Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Hayır, bunlar karmakarışık düşlerdir. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, o bir şairdir. Öyleyse öncekilere gönderildiği gibi bize bir ayet getirsin." dediler.

بَلْ قَالُٓوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰيهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌۚ فَلْيَأْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَٓا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ
Bel kalu adgasu ahlamin belifterahu bel huve şaır, fel ye'tina bi ayetin kema ursilel evvelun.
#kelimeanlamkök
1belhayır
2kaludedilerقول
3edgasu(bu) karmakarışıkضغث
4ehlaminhayallerdirحلم
5belihayır
6fterahuonu uydurmuşفري
7belhayır
8huveo
9şairunşa'irdirشعر
10felye'tinabize getirse yaاتي
11biayetinbir mu'cizeايي
12kemagibi
13ursilegönderildikleriرسل
14l-evveluneöncekilerinاول
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar,"Hayır, bunlar karışık rüyalardır, onu kendisi uydurmuştur. Hayır o şairdir. Haydi, önceki peygamberler gibi bir belge getirsin!" dediler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Müşrikler:) "Hayır! (Bunlar) karmakarışık rüyalardır; aksine onu kendisi uydurmuştur;* dahası o bir şairdir.* (Öyle değilse) bize hemen, öncekilere gönderilenin benzeri bir ayet (mucize) getirsin!" demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hatta, "Boş hayallerdir" "Onu o uydurmuş" ve "O bir şairdir, daha önceki elçiler gibi o da bize mucizeler getirsin" dediler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Hayır, bunlar karmakarışık düşlerdir. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, o bir şairdir. Öyleyse öncekilere gönderildiği gibi bize bir ayet* getirsin." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Aslında onlar şöyle derler: "Bunlar karma karışık hayallerdir. Hayır, bu adam Allah'a iftira ediyor. Belki de şairdir. Eğer elçi ise bize bir belge (mucize) getirsin*; öncekilere gönderilen belgelerden olsun."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Hayır!" dediler; "Karmakarışık düşler!" "Hayır, Onu, kendisi uyduruyor!" "Hayır, O, bir ozan!" "Madem öyle, öncekilere gönderildiği gibi, bize de bir mucize getirsin!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  "Hayır!" dediler; "(Bunlar) karma karışık düşlerdir!.. Yok yok, onu kendisi uydurmuştur!.. Bu da değilse, o bir şair olmalı... İyi ama, önceden gönderilen (peygamberler) gibi bize bir mucize getirse ya!.."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şöyle de dediler: "Saçma sapan rüyalar bunlar! Belki de uydurduğu bir yalandır. Belki de bir şairdir o. Hadi bir mucize getirsin bize, öncekilere gönderildiği gibi..."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Hayır" dediler. (Bunlar) Karmakarışık düşlerdir; hayır, onu kendisi uydurmuştur; hayır o bir şairdir. Böyle değilse, öncekilere gönderildiği gibi bize de bir ayet (mucize) getirsin."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  (Onlar): "Bunlar bir takım karışık rüyalar; yok onu kendisi uydurdu; yok o bir şairdir; öyle değilse, önceki peygamberlerin gönderdikleri gibi, bize bir mucize getirsin!" derler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Yoo", diyorlar, "(Muhammed'in bu söyledikleri) karmakarışık rüyalardan ibaret!" "Yok yok, bütün bunları kendisi uyduruyor!" "Hayır, o sadece bir şairdir!" "Peki, madem öyle, önceki (peygamberlerin mucizelerle) gönderildiği gibi o da bize bir mucize getirse ya!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, "Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu; hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse, önceki peygamberlerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dediler: adgasü ahlam, yok onu uydurdu, yok o bir şair, yoksa bize evvelkilerin gönderildikleri gibi bir ayet getirsin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Hayır, dediler, (bu) karmakarışık hayallerdir; hayır onu uydurmuş; hayır o şa'irdir. (Eğer gerçekten peygamberse) öncekilerin, (mu'cizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mu'cize getirsin."

 • Gültekin Onan

  "Hayır" dediler. "(Bunlar) Karmakarışık düşlerdir; hayır, onu kendisi uydurmuştur; hayır, o bir şairdir. Böyle değilse, öncekilere gönderildiği gibi bize de bir ayet getirsin."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Dediler: "Hayır, (bunlar) saçma sapan rü'yalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuşdur. Hayır, o, bir şairdir. (Bunlar değilse) o halde evvelki (peygamber) lere gönderildiği gibi o da bize bir mu'cize getirsin".

 • İbni Kesir

  Onlar: Hayır, bunlar saçma sapan rüyalardır. Hayır onu uydurmuştur, hayır o, şairdir. Haydi önceki peygamberler gibi o da bize bir mucize getirsin dediler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Hayır, dediler. Bunlar rüya saçmalıkları.. Hayır, onu o uydurmuştur. Hayır, O şairdir! Haydi, önceki peygamberler gibi bize bir mucize getirsin!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (Kur'an'ı kime mal edecekleri konusunda şaşırıp kaldılar, cevapları kendilerini bile tatmin etmeyip durmadan fikir değiştirdiler.) "Hayır!" dediler, "bu adğasu ahlam: karışık karışık rüyalar." "Yok yok, böyle değil, anlaşılan onu kendisi uydurmuş!" "Hayır! bu da değil, galiba o bir şair!", "Öyleyse önceki peygamberlere verilen mucizeler kabilinden istediğimiz mucizeyi bize göstersin!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Şöyle de dediler: "Konuştukları kuruntulardan oluşan rüyalarıdır! Muhtemelen uyduruyor.. . Hayır, O bir şairdir! (Eğer böyle değilse) geçmişte yaşamış Rasullerdeki gibi mucizesini göstersin!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Hatta, 'Boş hayallerdir,' 'Onu o uydurmuş,' ve 'O bir şairdir, daha önceki elçiler gibi o da bize mucizeler getirsin,' dediler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Hayır, bunlar karmakarışık düşlerdir. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir şairdir. Öyleyse öncekilere gönderildiği gibi bize bir ayet* getirsin." dediler.

 • Progressive Muslims

  They said: "No, these are just bad dreams; no, he made it up; no, he is a poet. So let him bring us a sign like those who were sent before."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “But,” — they say — “a confused medley of dreams; but he has invented it; but he is a poet. So let him bring us a proof like that sent to the former peoples!”

 • Aisha Bewley

  Furthermore they say, ‘A muddled jumble of dreams!’ and, ‘He has invented it!’ and, ‘He is a poet!’ and, ‘Let him bring us a Sign like those sent to previous peoples. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They even said, "Hallucinations," "He made it up," and, "He is a poet. Let him show us a miracle like those of the previous messengers."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They said: "No, these are just bad dreams; no, he made it up; no, he is a poet. So let him bring us a sign like those who were sent before."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "No, these are just bad dreams; no, he made it up; no, he is a poet. So let him bring us a sign like those who were sent before."