Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yük taşıyan birisi, bir başkasının yükünü taşımaz. Yükü ağır olan kimse, bir başkasını yardıma çağırsa, çağırdığı yakını da olsa ona yardım etmez. Sen, ancak görmedikleri halde Rabb'ine içtenlikle saygı duyan ve salatı ikame edenleri uyarırsın. Her kim arınırsa kendisi için arınmış olur. Dönüş Allah'adır.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰىۜ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۜ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۜ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِه۪ۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ
Ve la teziru vaziretun vizre uhra, ve in ted'u muskaletun ila himliha la yuhmel minhu şey'un ve lev kane za kurba, innema tunzirullezine yahşevne rabbehum bil gaybi ve ekamus salah, ve men tezekka fe innema yetezekka li nefsih, ve ilallahil masir.
#kelimeanlamkök
1ve lave
2teziruçekmezوزر
3vaziratunhiçbir günahkarوزر
4vizragünahınıوزر
5uhrabaşkasınınاخر
6ve inve eğer
7ted'u(başkalarını) çağırsaدعو
8muskaletunyükü ağır gelen kimseثقل
9ila
10himlihaonu taşımak içinحمل
11la
12yuhmeltaşınmazحمل
13minhuondan (yükünden)
14şey'unhiçbir şeyشيا
15velevve şayet
16kane(dahi) olsaكون
17zaakrabası
18kurbaakrabasıقرب
19innemasen ancak
20tunziruuyarırsınنذر
21ellezine
22yehşevnekorkanlarıخشي
23rabbehumRablerindenربب
24bil-gaybigörmedenغيب
25ve ekamuve ayağa kaldıranقوم
26s-salatesalatıصلو
27ve menve kim
28tezekkama'nen arınıp yücelirseزكو
29feinnemaşüphesiz
30yetezekkaarınmış olurزكو
31linefsihikendi yararınaنفس
32ve ilave
33llahiAllah'adır
34l-mesirudönüşصير
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez. Yükü ağır gelen kimse, onu taşımak için başkasını çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenemez. Sen ancak, görmeden Rabblerine saygı duyanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hiçbir (günah) yüklüsü, başkasının (günah) yükünü yüklenemez.* (Günah) yükü ağır olan kişi, yükünü taşımaya -yakını bile olsa- (başkasını) yardıma çağırsa, yükünden hiçbir zerresi taşınamaz.* Sen sadece yalnızken Rablerine saygı duyanları* ve namazı kılanları uyarabilirsin. Arınmaya çalışan kişi, sadece kendisi için arınmış olur. Dönüş yalnızca Allah'adır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Günahla yüklenmiş birisi yükünü taşımak üzere akrabalarını bile çağırsa onun yükünden hiçbir şey taşınmaz. Sen yalnızca, kendi başlarına iken Efendi'lerini sayan ve salatı gözeten kişileri uyarabilirsin. Kim kendisini arındırırsa kendisi yararına arınmıştır. Dönüş ALLAH'adır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yük taşıyan birisi, * bir başkasının yükünü taşımaz.* Yükü ağır olan kimse, bir başkasını yardıma çağırsa, çağırdığı yakını da olsa ona yardım etmez.* Sen, ancak görmedikleri halde Rabb'ine içtenlikle saygı duyan ve salatı* ikame edenleri uyarırsın. Her kim arınırsa* kendisi için arınmış olur. Dönüş Allah'adır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kimse kimsenin yükünü çekmeyecektir. Yükü ağır olan, taşımak için yardım istese, en yakını bile onun bir parçasının taşınmasına yardım etmez. Sen sadece, içinde Rabbinin korkusu olanları ve namazını tam kılanları uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için yapmış olur; dönüş ancak Allah'adır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Hiçbir suçlu, bir