Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey Rabb'im! Bana, bir ayet yap, dedi. O da: "Bunun ayeti, işaret dili dışında insanlarla üç gün konuşmayacak olmandır. Rabb'ini çokça an, O'nu sabah akşam tesbih et." dedi.

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ ل۪ٓي اٰيَةًۜ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزاًۜ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَث۪يراً وَسَبِّـحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ۟
Kale rabbic'al li ayeh, kale ayetuke ella tukellimen nase selasete eyyamin illa remza, vezkur rabbeke kesiran ve sebbih bil aşiyyi vel ibkar.
#kelimeanlamkök
1kalededi diقول
2rabbiRabbimربب
3c'alo halde verجعل
4libana
5ayetenbir alametايي
6kale(Allah) dedi kiقول
7ayetukesenin alametinايي
8ella
9tukellimekonuşamamandırكلم
10n-naseinsanlarlaنوس
11selaseteüçثلث
12eyyamingünيوم
13illabaşka
14ramzenişarettenرمز
15vezkurve anذكر
16rabbekeRabbiniربب
17kesirançokكثر
18ve sebbihve (O'nu) tesbih etسبح
19bil-aşiyyiakşamعشو
20vel'ibkarive sabahبكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Zekeriyya, "Ey Rabbim! Bana bir alamet göster" diye yalvardı. Allah buyurdu ki: "Senin için alamet, insanlara üç gün -işaretten başka- söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabahakşam tesbih et!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Zekeriya) "Rabbim! (Bu konuda) bana bir delil ver." demişti. (Melek) "Senin delilin, işaret (etmen) dışında insanlarla üç gün konuşamamandır." demişti. Rabbini çok an; akşam sabah (O'nu) tesbih et (yücelt)!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Efendim, bana bir alamet ver" dedi. "Alametin, üç gün işaretle anlaşmanın dışında halk ile konuşmamandır. Efendini çokça an, akşam sabah O'nu düşün, " dedi.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey Rabb'im! Bana, bir ayet yap*, dedi. O da: "Bunun ayeti, işaret dili dışında insanlarla üç gün konuşmayacak olmandır.* Rabb'ini çokça an, O'nu sabah akşam* tesbih* et." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Zekeriya:) "Sahibim! Benim için bir gösterge belirle!" dedi. Allah: "Göstergen üç gün boyunca insanlarla, işaret dili dışında bir dille konuşamamandır*. Sahibini çokça an ve sabah akşam O'na ibadet et."* dedi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Efendim! Bana bir belirti ver!" dedi. Dedi ki: "Belirtin, üç gün boyunca, göstergeyle anlaşmak dışında insanlarla konuşamayacaksın. Çok sık olarak Efendini an; akşam-sabah yücelterek an!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Zekeriyya) yalvardı: "Rabbim! Bana bir işaret göster!" (Allah) buyurdu ki: "Senin işaretin, insanlarla üç gün boyunca işaret dışında konuşamamandır. (Konuşma yerine) Rabbini çok zikret ve sabah-akşam, gündüz-gece O'nu tesbih et!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Zekeriyya dedi: "Rabbim, bana bir belirti ver." Allah buyurdu: "Sana belirti şudur: "İnsanlarla üç gün, işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok an. Akşam-sabah tespih et."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Zekeriya) "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." dedi. "Sana alamet, işaretleşme dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam sabah O'nu tesbih et." dedi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Zekeriyya: "Rabbim bana bir alamet ver!" dedi. Allah: "Alametin insanlarla üç gün yalnızca işaretten başka türlü konuşamamandır. Bununla birlikte Rabbini çok an ve akşam-sabah tesbih et!" buyurdu.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Zekeriya) yalvardı: "Ey Rabbim! Bana bir işaret göster!" "İşaretin şudur ki," denildi, "üç gün boyunca yüz işaretleri dışında insanlarla konuşma! Rabbini hiç durmadan an ve gece gündüz O'nun sınırsız şanını yücelt!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Zekeriya, "Rabbim! (çocuğum olacağına dair) bana bir alamet ver" dedi. Allah da şöyle dedi: "Senin için alamet, insanlarla üç gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yarab! dedi: Bana bir ayet (bir alamet) yap, buyurdu ki: Ayetin nasa üç gün sade işaretten başka söz söyliyememendir. Bununla beraber rabbını çok zikret ve akşam sabah tesbih eyle

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Rabbim, o halde bana (oğlum olacağına dair) bir alamet ver!" dedi. (Allah) buyurdu ki: "Senin alametin üç gün insanlarla işaretten başka türlü konuşamamandır; Rabbini çok an, akşam sabah (O'nu) tesbih et!"

 • Gültekin Onan

  (Zekeriya) "Rabbim, bana bir ayet ver" dedi. "Sana ayet, işaretleşme dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam, sabah O'nu tesbih et" dedi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Zekeriyya) söyledi: "Rabbim, bana (bu hususda) bir nişan ver". (Allah) dedi ki: "Senin nişanın sade bir işaretden başka insanlara üç gün söz söyleyememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et".

 • İbni Kesir

  Rabbım, bana bir alamet ver, dedi. Alametin, işaretten başka şekillerle insanlarla konuşmamandır. Bununla beraber Rabbını çok an ve akşam sabah tesbih et.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Rabbim, bana bir delil ver, dedi. Allah da: -Senin delilin, üç gün insanlarla işaretle anlaşmak dışında konuşamamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam, sabah tesbih et, buyurdu.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O: "Ya Rabbi, bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin?" deyince, Allah: "Senin işaretin şudur: "Üç gün müddetle halkla işaretleşme dışında konuşmayacaksın! Rabbini çok zikret, sabah akşam onu tesbih ve tenzih et!" buyurdu.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Rabbim, benim için buna bir işaret göster" dedi (Zekeriyya). Buyurdu: "Senin için işaret, üç gün süreyle insanlarla el-yüz işaretleri dışında konuşmamandır; bunun yanı sıra Rabbini çokça an ve sabah akşam O'nun şanının yüceliğini hisset. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Rabbim, bana bir alamet ver,' dedi. 'Alametin, üç gün işaretle anlaşmanın dışında halk ile konuşmamandır. Rabbini çokça an, akşam sabah onu düşün.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey Rabb'im! Bana, bir ayet yap*, dedi. O da: "Bunun ayeti, işaret dili dışında insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabb'ini çokça an, O'nu sabah akşam* tesbih* et." dedi.

 • Progressive Muslims

  He said: "My Lord, make for me a sign" He said: "Your sign is not to speak to the people for three days except by symbol, and remember your Lord greatly, and glorify evening and morning. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Said he: “My Lord: make Thou for me a proof.” He said: “Thy proof is that thou shalt not speak to men three days save by gestures. And remember thou thy Lord much, and give thou glory in the evening and the morning.”

 • Aisha Bewley

  He said, ‘My Lord, how can I possibly have a son when I have reached old age and my wife is barren?’ He said, ‘It will be so. Allah does whatever He wills.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He said, "My Lord, give me a sign." He said, "Your sign is that you will not speak to the people for three days, except through signals. Commemorate your Lord frequently; and meditate night and day."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He said: "My Lord, make for me a sign." He said: "Your sign is not to speak to the people for three days except by symbol, and remember your Lord greatly, and glorify at dusk and dawn."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He said, "My Lord, make for me a sign" He said, "Your sign is not to speak to the people for three days except by symbol, and remember your Lord greatly, and glorify at dusk and dawn."