Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Böylece ortakları, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi hoş gösterdiler. Hem onları mahvetmek hem de dinlerini karmakarışık etmek için. Eğer Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak.

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَث۪يرٍ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَٓاؤُ۬هُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ د۪ينَهُمْۜ وَلَوْ شَٓاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ
Ve kezalike zeyyene li kesirin minel muşrikine katle evladihim şurekauhum li yurduhum ve li yelbisu aleyhim dinehum, ve lev şaellahu ma fealuhu fe zerhum ve ma yefterun.
#kelimeanlamkök
1ve kezalikeve yine
2zeyyenesüslü gösterdilerزين
3likesirinçoğunaكثر
4mine-den
5l-muşrikinemüşrikler-شرك
6katleöldürmeyiقتل
7evladihimevladlarınıولد
8şuraka'uhumortaklarıشرك
9liyurduhumonları mahvetsinler diyeردي
10vel'iyelbisuve karıştırsınlar diyeلبس
11aleyhimkendi
12dinehumdinleriniدين
13veleveğer
14şa'edileseydiشيا
15llahuAllah
16ma
17fealuhubunu yapamazlardıفعل
18fezerhumöyleyse onları baş başa bırakوذر
19ve maşeylerle
20yefteruneuydurduklarıفري
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Aynen bunun gibi, müşriklerden birçoğuna, Allah'a ortak koştukları putlar, öz evlatlarını öldürmeyi güzel göstermiştir ki hem onları yok etsinler, hem de dinlerini karmakarışık hale getirsinler. O halde onları, düzdükleri iftiralarla başbaşa bırak!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Aynı şekilde, ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını (kızlarını) öldürmeyi hoş gösterdi ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar!* Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Onları uydurdukları ile bırak!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Böylece onların (Tanrı adına din ve mezhep üreten) ortakları, çocuklarını öldürmeyi bile müşriklerin çoğuna iyi bir şeymiş gibi gösterdiler. Böylece onları mahvettiler ve dinlerini karıştırıp bozdular. ALLAH dileseydi bunu yapamazlardı. Onlardan ve uydurdukları şeylerden uzak dur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Böylece ortakları*, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi* hoş gösterdiler.* Hem onları mahvetmek hem de dinlerini karmakarışık etmek için. Eğer Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Tıpkı bunun gibi müşriklerin çoğuna, onların ortakları, çocuklarını öldürme işini güzel gösteriyordu. Bunu hem onları geriletmek hem de dinlerini bulandırmak için yapıyorlardı. Allah, zorlayıcı düzen koysaydı bunu yapamazlardı. Öyleyse onları iftiralarıyla baş başa bırak.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve işte böylece, ortaklar koşulanlar, ortaklar koşanların çoğuna, çocuklarını öldürmeyi çekici gösterdiler. Hem onları yok olmaya sürüklüyorlar hem de dinlerini karıştırıp bozuyorlar. Oysa Allah dileseydi, bunu yapamazlardı. Artık, onlara ve karalamalarına aldırış etme.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Dahası, (Allah'a) koştukları ortaklara (olan inançları), şirk koşanların çoğuna çocuklarını öldürmeyi bile güzel gösterir; işte böylece onları yok oluşa sürükler ve değer sistemlerini yozlaştırır. Ne ki, eğer Allah dileseydi yine de bunları yapamazlardı: Şu halde onlardan da, uyduruk teorilerinden de uzak dur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Aynen bunun gibi, müşriklerden birçoğuna, Allah'a ortak koştukları kişiler, öz evlatlarını öldürmeyi güzel göstermiştir ki, hem onları yok etsinler hem de dinlerini onlar aleyhine karmakarışık hale getirsinler. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları, düzdükleri iftiralarla baş başa bırak.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yine bunun gibi onların ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdiler. Hem onları helake düşürmek, hem kendi aleyhlerinde dinlerini karmakarışık kılmak için. Allah dileseydi bunu yapmazlardı; sen onları ve düzmekte oldukları iftiraları bırak.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yine bunun gibi, Allah'a ortak koşanlardan çoğuna çocuklarını öldürmeyi de o taptıkları ortaklar, hem onları helak etmek hem de dinlerini karma karışık etmek için iyi birşeymiş gibi gösterdiler. Allah dileseydi, bunu yapmazlardı. O halde onları uydurdukları kanunlarla başbaşa bırak ne halleri varsa görsünler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve aynı şekilde Allaha ortak koştukları varlıklara veya güçlere olan inançları, Allahtan başka şeylere ilahlık yakıştıranların çoğuna çocuklarını öldürmelerini (bile) güzel gösterir ve böylece onları yok olmaya ve inançlarında şaşkınlığa götürür. Ama yine de Allah dilemeseydi bütün bunları yapmazlardı: o halde onlardan ve onların bütün mesnetsiz hayallerinden uzak dur!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yine bunun gibi, Allah'a ortak koşanların çoğuna, koştukları ortaklar, çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki; onları helake sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi, bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurdukları ile baş başa bırak.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yine bunun gibi müşriklerden çoğuna evladlarını öldürmeyi de o taptıkları şerikler iyi bir şey gibi gösterdi, hem kendilerini ifna etmek için, hem dinlerini berbad edib şaşırmak için, eğer Allah dilese idi bunu yapmazlardı, o halde bırak onları uydurdukları kanunlarla ne halleri varsa görsünler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yine ortakları, müşriklerden çoğuna evladlarını öldürmeyi süslü gösterdiler ki (böylece) hem onları mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları, uydurduklarıyle baş başa bırak!

