Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Ben, size Rabb'inizden, elinizin altında bulunan Tevrat'ı tasdik edici olarak ve daha önce size haram kılınmış bazı şeyleri helal kılmak için bir ayetle geldim. Allah'a karşı takvalı olun ve bana itaat edin."

وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰيةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَط۪يعُونِ
Ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati ve li uhılle lekum ba'dallezi hurrime aleykum ve ci'tukum bi ayetin min rabbikum fettekullahe ve etiun.
#kelimeanlamkök
1ve musaddikanve doğrulayıcı olarakصدق
2limaşeyi
3beyneبين
4yedeyyebenden önce gelenيدي
5mine
6t-tevratiTevrat'ı
7veliuhilleve helal kılmak içinحلل
8lekumsize
9bea'debazıبعض
10llezişeyleri
11hurrimeharam kılınanحرم
12aleykumsize
13ve ci'tukumve size getirdimجيا
14biayetinbir mu'cizeايي
15min-den
16rabbikumRabbiniz-ربب
17fettekuo halde korkunوقي
18llaheAllah'tan
19ve etiunive bana ita'at edinطوع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden bir ayet getirdim. O halde Allah'tan sakının, bana da itaat edin."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Önümdeki Tevrat'ı(n aslını) doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmam için (gönderildim).* Size Rabbinizden bir delil getirdim. Allah'a karşı takvâlı (duyarlı) olun ve bana itaat edin!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  " ‘Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram edilen bazı şeyleri helal etmek için gönderildim. Size Efendinizden bir kanıt getirdim. ALLAH'ı dinleyin ve beni izleyin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Ben, size Rabb'inizden, elinizin altında bulunan Tevrat'ı tasdik edici olarak ve daha önce size haram kılınmış bazı şeyleri helal kılmak için bir ayetle* geldim. Allah'a karşı takvalı* olun ve bana itaat edin."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Önümdeki Tevrat'ı onaylamak* ve size haram kılınmış* bazı şeyleri helal kılmak için geldim. Size, Sahibinizin belgesi ile geldim. Artık Allah'tan çekinin de sözümü dinleyin.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size yasaklanmış şeylerin bir bölümünü helal yapmak için, Efendinizden, size bir mucize getirdim. Artık, Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın ve beni izleyin!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Tevrat'tan bana kadar ulaşanın doğruluğunu tasdik etmek ve size (gelenek yoluyla) yasak edilmiş olan şeyler içerisinden bazılarını helal kılmak için geldim ve size Rabbinizden bir mesaj getirdim: Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin ve bana uyun!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Tevrat'tan önümde bulunanı doğrulayıcıyım. Size haram kılınmış olanın bir kısmını size helal yapacağım. Rabbinizden bir mucize getirdim size. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Artık Allah'tan korkup bana itaat edin."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ben, hem size, Tevrat'tan önümde bulunanı tasdik edici hem de size haram edilenin bir kısmını helal kılmak için ve Rabbınızdan bir mucize ile size geldim; Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "(Ben), Tevrat'tan günümüze kalanın doğruluğunu tasdik etmek ve (önceden) size yasak edilen şeylerin bazısını helal kılmak için (geldim). Ve size Rabbinizden bir mesaj getirdim; öyleyse Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ve bana tabi olun."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem Tevrattan önümde bulunanı bir tasdıkcı olarak ve hem size haram edilenin ba'zısını halal kılayım diye ve Rabbınızdan bir ayet ile size geldim, artık, Allahdan korkun da bana itaat edin.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "(Ben), Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri size helal yapayım diye gönderildim. Size Rabbinizden bir mu'cize getirdim, Allah'tan korkun, bana ita'at edin!"

 • Gültekin Onan

  "Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere size rabbinizden bir ayetle geldim. Artık Tanrı'dan korkup bana itaat edin."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Önümüzdeki Tevratı tasdıyk edici olarak ve aleyhinize haram edilen ba'zı şeyleri faidenize halal kılmaklığım için (geldim). Size Rabbinizden (peygamberliğimi isbat eder) ayet (alamet, mu'cize) getirdim. Artık Allahdan korkun, bana da itaat edin".

 • İbni Kesir

  Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmek ve size haram kılınanların bir kısmını helal kılmak üzere Rabbınızdan size bir ayet getirdim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (50-51) -Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size haram edilen şeylerin bir kısmını helal kılmak üzere, Rabbinizden size bir ayet getirdim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin! Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin! doğru yol budur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Keza ben, benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek ve size (Musa şeriatinde) haram kılınan bazı şeyleri mübah kılmak için geldim. Doğrusu ben size Rabbiniz tarafından bir mucize getirdim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Tevrat'tan (Musa'ya vahyolandan) önümde bulunanı (tahrif olmamış - orijinali) tasdik ediciyim.. . (Saptırılarak) size haram kılınmış bazılarının, helal olduğunu bildirmek için. Rabbinizden bir işaretle - mucize ile geldim. Allah'tan korunun ve bana itaat edin. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram edilen bazı şeyleri helal etmek için gönderildim. Size Rabbinizden bir kanıt getirdim. ALLAH'ı dinleyin ve beni izleyin."

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ben, size Rabb'inizden, elinizin altında bulunan Tevrat'ı tasdik edici olarak ve daha önce size haram kılınmış bazı şeyleri helal kılmak için bir ayetle* geldim. Allah'a karşı takvalı* olun ve bana itaat edin.

 • Progressive Muslims

  "And authenticating what is present with me of the Torah, and to make lawful some of that which was forbidden to you; and I have come to you with a sign from your Lord, so be aware of God and obey me. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “And confirming what is before me of the Torah, and making lawful for you some of what was forbidden to you. I have come to you with a proof from your Lord, so be in prudent fear of God, and obey me.

 • Aisha Bewley

  I come confirming the Torah I find already there, and to make lawful for you some of what was previously forbidden to you. I have brought you a Sign from your Lord. So have taqwa of Allah and obey me.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "I confirm previous scripture - the Torah - and I revoke certain prohibitions imposed upon you. I come to you with sufficient proof from your Lord. Therefore, you shall observe GOD, and obey me.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "And authenticating what is between my hands of the Torah, and to make lawful some of that which was made unlawful to you; and I have come to you with a sign from your Lord, so be aware of God and obey me."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Authenticating what is present with me of the Torah, and to make lawful some of what was forbidden to you; and I have come to you with a sign from your Lord, so be aware of God and obey me."