Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Mü'min erkeklere ve kadınlara fitne yapıp, sonra da kesin olarak tevbe etmeyenler için Cehennem azabı vardır. Onlar için yakıcı bir azap vardır.

اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِۜ
İnnellezine fetenul mu'minine vel mu'minati summe lem yetubu fe lehum azabu cehenneme ve lehum azabul harik.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseler
3fetenuişkence eden(ler)فتن
4l-mu'minineinanan erkeklereامن
5velmu'minative inanan kadınlaraامن
6summesonra
7lem
8yetubutevbe etmeyenlerتوب
9felehumonlar için vardır
10azabuazabıعذب
11cehennemecehennem
12velehumve onlar için vardır
13azabuazabıعذب
14l-harikiyangınحرق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şüphesiz, inanan erkekler ile inanan kadınlara işkence edenlere ve sonra tövbe etmeyenlere, cehennem azabı ve orada yanma cezası vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe etmeyenlere cehennem azabı vardır ve onlar için yakıcı azap vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayan erkeklere ve kadınlara zulüm ve işkencede bulunan ve daha sonra tövbe etmeyenler cehennem azabını hak etmişlerdir. Onlar için yakıcı bir azap vardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Mü'min erkeklere ve kadınlara fitne* yapıp, sonra da kesin olarak tevbe etmeyenler için Cehennem azabı vardır. Onlar için yakıcı bir azap vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Mümin erkeklerle mümin kadınları o çukurda yakıp da* tevbe* etmeyenlerin payına düşen Cehennem azabı ve yangın* azabıdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, inanan erkeklere ve inanan kadınlara işkence yaptılar. Sonra pişmanlık göstermediler. Artık, onlar için, cehennem cezası vardır. Ve onlar için, yakıcı bir ceza vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bakın, mü'min erkekler ve mü'min kadınlara işkence yapıp da sonra pişman olmayanlar var ya: elbet onlar derin bir mahrumiyet gayyasını boylayacaklar ve onları harlı ateşin azabı bekleyecektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gerçek şu ki, mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence (fitne) uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; işte onlar için, cehennem azabı vardır ve yakıcı azab onlaradır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnanan erkeklere ve inanan kadınlara eziyet edip de sonra tevbe etmeyenlere kesinlikle cehennem azabı vardır ve de yangın azabı!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İnanan erkekler ile inanan kadınlara işkence edenlere ve sonra hiçbir pişmanlık duymayanlara gelince, onları cehennem azabı beklemektedir; evet, yakıcı azap beklemektedir onları!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O kimseler ki mü'minin ve mü'minata fitne yapmışlar, sonra da tevbe etmemişlerdir muhakkak artık onlara Cehennem azabı var ve onlara yangın azabı vardır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnanmış erkek ve kadınlara işkence edip sonra (yaptıklarına) tevbe etmeyenler (yok mu), onlar için cehennem azabı vardır ve onlar için yangın azabı vardır.

 • Gültekin Onan

  Gerçek şu ki, inançlı (erkek)lerle inançlı (kadın)lara işkence (fitne) uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; işte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azab onlaradır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hakıykat, erkek mü'minlerle kadın mü'minleri belaye uğratanlar, sonra da tevbe etmeyenler (yok mu?) onlar için cehennem azabı vardır, onlar için bir de yangın azabı.

 • İbni Kesir

  Şüphesiz ki mü'min erkekleri ve mü'min kadınları belaya uğratanlar sonra da tevbe etmemiş olanlar, işte onlar için cehennem azabı vardır. Ve yakıcı azab da onlaradır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Erkek ve kadın mü'minleri ateşe atıp, sonra da tevbe etmeyenlere, onlara cehennem azabı vardır. Onlara yakıcı azap vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de, sonra tövbe etmeyenler var ya. İşte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki, iman eden erkeklere ve iman eden kadınlara işkence yapıp, tövbe de etmeyenler var ya, onlar için cehennemin azabı vardır ve onlar için yakıcı azabı vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnanan erkeklere ve kadınlara zulüm ve işkencede bulunan ve daha sonra tevbe etmeyenler cehennem azabını haketmişlerdir. Onlar için yakıcı bir azap vardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnanan erkeklere ve kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenler için Cehennem azabı vardır. Onlar için yakıcı bir azap vardır.

 • Progressive Muslims

  Those who have put the believing men and women under ordeal, and then did not repent, they will have the retribution of Hell, and they will have the retribution of burning.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who subject the believing men and the believing women to means of denial, then repent not: they have the punishment of Gehenna — and they have the punishment of the consuming fire.

 • Aisha Bewley

  Those who persecute men and women of the muminun, and then do not make tawba, will have the punishment of Hell, will have the punishment of the Burning.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Surely, those who persecute the believing men and women, then fail to repent, have incurred the retribution of Gehenna; they have incurred the retribution of burning.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who have persecuted the believing males and the believing females, and then did not repent, they will have the retribution of Hell, and they will have the retribution of the burning.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who have put the acknowledging men and women under ordeal, and then did not repent, they will have the retribution of hell, and they will have the retribution of burning.