Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'a verdikleri sözü tutmamaları ve yalan söylemeleri nedeniyle, Kendisi ile karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine nifak soktu.

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَٓا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
Fe a'kabehum nifakan fi kulubihim ila yevmi yelkavnehu bi ma ahlefullahe ma vaaduhu ve bi ma kanu yekzibun.
#kelimeanlamkök
1feea'kabehumsokmuşturعقب
2nifakaniki yüzlülükنفق
3fiiçine
4kulubihimonların kalblerineقلب
5ilakadar
6yevmigüneيوم
7yelkavnehukendisiyle karşılaşacaklarıلقي
8bimadolayı
9ehlefudöndüklerindenخلف
10llaheAllah
11manedeniyle
12veaduhuverdikleri sözdenوعد
13ve bimave dolayı
14kanuolduklarındanكون
15yekzibuneyalan söylüyor(lar)كذب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine iki yüzlülük sokmuştur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sonunda, Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı, (Allah) kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifakı (ikiyüzlülüğü) yerleştirmiştir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a verdikleri sözden caydıkları ve yalan söyledikleri için kendisiyle karşılaşacakları güne kadar kalplerine ikiyüzlülük soktu.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'a verdikleri sözü tutmamaları ve yalan söylemeleri nedeniyle, Kendisi ile karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine nifak* soktu.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah da onları, kendine kavuşacakları güne kadar içlerinde kalacak bir münafıklıkla cezalandırdı. Bunun sebebi ona verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeleridir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için, O'nunla karşılaşacakları güne dek, onların yüreklerine ikiyüzlülük yerleştirmiştir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bunun üzerine O da, Zatıyla karşılaşacakları güne kadar kalplerinde (taşıyacakları) bir nifakı başlarına sarar. Bu, onların Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmeleri yüzündendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Nihayet Allah, kendisine verdikleri söze ters düştüklerinden, yalana sapıp durduklarından, huzuruna çıkacakları güne kadar onların kalplerine ikiyüzlülük yerleştirdi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Böylece O da, Allah'a verdikleri sözü tutmamaları ve yalan söylemeleri nedeniyle, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar, kalplerinde nifakı (sonuçta köklü bir duygu olarak) yerleşik kıldı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söylemeyi adet edindikleri için o da bu yaptıklarının akibetini kalplerinde kıyamete kadar sürecek bir nifaka çevirdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bunun üzerine Allah da, kendisiyle karşılaşacakları Güne kadar içlerinde taşıyacakları bir nifakı sokar onların yüreklerine. Bu, onların, Allaha verdikleri sözü yerine getirmekten geri durmaları ve yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmeleri yüzündendir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için O da kalplerine, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar (sürecek) bir nifak soktu.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allaha verdikleri va'di tutmadıkları ve yalan söylemeği adet edindikleri için o da bu fi'llerinin akıbetini kalblerinde kıyamet gününe kadar sürecek bir nifaka kalb ediverdi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendisine verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalblerine iki yüzlülük sokmuştur.

 • Gültekin Onan

  Böylece O da, Tanrı'ya verdikleri sözü tutmamaları ve yalan söylemeleri nedeniyle, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar, kalplerinde nifakı yerleşik kıldı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Nihayet, Allaha va'd etdiklerini tutmadıkları, yalan söyledikleri için O da (bu fiillerinin) akıbetini kalblerinde, kendisinin huzuruna çıkacakları güne kadar (sürecek), bir nifak yapdı.

 • İbni Kesir

  Allah'a verdikleri vaadi tutmadıkları ve yalanı adet edindikleri için, kendisinin huzuruna çıkacakları güne kadar Allah kalblerine nifak soktu.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'a verdikleri sözden caydıkları ve yalancı oldukları için, O'nunla karşılaşacakları güne kadar Allah onların kalplerinde bir nifak ile cezalandırdı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeyi adet edinmeleri sebebiyle,Allah da bu işlerinin neticesini, kalplerinde kıyamet gününe kadar sürecek bir münafıklık kıldı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah'a sözlerini tutmamaları, yalancı olmaları; O'na kavuşacakları sürece kadar (Allah'ın), bilinçlerinde ikiyüzlülüğü yaşatmasına yol açtı!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a verdikleri sözden caydıkları ve yalan söyledikleri için kendisiyle karşılacakları güne kadar kalplerine iki yüzlülük soktu.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'a verdikleri sözü tutmamaları ve yalan söylemeleri nedeniyle, Kendisi ile karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine nifak* soktu.

 • Progressive Muslims

  Thus, hypocrisy followed in their hearts until the Day they meet Him; that is for breaking what they promised God, and for what they were lying.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And He requited them with wavering in their hearts to the day they meet Him, because they broke to God what they promised Him, and because they lied.

 • Aisha Bewley

  so He has punished them by putting hypocrisy in their hearts until the day they meet Him because they failed Allah in what they promised Him and because they lied.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Consequently, He plagued them with hypocrisy in their hearts, till the day they meet Him. This is because they broke their promises to GOD, and because of their lying.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Thus, hypocrisy follows in their hearts until the Day they meet Him; that is for breaking what they promised God, and for what they were lying.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Thus, they ended up with hypocrisy in hearts until the day they meet Him; that is for breaking what they promised to God, and for what they were lying.