Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Öyle bir günden korunup sakının ki: Hiç kimse bir başkasına yardım edemez. Kimseden şefaat kabul edilmez. Kimseden fideye de alınmaz. Kimseye yardım da edilmez.

وَاتَّقُوا يَوْماً لَا تَجْز۪ي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْـٔاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
Vetteku yevmen la teczi nefsun an nefsin şey'en ve la yukbelu minha şefaatun ve la yu'hazu minha adlun ve la hum yunsarun.
#kelimeanlamkök
1vettekuve sakınınوقي
2yevmengündenيوم
3la
4teczicezalandırılmazجزي
5nefsunhiç kimseنفس
6an-den(günahından)
7nefsinkimse-نفس
8şey'enbir şeyشيا
9ve la
10yukbelukabul edilmezقبل
11minhakimseden
12şefaatunşefaat daشفع
13ve la
14yu'hazuve alınmazاخذ
15minhaondan
16adlunfidye deعدل
17ve lave yapılamaz
18humonlara
19yunsarunehiçbir yardımنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hiç kimsenin başkasına fayda veremeyeceği, şefaatin kabul edilmeyeceği, fidye alınmayacağı ve yardım yapılmayacağı bir günden sakınınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Öyle bir güne karşı takvâlı (duyarlı) olun ki (o gün) kimse, kimseden hiçbir şey gideremez; onlardan şefaat kabul edilmez;* kendilerinden fidye alınmaz;*onlara yardım da edilmez.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Öyle bir günden sakının ki, kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez, aracılık (şefaat) kabul edilmez, kimseden bir fidye alınmaz ve yardım da edilmez.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Öyle bir günden korunup sakının ki: Hiç kimse bir başkasına yardım edemez. Kimseden şefaat* kabul edilmez. Kimseden fideye de alınmaz. Kimseye yardım da edilmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Öyle bir günden çekinip korunun ki o gün kimse kimsenin yerine ceza çekmeyecek, kimseden şefaat* kabul edilmeyecek, kimseden fidye alınmayacak ve kimseye yardım edilmeyecektir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve kimsenin, kimse adına bir şey ödeyemeyeceği, kimsenin ara buluculuğunun kabul edilmeyeceği, kimseden kurtulmalık alınmayacağı ve onlara yardım da edilmeyeceği günden sakının.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hiç kimsenin hiç kimse adına hiçbir şey ödemeyeceği, kimseden şefaatin kabul edilmeyeceği, kurtuluş akçesi alınmayacağı ve hiç kimsenin yardım görmeyeceği günün (dehşetinden) korunun!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ve korkun o günden ki, hiç bir benlik bir başka benliğin herhangi bir şeyi için karşılık ödemez; hiç bir benlikten şefaat kabul edilmez, hiç bir benlikten fidye alınmaz. Ve onlara yardım da edilmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve hiç kimsenin, hiç kimse adına bir şey ödemeyeceği, hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği bir günden sakının.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve kimsenin kimseden bir şey ödeyemeyeceği, kimseden şefaatin kabul olunmayacağı, kimseden fidyenin alınmayacağı ve kimsenin kurtarılamayacağı bir günden sakının!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve hiçbir insanın ötekine en ufak bir yararının dokunmayacağı, hiç kimseden şefaatin kabul edilmeyeceği, kimseden fidye alınmayacağı ve hiç kimsenin yardım görmeyeceği Gün(ün mutlaka gelip çatacağı) bilinciyle yaşasanıza!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve öyle bir günden korunun ki kimse kimseden bir şey ödeyemez, kimseden şefaat de kabul edilmez, kimseden fidye de alınmaz, hem onlar kurtarılacak da değillerdir.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse, kimsenin cezasını çekmez (borcunu ödemez); kimseden şefaat (aracılık, iltimas) da kabul edilmez; kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir yardım yapılmaz.

 • Gültekin Onan

  Kimsenin kimse yerine birşey ödeyemeyeceği, aracılık (şefaat) kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım da edilmeyeceği bir günden sakının.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ve öyle bir günden korkun ki (o günde) hiçbir kimse, hiçbir kimse namına bir şey ödeyemez. Ondan her hangi bir şefaat kabul olunmaz. Ondan bir fidye (bedel) alınmaz, onlara (Allahın azabından kurtulmak hususunda) yardım da edilmez.

 • İbni Kesir

  Ve öyle bir günden korkun ki; o günde kimse, kimse için bir şey ödeyemez. Şefaat kabul edilmez. Fidye alınmaz ve onlara yardım da edilmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, kimseden bir şefaat kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım da görülmeyeceği bir günden kendinizi koruyun.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse başkasının yerine birşey ödeyemez, kimseden şefaat kabul edilmez, hiç kimseden fidye alınmaz, hem onlara yardım da edilmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kimsenin kimseyi kurtarmak için bir şey ödeyemeyeceği süreçten korunun; (o süreçte) ne (birbirine) şefaat kabul edilir, ne fidye ödenerek biri kurtarılabilir ne de onlara yardım gelir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Öyle bir günden sakının ki, kimse kimsenin yerine birşey ödeyemez, aracılık (şefaat) kabul edilmez, kimseden bir fidye alınmaz ve yardım da edilmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hiç kimsenin başkası adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden şefaatin* kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidyenin alınmayacağı ve hiç kimseye yardım edilmeyeceği günden korunup sakının.

 • Progressive Muslims

  And beware of a Day where no soul can avail another soul, nor will any intercession be accepted from it, nor will any ransom be taken, nor will they have supporters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And be in prudent fear of a day no soul will avail a soul anything, nor will intercession be accepted from it, nor will compensation be taken from it; nor will they be helped.

 • Aisha Bewley

  Have fear of a Day when no self will be able to compensate for another in any way. No intercession will be taken from it, no ransom taken from it, and none will be helped.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Beware of the day when no soul can avail another soul, no intercession will be accepted, no ransom can be paid, nor can anyone be helped.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And beware of a Day when no soul can avail another soul, nor will any intercession be accepted from it, nor will any ransom be taken, nor will they have supporters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Beware of a day where no person can avail another person, nor will any intercession be accepted from it, nor will any ransom be taken, nor will they have supporters.