Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Müşrikler hoşlanmasalar da dinini her dinin üstünde açık olarak ortaya koymak üzere Resulünü doğru yol ve gerçek din ile gönderdi.

هُوَ الَّـذ۪ٓي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّ۪ينِ كُلِّه۪ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
Huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakkı li yuzhirehu aled dini kullihi ve lev kerihel muşrikun.
#kelimeanlamkök
1huveO
2lleziki
3erselegönderdiرسل
4rasulehuElçisiniرسل
5bil-hudahidayetleهدي
6ve dinive din ileدين
7l-hakkihakحقق
8liyuzhirahuonu çıkarsın diyeظهر
9alaüstüne
10d-dinidin(ler)inدين
11kullihibütünكلل
12velevşeayet
13kerihehoşlanmasa daكره
14l-muşrikuneortak koşanlarشرك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Müşrikler hoşlanmasalar da dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamber'ini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Müşrikler istemese de (dinini) bütün din(ler)e üstün kılmak için Elçisini bir rehber ve gerçek din ile gönderen O'dur.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O, elçisini hidayetle ve gerçek dinle gönderdi ki onu tüm dinlere üstün kılsın. Putperestler istemese de...*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Müşrikler hoşlanmasalar da dinini her dinin üstünde açık olarak ortaya koymak üzere Resulünü doğru yol ve gerçek din ile gönderdi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Elçisini bu Rehberle, gerçek din* ile gönderen Allah'tır. Allah'ı ikinci sıraya koyanlar (müşrikler) hoşlanmasa da O, bu dini bütün dinlerin üzerine çıkarmak için böyle yapmıştır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O, doğru yolu ve gerçek dini, tüm dinlere üstün kılmak için, Kendi elçisiyle göndermiştir; ortaklar koşanlar hoşlanmasa da.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O'dur dinin tümünü kendisine bildirmek için Elçisi'ni doğru yol bilgisiyle ve hak din ile gönderen; tabi ki şirke gömülüp gidenler hoşlanmasa da...

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, müşrikler hoşlanmasa da o dini dinlerin tümünün üstüne çıkarsın.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O, peygamberini doğru yol kanunu ve hak dini ile gönderendir, onu bütün dinlerden üstün kılmak için; isterse müşrikler hoşlanmasın.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Odur, dinini bütün (batıl) dinlere karşı üstün kılmak üzere hidayeti ve hak dini (yaymak göreviyle) Elçisini gönderen; Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranlar bundan hoşlanmasalar da.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O Allahdır ki o, Resulünü hidayet kanunu ve hak dini ile bütün dinlerin üzerine geçirmek için gönderdi, müşrikler, isterlerse hoşlanmasınlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O, Elçisini hidayetle ve hak dinle gönderdi ki (Allah'a) ortak koşanlar hoşlanmasa da o (hak di)ni, bütün din(ler)in üstüne çıkarsın.

 • Gültekin Onan

  Müşrikler istemese de O dini (islamı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, resulünü hidayetle, hak din ile — (sırf) o dini her dine gaalib kılmak için — gönderendir, isterse müşrikler hoş görmesin.

 • İbni Kesir

  Dinini bütün dinlere üstün kılmak için; Rasulünü hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Müşriklerin hoşuna gitmese de, dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere resulünü kılavuz ve hak din ile gönderen Allah'tır!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O'dur ki Resulünü, bütün dinlere üstün kılmak için hidayetle ve hak dini ile gönderdi. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "HU" ki, Rasulünü hakikatin ta kendisi olarak ve Hak Din (geçerli Sünnetullah, sistem bilgisi) ile irsal etti, bütün din anlayışlarının üstüne geçirmek için.. . İsterse müşriklerin hoşuna gitmesin!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O, elçisini hidayetle ve gerçek dinle gönderdi ki onu tüm dinlere üstün kılsın. Putperestler istemese de...

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Dinin tümünü tamamlamak için, Rasul'ünü doğru yol kılavuzu ve Hakk Din ile gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalar da.

 • Progressive Muslims

  He is the One who sent His messenger with guidance and the system of truth, to make it expose all other systems, even if those who set up partners hate it.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He it is that sent His messenger with the guidance and the doctrine of truth, that He might make it manifest over all doctrine, though the idolaters be averse.

 • Aisha Bewley

  It is He who sent His Messenger with guidance and the Deen of Truth to exalt it over every other deen, even though the idolaters detest it.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One who sent His messenger with the guidance and the religion of truth, and will make it dominate all religions, in spite of the idol worshipers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He is the One who has sent His messenger with the guidance and the system of truth, so that it will expose all other systems, even if the polytheists hate it.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is the One who sent His messenger with guidance and the system of truth, to make it manifest above all other systems, even if those who set up partners hate it.