başkasının suçunu yüklenmez. Yükü ağır gelen, taşımak için başkasını çağırsa, yakını da olsa ondan hiçbir şey yüklenemez. Sen, ancak, görmemelerine karşın, Efendilerine derin saygı duyanları ve namaz kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa, yalnızca kendisi için arınmış olur. Çünkü dönüş, Allah'a olacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu yüklenecek değildir; yükü ağır gelen kimse onu taşımak için yardım istese, yakını da olsa (bir başkası) onun yükünün bir kısmını dahi taşıyamaz.Şu bir gerçek ki sen, O idraki aşan bir hakikati olmasına karşın, Rablerine karşı derin bir ürperti duyanları ve kulluğun hakkını verenleri uyarabilirsin; hem kim arınırsa sırf kendisi için arınmış olur: zira bütün yollar Allah'a çıkar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hiçbir günahkar, bir başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır gelen, onu taşımaya çağırsa bile, kendisinden hiçbir şey yüklenilmez. Akraba bile olsa... Sen ancak Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Arınıp temizlenen, kendi benliği için arınıp temizlenir. Dönüş Allah'adır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hiç bir günahkar bir başka günahkarın günahını yüklenemez. Eğer yükü ağır olan kimse (bir başkasını) onu taşımaya çağırsa, -bu, yakın akrabası da olsa- kendisine ondan hiçbir şey yükletilmez. Sen, yalnızca gayb ile Rablerinden 'içleri titreyerek korkmakta' olanları ve dosdoğru namazı kılanları uyarırsın. Kim temizlenip arınırsa, artık o, kendi nefsi için temizlenip arınmıştır. Sonunda dönüş Allah'adır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de günah çeken bir kimse başkasının günahını çekmeyecek; yükü ağır basan, onun başkasına yüklenmesi için çağrıda bulunsa da, ondan birşey alınıp yüklenmeyecektir, isterse bir yakını olsun. Fakat ancak gıyaben Rablerinin korkusunu duyanları ve namazı dürüst kılanları sakındırırsın. Temizlenen de sırf kendisi için temizlenir. Nihayet gidiş Allah'adır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kimse kimsenin yükünü taşıyacak değildir; kendi yükü ağır gelen kimse onu taşımak için (başkasını) yardıma çağırırsa, yakını da olsa, (bu kimse) o yükün hiçbir parçasını taşıyamaz. O halde (gerçekten) sen, ancak kavrayışlarının ötesinde olduğu halde Rablerinden korku duyanları ve namazlarında dikkatli ve devamlı olanları uyarabilirsin; ve (şunu bil ki,) kim arınırsa yalnız kendisi için arınmış olur ve bütün yollar yalnız Allah'a varır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, (bir başkasını), günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak, görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem günah çeken bir nefis, başkasının günahını çekmiyecek, yükü ağır basan onun yükletilmesine çağırsa da ondan bir şey yüklenilmiyecek, isterse bir yakını olsun, fakat sen ancak o kimseleri sakındırırsın ki gaybde rablarının haşyetini duyarlar, namazı dürüst kılarlar, temizlenen de sırf kendisi için temizlenir, nihayet gidiş Allahadır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için (başkalarını çağırsa) onun yükünden hiçbir şey, taşınmaz; akrabası dahi olsa (kimse onun yükünü taşımaz). Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarırsın. Ma'nen arınıp yücelen, kendi yararına arınmış olur. Dönüş Allah'adır, (Allah, herkese yaptığının karşılığını verir).

