Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, içinden ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları Cennetler ve Adn Cennetlerinde temiz yerleşim yerleri söz verdi. Allah'ın razı olması ise daha büyüktür. İşte büyük başarı budur.

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتِ عَدْنٍۜ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُۜ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ۟
Vaadallahul mu'minine vel mu'minati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve mesakine tayyibeten fi cennati adn, ve rıdvanun minallahi ekber, zalike huvel fevzul azim.
#kelimeanlamkök
1veadeva'detmiştirوعد
2llahuAllah
3l-mu'minineinanan erkeklereامن
4velmu'minative inanan kadınlaraامن
5cennatincennetlerجنن
6tecriakanجري
7min
8tehtihaaltlarındanتحت
9l-enharuırmaklarنهر
10halidineebedi kalacaklarıخلد
11fihaiçinde
12ve mesakineve meskenlerسكن
13tayyibetengüzelطيب
14fiiçinde
15cennaticennetleriجنن
16adninAdn
17veridvanunve razı olmasıرضو
18mine
19llahiAllah'ın
20ekberuhepsinden büyüktürكبر
21zalikeişte
22huvebudur
23l-fevzubaşarıفوز
24l-azimubüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah inanmış erkeklere ve inanmış kadınlara, içlerinden ırmaklar akan, içinde süreli kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde hoş meskenler söz vermiştir. Allah'ın rızası hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler ve durmaya değer cennetlerde* güzel meskenler vadetmiştir. Allah'ın rızası ise (hepsinden) büyüktür. Asıl büyük kurtuluş işte budur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, gerçeği onaylayan erkeklere ve gerçeği onaylayan kadınlara içinden ırmaklar akan ebedî kalacakları bahçeler ve Adn bahçelerinde güzel evler söz vermiştir. ALLAH'ın hoşnut olması ise hepsinden daha büyük bir şeydir. İşte en büyük kurtuluş budur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, içinden ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları Cennetler ve Adn Cennetlerinde temiz yerleşim yerleri söz verdi. Allah'ın razı olması ise daha büyüktür.* İşte büyük başarı budur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara söz vermiştir; içinden ırmaklar akan cennetler, kalıcı cennetlerdeki güzel konaklar onlarındır. Orada ölümsüz olacaklardır. Hepsinden önemlisi Allah'ın rızasıdır. Büyük kurtuluş işte budur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, inanan erkeklere ve inanan kadınlara, altlarından ırmaklar akan, sürekli kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel evlerin sözünü vermiştir. Allah'ın hoşnutluğu ise daha büyüktür. Büyük kurtuluş, işte budur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah, inanan erkeklere ve inanan kadınlara zemininden ırmaklar çağlayan cennetler vaad etti; orada daimi kalıcıdırlar; hele bir de Allah'tan gelen tarifi imkansız hoşnutluk, bu (mutlulukların) en büyüğü olacaktır; bu, işte budur muhteşem zafer.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, mümin erkeklerle mümin kadınlara, altından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. Sürekli kalacaklardır orada. Adn cennetlerinde de tertemiz barınaklar vaat etmiştir. Allah'ın bir hoşnutluğu ise hepsinden büyüktür. İşte budur o büyük başarı/o büyük kurtuluş.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah, inanan erkeklere ve dişilere, sonsuza dek kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel güzel meskenler va'detti. Allah'ın bir hoşnutluğu ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük mutluluk da budur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İnanan erkeklere ve kadınlara, içinde yerleşip kalacakları, içlerinde derelerin, ırmakların çağıldadığı hasbahçeler vaat etmiştir O; ve o esenlik dolu ebedi bahçelerde güzel ve ferah evler: Ve hepsinden daha üstünü de: Allahın hoşnutluğu, hoşça kabulü, işte budur, en büyük/en yüce bahtiyarlık!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler va'detti. Allah'ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, mü'minlerin erkeğine, dişisine altından ırmaklar akar Cennetler va'd buyurdu, içlerinde muhalled kalacaklar hem Adin Cennetlerinde hoş hoş meskenler, Allahın bir rıdvanı ise hepsinden büyük, işte asıl fevzi azim de budur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah inanan erkeklere ve inanan kadınlara, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler va'detmiştir. Allah'ın (onlardan) razı olması ise hepsinden büyüktür. İşte büyük başarı budur.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, inançlı(erkek)lere ve inançlı(kadın)lara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Tanrı'dan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah, mü'min erkeklere de, mü'min kadınlara da — kendileri içinde ebedi kalıcı olmak üzere — altından ırmaklar akan Adn cennetlerini ve çok güzel meskenler va'detdi. Allahın bir rıdvaanı (rızaası) ise daha büyükdür. İşte bu, asıl bu, en büyük seadetdir.

 • İbni Kesir

  Allah mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, içinde temelli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetleri vaadetti. Ve Adn cennetlerinde çok güzel meskenler de. Allah tarafından bir hoşnudluk ise daha büyüktür. En büyük kurtuluş işte budur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, temelli kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler, Adn cennetlerinde hoş meskenler vaat etmiştir. Allah'ın hoşnutluğu ise en büyük şeydir. İşte büyük kurtuluş budur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah mümin erkeklere de, mümin kadınlara da, ebedi kalmak üzere girecekleri, içinden ırmaklar akan cennetler vaad etti. Hem Adn cennetlerinde hoş hoş konaklar!Hepsinden alası ise Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah, iman etmiş erkeklere de iman etmiş kadınlara da, içinde sonsuza dek yaşamak üzere, altlarından nehirler akan cennetler vadetmiştir.. . (Bir de) Adn cennetlerinde tertemiz yaşam ortamları ve (bu nimetlerin) en muhteşemi olarak Rıdvan'ı! Aziym mutluluk budur işte!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, inanan erkeklere ve inanan kadınlara içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel evler söz vermiştir. ALLAH'ın hoşnud olması ise hepsinden daha büyük bir şeydir. İşte en büyük kurtuluş budur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, içinden ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları Cennetler ve Adn Cennetlerinde temiz yerleşim yerleri söz verdi. Allah'ın razı olması ise daha büyüktür.* İşte büyük başarı budur.

 • Progressive Muslims

  God has promised the believing men and women gardens with rivers flowing beneath it, in which they will abide, and pleasing homes in the gardens of Eden. And the acceptance from God is the most important; such is the greatest success.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And God has promised the believing men and the believing women gardens beneath which rivers flow — they abiding eternally therein — and goodly dwellings in gardens of perpetual abode; and approval from God is greater; that is the Great Achievement.

 • Aisha Bewley

  Allah has promised the men and women of the muminun Gardens with rivers flowing under them, remaining in them timelessly, for ever, and fine dwellings in the Gardens of Eden. And Allah’s good pleasure is even greater. That is the great victory.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD promises the believing men and the believing women gardens with flowing streams, wherein they abide forever, and magnificent mansions in the gardens of Eden. And GOD's blessings and approval are even greater. This is the greatest triumph.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God has promised the believing males and the believing females estates with rivers flowing beneath them, abiding therein, and pleasing homes in gardens of delight. And the acceptance from God is the most important; such is the great triumph.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God has promised the acknowledging men and women gardens with rivers flowing beneath it, in which they will abide, and pleasing homes in the everlasting gardens. The acceptance from God is the most important; such is the greatest success.