Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler. Ma'ruf olanı yaparlar, munkerden sakındırırlar. Salatı ikame ederler, zekatı yaparlar. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara, Allah rahmet edecektir. Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَٓاءُ بَعْضٍۢ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُط۪يعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُۜ اُو۬لٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۜ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
Vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhum evliyau ba'd, ye'murune bil ma'rufi ve yenhevne anil munkeri ve yukimunas salate ve yu'tunez zekate ve yutiunallahe ve resuleh, ulaike se yerhamuhumullah, innallahe azizun hakim.
#kelimeanlamkök
1velmu'minuneinanan erkeklerامن
2velmu'minatuve inanan kadınlarامن
3bea'duhumkimisininبعض
4evliya'uvelisidirlerولي
5bea'dinkimisiبعض
6ye'muruneemrederlerامر
7bil-mea'rufiiyiliğiعرف
8ve yenhevneve men'ederlerنهي
9ani-ten
10l-munkerikötülük-نكر
11ve yukimuneve ayakta tutarlarقوم
12s-salatesalatıصلو
13ve yu'tuneve verirlerاتي
14z-zekatezekatıزكو
15ve yutiuneve ita'at ederlerطوع
16llaheAllah'a
17ve rasulehuve Elçisineرسل
18ulaikeişte
19seyerhamuhumuonlara rahmet edecektirرحم
20llahuAlah
21inneşüphesiz
22llaheAllah
23azizundaima üstündürعزز
24hakimunhüküm ve hikmetsahibidirحكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnanmış erkekler ve inanmış kadınlar da birbirlerinin samimi dostlarıdır/birbirlerini desteklerler. İyiyi emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı kılar, zekatı verir, Allah'a ve Peygamberine itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Kuşkusuz Allah, mülkünde galiptir; hikmet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar.* (Birbirlerine) iyiliği emreder (öğütler), kötülükten engeller (sakındırır);* namazı kılar, zekâtı verir; Allah'a ve Elçisine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayan erkekler ve gerçeği onaylayan kadınlar birbirlerinin dostudur. İyiliği emrederler, kötülükten menederler, salatı gözetirler, zekatı verirler, ALLAH'a ve elçisine uyarlar. İşte onlara ALLAH rahmet edecektir. ALLAH Üstündür, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler.* Ma'ruf olanı yaparlar, munkerden sakındırırlar.* Salatı ikame ederler, zekatı yaparlar.* Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara, Allah rahmet edecektir. Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnanıp güvenen (mümin) erkeklerle inanıp güvenen (mümin) kadınlardan her biri diğerinin yakın dostudur(velisidir). Marufa (Kur'an ölçülerine) uygun olanı ister, münkere* (Kur'an ölçülerine uymayana) engel olurlar. Namazı tam kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Elçisine de boyun eğerler. Allah, işte bunlara ikramda bulunacaktır. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostudur; iyiliği öğütlerler, kötülükten alıkoyarlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve O'nun elçisine bağlılık gösterirler. Allah, işte böylelerine merhamet edecektir. Kuşkusuz, Allah, Üstündür; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ama inanan erkekler ve inanan kadınlar (da) birbirlerinin dostu, koruyucusudurlar: İyi ve doğru olanı teklif eder, kötü ve yanlış olanı önlerler; ve namazı içtenlikle kılarlar, zekatı da seve seve verirler; Allah'a ve O'nun Elçisi'ne uyarlar: işte onlardır Allah'ın rahmetini bahşedeceği kimseler; çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden yalnızca Allah'tır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyilik ve güzelliği belirlenene özendirirler, kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındırırlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve resulüne itaat ederler. Allah bunlara rahmet edecektir. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a ve Resulü'ne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Erkek ve dişi bütün inananlar, birbirlerinin dostudurlar; iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar; namazı dürüst kılar, zekatı verirler; Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte bunları, Allah yarın rahmeti ile bağışlayacaktır. Çünkü Allah, güçlüdür, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Erkek ve kadın müminlere gelince, onlar birbirlerinin yakınlarıdırlar: (hep) iyi ve doğru olanın yapılmasını özendirir, kötü ve zararlı olanın yapılmasına engel olurlar; ve onlar namazlarında kararlı ve devamlıdırlar, arındırıcı yükümlülüklerini yerine getirir, Allaha ve Onun elçisine yürekten bağlılık gösterirler. İşte bunlardır, Allahın rahmetiyle kuşatacağı kimseler: muhakkak ki, doğru hüküm ve hikmetle yargılayan en yüce iktidar sahibidir Allah!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Erkek, dişi bütün Mü'minler ise birbirlerinin velileridirler: ma'rufu emir, münkerden nehyederler, namazı dürüst kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat eylerler, işte bunları Allah yarın rahmetiyle yarlıgayacak, çünkü Allah aziz, hakimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnanan erkekler ve inanan kadınlar, birbirlerinin velisidirler. İyiliği emrederler, kötülükten men'ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Elçisine ita'at ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Gültekin Onan

