Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Rabb'im, beni dosdoğru bir yola iletti: Dimdik ayakta duran bir dine, Hanif olan İbrahim'in inanç sistemine. O müşriklerden değildi."

قُلْ اِنَّن۪ي هَدٰين۪ي رَبّ۪ٓي اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍۚ د۪يناً قِيَماً مِلَّةَ اِبْرٰه۪يمَ حَن۪يفاًۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
Kul inneni hedani rabbi ila sıratın mustekim dinen kıyamen millete ibrahime hanifa, ve ma kane minel muşrikin.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2innenimuhakkak beni
3hedanibeni ilettiهدي
4rabbiRabbimربب
5ila
6siratinyolaصرط
7mustekimindosdoğruقوم
8dinendineدين
9kiyemendosdoğruقوم
10milletedinineملل
11ibrahimeİbrahim'in
12hanifenhanifحنف
13ve ma
14kaneO değildiكون
15mine-dan
16l-muşrikineortak koşanlar-شرك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Rabbim beni dosdoğru yola, dosdoğru dine, Hanif olan İbrahim'in dinine iletmiştir. İbrahim, ortak koşanlardan değildi."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Şüphesiz ki Rabbim beni doğru yola, doğru dine, (Allah'ı) bir tanıyan ve müşriklerden olmayan İbrahim'in milletine (dinine) ulaştırdı."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "Efendim beni dosdoğru olan yola iletmiş bulunuyor: tek tanrılı olan İbrahim'in mükemmel dinine... O, ortak koşanlardan olmadı."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Rabb'im, beni dosdoğru bir yola iletti: Dimdik ayakta duran bir dine, Hanif* olan İbrahim'in inanç sistemine. O müşriklerden değildi."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Rabbim bana doğru yolu gösterdi; sapasağlam dini, İbrahim'in dosdoğru dinini gösterdi. O, müşriklerden (Allah'ı ikinci sıraya koyanlardan) değildi."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Kuşkusuz, Efendim, beni dosdoğru yola eriştirmiştir. Her zaman ayakta olan bir dine; gerçeğe aykırı şeylerden uzak olan İbrahim'in dinine. Çünkü O, ortaklar koşanlar arasında değildi!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Kuşku yok ki, Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti; her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri (temsil eden) yoluna."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Beni, dosdoğru yola Rabbim iletmiştir. Güçlü, pürüzsüz bir dine, hanif olan İbrahim'in milletine. Müşriklerden değildi o."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti, dimdik duran bir dine, İbrahim'in hanif (muvahhid) dinine... O, müşriklerden değildi."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Beni Rabbim, şüphesiz dosdoğru bir yola, gerçek ve daima ayakta olan bir dine, başka dinlerden sıyrılıp yalnız hakka yönelen İbrahim'in tertemiz dinine iletti. O, hiçbir zaman Allah'a ortak koşanlardan olmadı."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Bakın, Rabbim beni düzgün ve saf bir itikad aracılığıyla dosdoğru bir yola yöneltti; her türlü batıldan uzak durarak Allahtan başka şeye ilahlık yakıştıranlardan olmayan İbrahimin yoluna".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: beni, rabbım şeksiz dosdoğru bir yola hidayet buyurdu, doğru payidar bir dine, başka dinlerden sıyrılıb sade hakka müteveccih haniyf olan İbrahimin milletine ki o hiç bir zaman müşriklerden olmadı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Rabbim beni doğru yola iletti. Dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine. O, ortak koşanlardan değildi."

 • Gültekin Onan

  De ki: "Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti, dimdik duran bir dine, İbrahim'in hanif dinine... O, müşriklerden değildi."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Şöyle) de: "Şübhesiz ben (oyum ki) Rabbim beni dosdoğru bir yola, dimdik ayakda duran bir dine, İbrahimin Hakka yönelmiş (tevhid) dinine iletmişdir. O, (hiç bir zaman Allaha) eş koşanlardan değildi".

 • İbni Kesir

  De ki: Şüphesiz Rabbım, beni dosdoğru yola iletti. Hanif olan İbrahim'in dinine. Ve o, müşriklerden olmadı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Rabbim beni, dosdoğru yola, gerçek olan ve daimi olan dine, Müşriklerden olmayan İbrahim'in Hanif yoluna iletti.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: Rabbim beni doğru yola, İbrahim'in dimdik ayakta duran, batıldan uzak, tamamen Hakka yönelmiş tevhid dinine iletti. O, asla müşriklerden olmamıştı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Muhakkak ki Rabbim beni, sırat-ı müstakime hidayet etti.. . Yürürlükte olan değişmez Din'e, hanif olan İbrahim'in milletine. . . (O) müşriklerden olmadı. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: 'Rabbim beni dosdoğru olan yola iletmiş bulunuyor: monoteist olan İbrahim'in mükemmel dinine... O, ortak koşanlardan olmadı.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Rabb'im, beni dosdoğru bir yola iletti: Dimdik ayakta duran bir dine, Hanif* olan İbrahim'in inanç sistemine. O müşriklerden değildi."

 • Progressive Muslims

  Say: "My Lord has guided me to a Straight Path, an upright system, the creed of Abraham the monotheist; he was not from those who set up partners. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “As for me, my Lord has guided me to a straight path, a right doctrine, the creed of Abraham, inclining to truth; and he was not of the idolaters.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘My Lord has guided me to a straight path, a well-founded deen, the religion of Ibrahim, a man of pure natural belief. He was not one of the idolaters.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "My Lord has guided me in a straight path - the perfect religion of Abraham, monotheism. He never was an idol worshiper."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "My Lord has guided me to a straight path, an upright system, the creed of Abraham the monotheist; he was not of the polytheists."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "My Lord has guided me to a Straight Path. An upright system, the creed of Abraham the monotheist; he was not from those who set up partners."