bir rahmete, bir rıdvana ve içinde daimi nimetler bulunan cennetlere gireceklerini müjdeler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rableri onları "HU"dan (zatlarından) bir rahmet, rıdvan ve içlerinde kendileri için kalıcı nimetler olan cennetler (mertebeler) ile müjdeler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rableri onlara, kendisinden bir rahmet, bir onama ve içinde ebedi nimetlerin bulunduğu cennetleri müjdeler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rabb'leri, onları, Kendi rahmeti, hoşnutluğu ve içinde tükenmeyen nimetler bulunan Cennetleri ile müjdeliyor.

 • Progressive Muslims

  Their Lord gives them good news of a Mercy from Him, and acceptance, and gardens that are for them in which there is permanent bliss.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Their Lord gives them glad tidings of mercy from Him, and approval; and they have gardens therein of enduring bliss,

 • Aisha Bewley

  Their Lord gives them the good news of His mercy and good pleasure and Gardens where they will enjoy everlasting delight,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Their Lord gives them good news: mercy and approval from Him, and gardens where they rejoice in everlasting bliss.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Their Lord gives them good news of a mercy from Him, and acceptance, and gardens that are for them in which there is permanent bliss.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Their Lord gives them good news of a Mercy from Him, acceptance, and gardens that are for them in which there is permanent bliss.