 • Gültekin Onan

  Yine bunun gibi onların ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdiler. Hem onları helake düşürmek, hem kendi aleyhlerinde dinlerini karmakarışık kılmak için. Tanrı dileseydi bunu yapmazlardı; sen onları ve düzmekte oldukları iftiraları bırak.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bunun gibi onların ortakları (olan o putların hizmetçileri), müşriklerden bir çoğuna — hem onları helake düşürmek, hem kendilerine karşı dinlerini karmakarışık etmek için — öz evladlarını (kendi elleriyle) öldürmesini hoş göstermişdir. Eğer Allah dileseydi bunu yapmazlardı. Artık sen onları düzmekde devam etdikleri o yalanlarla başbaşa bırak.

 • İbni Kesir

  Ve böylece onların ortakları; ortak koşanlardan bir çoğunu helake sürüklemek, dinlerini karmakarışık etmek için; çocuklarını öldürmelerini hoş göstermiştir. Şayet Allah, dilemiş olsaydı; bunu yapamazlardı. Artık sen, onları uydurdukları o yalanları ile başbaşa bırak.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte böyle, onların (taptıkları) ortakları, müşriklerin bir çoğuna kendi evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi. Onları helake sürüklemek ve dinlerini karma karışık etmek için. Eğer Allah dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse onları, uydurdukları ile başbaşa bırak!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yine bunun gibi, onların, Allah'a ibadette ortak saydıkları putlarının hizmetçileri, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi iyi bir iş gösterdiler ki hem onları mahvetsinler, hem de dinlerini bozup karıştırsınlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları, uydurdukları yalanlarla baş başa bırak!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yine böylece onların ortakları (varsandıkları tanrıları), müşriklerden birçoğuna evlatlarını öldürmeyi süslü gösterdi ki hem onları helak etsinler, hem de dinlerini karmakarışık etsinler.. . Eğer Allah dileseydi onu yapmazlardı. . . (O halde) onları uydurdukları ile baş başa bırak.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Böylece onların (Tanrı adına hüküm veren) ortakları, çocuklarını öldürmeyi bile müşriklerin çoğuna iyi bir şeymiş gibi gösterdiler. Böylece onları mahvettiler ve dinlerini karıştırıp bozdular. ALLAH dileseydi bunu yapamazlardı. Onlardan ve uydurdukları şeylerden uzak dur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Böylece ortakları*, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi* hoş gösterdiler.* Hem onları mahvetmek hem de dinlerini karmakarışık etmek için. Eğer Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak.

 • Progressive Muslims

  And it was adorned for those who set up partners, by such partners, to kill their unborn children in order to turn them and to confuse their system for them. Had God willed they would not have done this, so ignore them and what they invent.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And thus have their partners made fair to many among the idolaters the killing of their children, to bring them to ruin, and to obfuscate their doctrine for them. And had God willed, they would not have done it; so leave thou them and what they fabricate.

 • Aisha Bewley

  In the same way their idols have made killing their children appear good to many of the idolaters, in order to destroy them and confuse them in their deen. If Allah had willed, they would not have done it; so abandon them and what they fabricate.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Thus were the idol worshipers duped by their idols, to the extent of killing their own children. In fact, their idols inflict great pain upon them, and confuse their religion for them. Had GOD willed, they would not have done it. You shall disregard them and their fabrications.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And it was adorned for the polytheists, by their partners, to kill their children in order to turn them and to confound their system for them. Had God willed they would not have done this, so ignore them and what they invent.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Thus, for those who set up partners their partners adorned the killing of born children, in order to turn them and to confuse their system for them. Had God willed they would not have done this, so ignore them and what they invent.