Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirler, kendilerine süre tanımamızın, yararlarına olduğunu sanmasınlar. Onlara süre tanıyoruz, onlar ise günahlarını artırıyorlar. Onlar için, alçaltıcı bir azap vardır.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِاَنْفُسِهِمْۜ اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ لِيَزْدَادُٓوا اِثْماًۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
Ve la yahsebennellezine keferu ennema numli lehum hayrun li enfusihim, innema numli lehum li yezdadu isma, ve lehum azabun muhin.
#kelimeanlamkök
1ve la
2yehsebennesanmasınlarحسب
3ellezinekimseler
4keferuinkar edenlerكفر
5ennemaki
6numlisüre vermemizملو
7lehumkendilerine
8hayrunhayırlıdırخير
9lienfusihimkendileri içinنفس
10innema
11numlibiz süre veriyoruzملو
12lehumonlara
13liyezdaduartırsınlar diyeزيد
14ismengünahıاثم
15velehumve onlar için vardır
16azabunbir azabعذب
17muhinunalçaltıcıهون
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kafirler sanmasınlar ki kendilerine mühlet vermemiz onların hayrınadır; onlara mühlet vermemiz günahlarını arttırmaları içindir. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanlar sanmasınlar ki kendilerine zaman tanımamız, onlar için hayırlıdır. Onlara zaman tanıyoruz; sonunda günahlarını artıracaklar. Onlar için küçük düşürücü bir azap vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcılar, vermiş bulunduğum sürenin kendileri için iyi olduğunu sanmasınlar. Günahlarının artması için kendilerine süre veriyoruz. Onlara alçaltıcı bir azap var.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirler, kendilerine süre tanımamızın, yararlarına olduğunu sanmasınlar. Onlara süre tanıyoruz, onlar ise günahlarını artırıyorlar. Onlar için, alçaltıcı bir azap vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayetleri örtenler, verdiğimiz fırsatın kendi iyiliklerine olduğunu sanmasınlar. Fırsatı günahlarını artırsınlar diye veriyoruz. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenler, kendilerine verdiğimiz sürenin, kendileri için iyi olduğunu sanmasınlar. Ancak, suçlarını çoğaltmaları için süre veriyoruz. Üstelik onlar için, aşağılayıcı bir ceza vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve inkarda direnenler sanmasınlar ki, onlara mühlet vermemiz kendi hayırlarınadır. Onlara yalnızca günahlarını artırsınlar diye mühlet verdik; sonunda alçaltıcı bir azap onları bekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Küfre sapanlar, onlara süre tanımamızın kendileri için hayırlı olduğunu asla düşünmesinler. Onlara, biraz daha günah işlesinler diye süre veriyoruz. Yere geçirecek bir azap var onlar için.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O küfre sapanlar, kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar, biz onlara, ancak günahları daha da artsın, diye süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azab vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de inkar edenler, kendilerini bırakışımızın, sakın onlar için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onları sadece günahlarını artırsınlar diye bırakıyoruz.Onlara alçaltıcı bir azap vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve onlar -hakikati inkara şartlanmış olanlar- sanmasınlar ki kendilerine mühlet vermemiz onların hayrınadır, onlara mühlet verdik ki günahkarlıkları artsın; sonuçta onları utanç verici bir azap beklemektedir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin, sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz, onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de o küfredenler kendilerini bırakışımızı zinhar kendileri için bir hayır sanmasınlar biz onları sırf günahlarını arttırsınlar diye bırakıyoruz, hem onlara zillet verici bir azab var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edenler sanmasınlar ki, kendilerine süre vermemiz, kendileri için hayırlıdır. Biz onlara süre veriyoruz ki günahı artırsınlar. Onlar için alçaltıcı bir azab vardır.

 • Gültekin Onan

  O kafirler, kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar, biz onlara, ancak günahları daha da artsın, diye süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azab vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O küfredenler kendilerine zaman (ve meydan) vermenizi nefisleri için zinhar hayırlı sanmasın (lar). Onlara fırsat verişimiz, ancak günah (larm) ı artırmaları içindir. Onlara hor ve hakıyr edici bir azab vardır.

 • İbni Kesir

  Küfredenler, kendilerine mühlet verişimizi; sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar, Biz onlara sırf günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azab vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kafirler kendilerine mühlet vermemizi hayırlı sanmasınlar. Biz onlara ancak günahlarını artırmaları için mühlet veriyoruz/ ömürlerini uzatıyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O kafirler kendilerine mühlet vermemizin kendileri hakkında hayır olduğunu sanmasınlar. Onlara mühlet vermemiz, günahlarının artması içindir. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikati inkar ederek yaşayanlar, kendilerine süre tanımamızın hayırlarına olduğunu sanmasınlar! Sadece suçlarını büyütmeleri için süre tanıyoruz (bu Allah'ın mekridir onlara). Onlara zilleti yaşatacak bir azap vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcılar, vermiş bulunduğum sürenin kendileri için iyi olduğunu sanmasınlar. Günahlarının artması için kendilerine süre veriyoruz. Onlara alçaltıcı bir azap var

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler, kendilerine süre tanımamızın, yararlarına olduğunu sanmasınlar. Onlara süre tanımamızın nedeni, günahlarının artması içindir. Onlar için, alçaltıcı bir azap vardır.

 • Progressive Muslims

  And let not those who reject think that We are providing for them out of the goodness of themselves. We are only providing for them so that they may increase in transgression, and they will have a humiliating retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And let not those who ignore warning think that We but grant them respite good for their souls; We but grant them respite that they might increase in sin; and they have a humiliating punishment.

 • Aisha Bewley

  Those who are kafir should not imagine that the extra time We grant to them is good for them. We only allow them more time so they will increase in evildoing. They will have a humiliating punishment.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Let not the disbelievers think that we lead them on for their own good. We only lead them on to confirm their sinfulness. They have incurred a humiliating retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And let not those who reject think that We are providing for them out of the goodness of themselves. We are only providing for them so that they may increase in transgression, and they will have a humiliating retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who do not appreciate should not count that We are providing for them out of the goodness of themselves. We are only providing for them so that they may increase in transgression, and they will have a humiliating retribution.