  İnançlı(erkek)ler ve inançlı(kadın)lar birbirlerinin velileridirler. İyiliği buyurur, münkerden sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Tanrı'ya ve Resülü'ne itaat ederler. İşte Tanrı'nın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Tanrı üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Mü'min erkekler de, mü'min kadınlar da birbirinin velileri (dostları ve yardımcıları) dir. Bunlar (insanlara) iyiliği emrederler, (onları) kötülükten vaz geçirmeye çalışırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allaha ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlar. Allah onları rahmetiyle yarlığayacakdır. Çünkü azizdir (va'd ve vaidini yerine getirmekden hiç bir şey Onu acze düşüremez), hakimdir (her şey'i yerli yerinde, hikmetle yapandır).

 • İbni Kesir

  Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar; birbirlerinin velileridirler. Ma'rufu emreder, münkerden nehyederler. Namaz kılarlar, zekat verirler, Allah'a ve Rasulüne itaat ederler. İşte Allah, bunlara rahmet edecektir. Muhakkak ki Allah; Aziz'dir, Hakim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. İyiliği emrederler; kötülüğe engel olurlar. Namaz kılarlar, zekat verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Allah şüphesiz güçlüdür, hakimdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileri, yardımcılarıdır. Onlar iyilikleri teşvik edip kötülükleri menederler. Namazı hakkıyla yerine getirir, zekatı verir, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah geniş rahmetine mazhar edecektir.Çünkü Allah azizdir, hakimdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İman eden erkekler ve kadınlar birbirlerinin velileridirler.. . Olumlu olanları hakikatin gereği olarak emrederler, olumsuzlardan da birbirlerini engellerler; salatı ikame ederler ve zekatı verirler; Allah'a ve Rasulüne itaat ederler. . . İşte bunlara Allah, rahmet edecektir. . . Muhakkak ki Allah Aziyz'dir, Hakiym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostudur. İyiliği emrederler, kötülükten menederler, namazı gözetirler, zekatı verirler, ALLAH'a ve elçisine uyarlar. İşte onlara ALLAH rahmet edecektir. ALLAH Üstündür, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler.* Ma'rufu* buyurur, munkerden* sakındırırlar. Salatı ikame ederler, zekatı verirler.* Allah'a ve Rasulü'ne itaat ederler. İşte bunlara, Allah rahmet edecektir. Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Progressive Muslims

  And the believing men and women, they are allies to one another. They order good and deter from evil, and they hold the contact-method, and they contribute towards betterment, and they obey God and His messenger. God will have mercy on them; God is Noble, Wise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the believing men and the believing women are allies of one another: they enjoin what is fitting, and forbid perversity, and uphold the duty, and render the purity, and obey God and His messenger; those: God will have mercy on them; God is exalted in might and wise.

 • Aisha Bewley

  The men and women of the muminun are friends of one another. They command what is right and forbid what is wrong, and establish salat and pay zakat, and obey Allah and His Messenger. They are the people on whom Allah will have mercy. Allah is Almighty, All-Wise.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The believing men and women are allies of one another. They advocate righteousness and forbid evil, they observe the Contact Prayers (Salat) and give the obligatory charity (Zakat), and they obey GOD and His messenger. These will be showered by GOD's mercy. GOD is Almighty, Most Wise.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the believing males and the believing females, they are allies to one another. They order good and prohibit vice, and they hold the contact prayer, and they contribute towards purification and they obey God and His messenger. God will have mercy on them; God is Noble, Wise.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The acknowledging men and women, they are allies to one another. They order good and deter from evil, and they hold the contact prayer, and they contribute towards betterment, and they obey God and His messenger. God will have mercy on them; God is Noble, Wise.