Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ehli Kitap'tan bir grup dedi ki: "İnananlara indirilene günün başında iman edin, günün sonunda da küfredin. Belki dinlerinden dönerler."

وَقَالَتْ طَٓائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوا بِالَّـذ۪ٓي اُنْزِلَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُٓوا اٰخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَۚ
Ve kalet taifetun min ehlil kitabi aminu billezi unzile alellezine amenu vechen nehari vekfuru ahirahu leallehum yerciun.
#kelimeanlamkök
1ve kaletve dedi kiقول
2taifetunbir grupطوف
3min-nden
4ehliehli-اهل
5l-kitabiKitapكتب
6aminuinanınامن
7billezi'olana
8unzileindirilmişنزل
9alaüzerine
10ellezinekimseler
11amenuinanan(lara)امن
12vecheönündeوجه
13n-neharigününنهر
14vekfuruve inkar edinكفر
15ahirahusonundaاخر
16leallehumbelki onlar
17yerciunedönerlerرجع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kitap ehlinin bazısı şöyle der: "Müminlere indirilmiş olana sabahleyin inanıp akşamleyin inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kitap ehlinden bir grup şöyle demişti: "Müminlere indirilmiş olana gündüzün önünde (sabah) inanıp, sonunda (akşam) inkâr edin! (Böylece) belki onlar (dinlerinden) dönerler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitap halkından bir grup dedi ki: "Gerçeği onaylayanlara indirilmiş olana gündüzün başında onaylayın ve sonunda inkar edin. Böylece belki dinlerinden dönerler."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ehli Kitap'tan bir grup dedi ki: "İnananlara indirilene günün başında iman edin, günün sonunda da küfredin.* Belki dinlerinden dönerler."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ehl-i Kitaptan* bir kesim de der ki "Şu müminlere indirileni günün başında kabul edin, sonunda reddedin, belki vazgeçerler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kitap halkından bir küme, şöyle dedi: "İnananlara indirilene, gün başında inanın; gün sonunda inkar edin. Böylece, belki dönerler!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Önceki vahyin mensuplarından bir gurup dedi ki: "İman edenlere indirilen vahye günün başında inandığınızı söyleyin, o günün sonunda inkar edin; bu sayede belki (imanlarından) dönerler;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ehlikitap'tan bir zümre şöyle dedi: "Şu iman edenlere indirilene günün başlangıcında inanın, günün sonunda karşı çıkın. Belki onları döndürebilirsiniz;

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kitap Ehlinden bir bölümü, dedi ki: "İman edenlere inene gündüzün başlangıcında inanın, bitiminde ise inkar edin. Belki onlar da dönerler."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kitap verilenlerden bir kısmı da şöyle dedi: "Varın o inananlara indirilene güpe gündüz inanın, sonunda da dönüp inkar edin, belki onlar da dönerler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Geçmiş vahyin izleyicilerinden bazısı (birbirlerine) şöyle der: "(Muhammed'e) inananlara günün başında vahyedilene inandığınızı söyleyin, daha sonra geleni ise inkar edin ki (inançlarından) belki geri dönerler;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kitap ehlinden bir grup, "Mü'minlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin, belki onlar (size bakarak) dönerler" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ehli kitabdan bir taife de şöyle dedi: "Varın o mü'minlere indirilene güpe gündüz iman edin, Ahırinde de dönüb küfredin belki onlar da dönerler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kitap ehlinden bir grup dedi ki: "İnananlara indirilmiş olana, günün önünde inanın, sonunda inkar edin; belki (size bakarak onlar da) dönerler;"

 • Gültekin Onan

  Kitap ehlinden bir bölümü dedi ki: "İnananlara inene gündüzün başlangıcında inanın, bitiminde ise küfredin. Belki onlar da dönerler."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kitablılardan bir güruh (şöyle) dedi: "Kendilerine indirilen (Kur'an-ı kerim) e iman edenlere gündüzün evvelinde inanın, ahirinde küfr (-ü inkar) edin. Olur ki (mü'minler dinlerinden) dönerler"!.

 • İbni Kesir

  Ehl-i Kitab'tan bir güruh şöyle dedi: Varın o mü'minlere indirilenlere güpegündüz iman edin. Sonunda da dönüp küfredin. Belki onlar da dönerler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kitap ehlinden bir kısmı: -İman edenlere indirilene günün başında inanın, sonunda inkar edin, belki dönerler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (72-73) Ehl-i kitaptan bir güruh birbirlerine, şöyle dediler: "Şu Müslümanlara indirilen kitaba günün başlangıcında (zahiren) iman edin, sonunda da inkar edin, olur ki onlar da şüpheye düşüp dinlerinden dönerler. Ve bir de kendi dininize tabi olandan başkasına sakın ha güvenmeyin!" Ey Resulüm, de ki: "Doğru yol, Allah'ın yoludur," Yine onlar kendi aralarında: "Size verilen vahyin, başkalarına da verildiğine veya Rabbinizin huzurunda Müslümanların karşı delil getirip sizi mağlup edeceklerine inanmayın!" derler. De ki: "Lütuf Allah'ın elindedir, dilediğine ihsan eder. Allah vasi ve alimdir (lütfu boldur, her şeyi hakkıyla bilir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlardan bir grup şöyle dediler: "Şu iman edenlerin yanına sabah varıp, 'inzal edilenlere iman ettik' deyin. Günün sonunda da (düşündük olmaz böyle şey diyerek) inkar edin. Böylece belki onlar da (size uyup) dönerler. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitap halkından bir grup dedi ki: 'İnananlara indirilmiş olana gündüzün başında inanın ve sonunda inkar edin. Böylece belki dinlerinden dönerler.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ehli Kitap'tan bir grup dedi ki: "İnananlara indirilene günün başında iman edin, günün sonunda da inkar edin. Belki dinlerinden dönerler.".

 • Progressive Muslims

  And a group from among the people of the Scripture said: "Believe in what was revealed to those who believed during the beginning of the day, and reject it by the end of it, perhaps they will return. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And a number of the doctors of the Law say: “Believe in what was sent down upon those who heed warning at the beginning of the day, and deny at the end thereof, that they might return.

 • Aisha Bewley

  A group of the People of the Book say, ‘At the beginning of the day, you should claim to have iman in what was sent down to those who have iman, and then at the end of the day, you should reject it, so that hopefully they will revert.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Some followers of the scripture say, "Believe in what was sent down to the believers in the morning, and reject it in the evening; maybe someday they will revert.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And a group from among the people of the Book said: "Believe in what was sent down to those who believe during the beginning of the day, and reject it by the end of it, perhaps they will return."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  A group among the people of the book said, "Acknowledge what was revealed to those who acknowledged during the beginning of the day, and reject it by the end of it; perhaps they will return."