Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kitap Ehli'nin ve Müşriklerin kafirleri Rabb'inizden, size bir hayrın indirilmesini istemezler. Oysa Allah, rahmetini dilediği kimseye ayırır. Allah, Büyük Lütuf Sahibi'dir.

مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْۜ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِه۪ مَنْ يَشَٓاءُۜ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظ۪يمِ
Ma yeveddullezine keferu min ehlil kitabi ve lel muşrikine en yunezzele aleykum min hayrin min rabbikum vallahu yahtassu bi rahmetihi men yeşau, vallahu zul fadlil azim.
#kelimeanlamkök
1ma
2yevedduarzu etmezlerودد
3ellezinekimseler
4keferuinkar eden(ler)كفر
5min-nden
6ehliehli-اهل
7l-kitabikitabكتب
8ve la
9l-muşrikineve müşriklerdenشرك
10en
11yunezzeleindirilmesiniنزل
12aleykumsize
13minhiçbir
14hayrinhayırخير
15min-den
16rabbikumrabbiniz-ربب
17vallahuoysa Allah
18yehtessutahsis ederخصص
19birahmetihirahmetiniرحم
20menkimseye
21yeşa'udilediğiشيا
22vallahuAllah
23zusahibidir
24l-fedlilutufفضل
25l-azimibüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Size Rabbinizden bir hayır indirilmesini ne kitap ehlinden kafir olanlar ne de müşrikler isterler.Halbuki Allah, rahmetini dilediğine verir. Allah çok büyük lütuf sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kitap ehlinden ve müşriklerden nankörlük yapanlar, Rabbinizden size herhangi bir iyilik indirilmesini istemezler. Allah rahmetini dilediğine (layık olana) verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitaplıların inkarcıları da, putperestler de Efendinizden size bir iyilik indirilmesini istemez. ALLAH rahmetini dilediğine verir. ALLAH büyük lütuf sahibidir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kitap Ehli'nin ve Müşriklerin kafirleri Rabb'inizden, size bir hayrın indirilmesini istemezler. Oysa Allah, rahmetini dilediği kimseye ayırır. Allah, Büyük Lütuf Sahibi'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ehl-i Kitap'tan kafir olanlar, Sahibinizden (Rabbinizden) size hayırlı bir şey gelmesini istemezler. Müşrikler de öyledir. Allah, ikramını tercih ettiği kişilere yapar. Büyük ikram sahibi olan Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kitap halkının nankörlük edenleri ve ortaklar koşanlar, Efendinizden, size bir iyilik indirilmesini istemezler. Oysa Allah, rahmetini, dilediğine ayırır. Çünkü Allah, Büyük Lütuf Sahibidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne önceki vahyin muhataplarından küfre sapanlar, ne de Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlar Rabbinizden size bir hayrın indirilmesini isterler. Oysa ki Allah, rahmetini dilediğine verir: zira Allah sınırsız lütuf sahibidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ehlikitap'ın küfre sapanlarıyla müşrikler, Rabb'inizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Ama Allah, rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük lütfun sahibidir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kitap Ehlinden olan kafirler ve müşrikler, Rabbinizden üzerinize bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Allah ise, dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah büyük fazl sahibidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ne kitap ehlinden, ne de müşriklerden olan kafirler size Rabbinizden bir hayır indirilmesini ister. Allah ise rahmetini dilediğine bahşeder ve Allah çok büyük lütuf sahibidir

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ne önceki vahyin takipçilerinden hakikati inkara yeltenenler, ne de Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştıranlar, Rabbin tarafından sana indirilen bir hayrı görmekten hoşlanırlar; ancak Allah dilediğini rahmete ulaştırır; zira Allah, sınırsız lütuf Sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ne Kitab ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Arzu etmez o küfredenler: Ne ehli kitabdan ve ne müşriklerden ki size rabbinizden bir hayır indirilsin, Allah ise rahmetiyle imtiyazı dilediğine bahşeder ve Allah çok büyük fazıl sahibidir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nankör olan bazı Kitap ehli kimseler de, müşrikler de size Rabbinizden bir hayır indirilmesini istemezler. Oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder, Allah, büyük lutuf sahibidir.

 • Gültekin Onan

  Kitap ehlinden olan küfredenler ve müşrikler rabbinizden üzerinize bir hayrın indirilmesini istemezler / arzu etmezler. (Oysa) Tanrı (ise) rahmetini dilediğine verir. Tanrı büyük fazl sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ehl-i Kitabdan olan kafirler de, (Allaha eş koşan) müşriklerde size Rabbinizden hiç bir hayır indirilmesini istemez (ler) Allah ise rahmetiyle kimi dilerse onu mümtaz kılar. Allah en büyük lutf-ü inayet saahibidir.

 • İbni Kesir

  Ehl-i Kitab'dan kafir olanlar da, müşrikler de Rabbınızdan size hiç bir hayır indirilmesini istemezler. Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf ve ihsan sahibidir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kitap ehli olan kafirler de, müşrikler de size Rabbinizden hiçbir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise rahmetiyle dilediği kimseyi seçerek ihsanda bulunur. Şüphesiz Allah en büyük lütuf ve ihsan sahibidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gerek Ehl-i kitaptan gerek müşriklerden olsun, kafirler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini arzu etmezler. Fakat Allah rahmetini dilediğine seçip ihsan eder. Allah büyük lütuf sahibidir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ehli Kitaptan olan kafirler de (hakikati inkar edenler), müşrikler de (benliklerini ya da dışsal objeleri şirk koşanlar) size Rabbinizden bir hayır inzal olmasını istemezler. Allah dilediğine has kılar rahmetini, onun hakikatinden! Allah, Zül Fazlıl Aziym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitaplıların inkarcıları da, putperestler de Rabbinizden size bir iyilik indirilmesini istemez. ALLAH rahmetini dilediğine verir. ALLAH büyük lütuf sahibi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kitap Ehli'nden olan kafirler ve müşrikler, Rabb'inizden, size bir hayrın indirilmesini istemezler. Oysa Allah, rahmetini dilediği kimseye ayırır. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 • Progressive Muslims

  Neither do those who have rejected from among the people of the Scripture, nor from among those who have set up partners, wish that any good comes down to you from your Lord. But God chooses with His mercy whom He wishes; and from God is the greatest favour.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Neither those who ignore warning among the doctors of the Law nor the idolaters wish that there be sent down upon you any good from your Lord, but God chooses for His mercy whom He wills; and God is possessor of tremendous bounty.

 • Aisha Bewley

  Those of the People of the Book who are kafir and the idolaters do not like anything good to be sent down to you from your Lord. But Allah selects for His mercy whomever He wills. Allah’s favour is truly vast.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Neither the disbelievers among the followers of the scripture, nor the idol worshipers, wish to see any blessings come down to you from your Lord. However, GOD showers His blessings upon whomever He chooses. GOD possesses infinite grace.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Neither do those who have rejected from among the people of the Book, nor from among the polytheists, wish that any good comes down to you from your Lord. But God chooses with His mercy whom He wishes; and from God is the greatest grace.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Neither do those who have not appreciated among the people of the book, nor from among those who have set up partners, wish that any good comes down to you from your Lord. Nevertheless, God chooses with His mercy whom/whomever He wishes; and from God is the greatest favor.