 • Gültekin Onan

  Hiçbir günahkar bir başka günahkarın günahını yüklenemez. Eğer yükü ağır olan kimse (bir başkasını) onu taşımaya çağırsa, bu, yakın akrabası da olsa, kendisine ondan hiç bir şey yükletilmez. Sen, yalnızca gayb ile rablerinden 'içleri titreyerek korkmakta' olanları ve dosdoğru namazı kılanları uyarırsın. Kim temizlenip arınırsa, artık o, kendi nefsi için temizlenip arınmıştır. Sonunda dönüş Tanrı'yadır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Günah işleyen hiçbir nefs, başkasının günahını çekmez. Eğer yükü (günahı) ağır bir kişi (diğer birini) onu taşımıya çağırırsa, bu, hısımı da olsa, kendisine ondan hiçbir şey yükletil (mesine rızaa göstermez. Sen ancak gaaibane Rabbinden korkmakda olanları, namazı dosdoğru kılanları sakındıracaksın. Kim temizlenirse sırf kendi faidesine temizlenmiş olur. Nihayet varış Allahadır.

 • İbni Kesir

  Günah işleyen hiç bir nefis; başkasının günahını çekmez. Yükü ağır bir kişi onun yüklenilmesini istese-yakını bile olsaondan bir şey yüklenmez. Sen, ancak görmedikleri halde Rabblarından korkanları ve namazı kılmış olanları uyarırsın. Kim de arınırsa; ancak kendisi için arınmış olur ve dönüş, Allah'adır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hiçbir günahkar, başkasının günahını yüklenmez. Ağır bir yük taşıyan kimse, başkasını çağırsa, ondan hiçbir şey yakını bile olsa ona yükletilmez. Sen, ancak görmedikleri halde Rab'lerinden korkan ve namazı kılan kimseyi uyarabilirsin. Kim arınırsa, ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş Allah'adır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Eğer çok ağır bir yük altında ezilen biri, taşıma işinde başkasını yardıma çağırırsa o akrabası da olsa, yükünden az bir kısmını bile taşımayı kabul etmez. Sen ancak Rab'lerini görmedikleri halde O'nu tazim eden ve namazlarını hakkıyla ifa edenleri uyarırsın (yani senin uyarman, peşin hükümlü inatçılara değil, ancak böyle yapmaya yatkın olanlara fayda verir). Kim günahlarından temizlenir, arınırsa kendi lehine olarak arınır. Hepinizin dönüşü Allah'adır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hiçbir suç yüklenmiş benlik, bir başkasının yükünü yüklenmez.. . Yükü ağır biri, onu (yükünü) taşımaya çağırsa bile, ondan bir şey yüklenilip taşınılmaz. . . Akraba dahi olsa! Sen ancak gaybları olarak Rablerinden haşyet duyan ve salatı ikame edenleri uyarırsın. . . Kim arınıp temizlenirse ancak kendi nefsi için temizlenmiştir. . . Dönüş Allah'adır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Günahla yüklenmiş birisi yükünü taşımak üzere akrabalarını bile çağırsa onun yükünden hiç bir şey taşınmaz. Sen yalnızca, kendi başlarına iken Rab'lerini sayan ve namazı gözeten kişileri uyarabilirsin. Kim kendisini arındırırsa kendisi yararına arınmıştır. Dönüş ALLAH'adır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yük taşıyan birisi, bir başkasının yükünü yüklenemez.* Yükü ağır olan kimse, bir başkasını yardıma çağırsa, çağırdığı kimse yakını da olsa, onun yükü başkası tarafından taşınmaz. Sen, ancak görmedikleri halde Rabb'ine içtenlikle saygı duyan ve salatı* ikame edenleri uyarırsın. Her kim arınırsa* kendisi için arınmış olur. Dönüş Allah'adır.

 • Progressive Muslims

  And none can carry the load of another, and even if it calls on another to bear part of its load, no other can carry any part of it, even if they were related. You will only be able to warn those who fear their Lord while unseen, and they hold the contact-method. And whoever contributes, is contributing for himself. And to God is the final destiny.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And no bearer bears the burden of another. And if one heavy-laden should call to his burden, nothing of it will be carried, though he be a relative. Thou but warnest those who fear their Lord unseen and uphold the duty. And he who purifies himself: he but purifies himself for his soul. And to God is the journey’s end.

 • Aisha Bewley

  No burden-bearer can bear another’s burden. If someone weighed down calls for help to bear his load, none of it will be borne for him, even by his next of kin. You can only warn those who fear their Lord in the Unseen and establish salat. Whoever is purified, is purified for himself alone. Allah is your final destination.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  No soul can carry the sins of another soul. If a soul that is loaded with sins implores another to bear part of its load, no other soul can carry any part of it, even if they were related. The only people to heed your warnings are those who reverence their Lord, even when alone in their privacy, and observe the Contact Prayers (Salat). Whoever purifies his soul, does so for his own good. To GOD is the final destiny.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And none can carry the load of another; and even if it calls on another to bear part of its load, no other can carry any part of it, even if they were related. You will only be able to warn those who are concerned towards their Lord while unseen, and they hold the contact prayer. And whoever contributes, is contributing for himself. And to God is the final destiny.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  None can carry the load of another, and even if it calls on another to bear part of its load, no other can carry any part of it, even if they were related. You will only be able to warn those who fear their Lord while unseen, and they hold the contact prayer. Whoever contributes, is contributing to himself. To God is the final destiny.