Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O, öyle mübarektir ki, dilerse sana bundan daha hayırlı olan, içinden ırmaklar akan bahçeler verir. Köşkler de verir.

تَبَارَكَ الَّـذ۪ٓي اِنْ شَٓاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُۙ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً
Tebarekellezi in şae ceale leke hayren min zalike cennatin tecri min tahtihel enharu ve yec'al leke kusura.
#kelimeanlamkök
1tebarakeyücedirبرك
2lleziO ki
3ineğer
4şa'edilerseشيا
5cealeverirجعل
6lekesana
7hayrandaha hayırlısınıخير
8min-ndan
9zalikebu-
10cennatinbahçelerجنن
11tecriakanجري
12min-ndan
13tehtihaaltları-تحت
14l-enharuırmaklarنهر
15ve yec'alve yaparجعل
16lekesenin için
17kusuransaraylarقصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Dilerse sana bunların dediklerinden daha iyisini, içinden ırmaklar akan bahçeleri verebilecek ve senin için köşkler yapabilecek olan Allah, yüceler yücesidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şanı yüce olan (Allah) dilerse sana bunların söylediklerinden çok daha iyisini, altlarından ırmaklar akan bahçeler verir ve senin için özel saraylar da yaratır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dilerse sana, bunlardan daha iyi olan, içlerinden ırmaklar akan bahçeler ve köşkler verebilen O çok yücedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O, öyle mübarektir ki, dilerse sana bundan daha hayırlı olan, içinden ırmaklar akan bahçeler verir. Köşkler de verir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O, öyle yücedir ki kuralı değiştirseydi sana daha iyisini, içinden ırmaklar akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapardı.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ne yücedir ki, dilerse, bundan daha iyisini; altlarından ırmaklar akan cennetleri sana verir ve senin için konaklar yapar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O öyle yüce öyle cömerttir ki, dilerse senin için bu (dediklerin)den daha hayırlı olan, zemininden ırmaklar çağıldayan cennetler var eder; yine senin için (orada) köşkler, yalılar inşa eder.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şanı yücedir o kudretin ki, dilerse sana ondan daha hayırlısını, altından nehirler akan bahçeleri verir ve senin için köşkler de yapar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dilediği takdirde, sana bundan daha hayırlısı olarak altından ırmaklar akan cennetler veren ve senin için köşkler kılan (Allah) ne yücedir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Öyle yücedir O ki, dilerse sana ondan daha hayırlısını verir; altından ırmaklar akan cennetler verir ve sana köşkler de yapar!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Dilerse sana, (onların dile getirdiği) bu şeylerden daha hayırlısını -içlerinde derelerin, ırmakların çağıldadığı hasbahçeler- verebilecek ve senin için köşkler, konaklar yapabilecek olan (Allah) ne yüce, ne cömerttir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Öyle yücedir o ki dilerse sana ondan daha hayırlısını verir, Altından ırmaklar akar Cennetler, sana köşkler de yapar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yücedir O ki dilerse sana bundan daha hayırlısını, altlarından ırmaklar akan bahçeler verir ve senin için saraylar yapar.

 • Gültekin Onan

  Dilediği takdirde, sana bundan daha hayırlısı olarak altından ırmaklar akan cennetler veren ve senin için köşkler kılan (Tanrı) ne yücedir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Allahın şanı) ne yücedir ki O, dilerse sana bunlardan daha hayırlı olmak üzere (bu dünyada dahi) altından ırmaklar akıb duran cennetler verir, senin için saraylar yapar.

 • İbni Kesir

  Dilerse sana bunlardan daha hayırlı olarak altından ırmaklar akan cennet ler verebilen ve köşkler kurabilen Allah ne yücedir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Dilediği takdirde sana ondan daha hayırlısını, alt tarafından ırmaklar akan cennetler verebilecek ve senin için köşkler yapabilecek olan (Allah) çok yücedir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hayır ve bereketi ne muazzamdır o Zatın ki dilediği takdirde senin için bundan daha iyisini, içinden ırmaklar akan cennetleri verir. Senin için orada saraylar yaptırır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ne Yücedir O ki, dilerse sana bundan daha hayırlısını, altlarından nehirler akan cennetleri oluşturur ve senin için köşkler yapar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Dilerse sana, bunlardan daha iyi olan, içlerinden ırmaklar akan cennetler (bahçeler) ve köşkler verebilen O çok yücedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O, öyle cömerttir ki, dilerse sana bundan daha hayırlı olan, içinden ırmaklar akan bahçeler verir. Köşkler de verir.

 • Progressive Muslims

  Blessed is the One who if He wishes can make for you better than that. Paradises with rivers flowing beneath them, and He will make for you palaces.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Blessed be He who, if He wills, will make for thee better than that, — gardens beneath which rivers flow — and will make for thee palaces!

 • Aisha Bewley

  Blessed be He who, if He wishes, will grant you better than that: Gardens with rivers flowing under them; and He will grant you Palaces.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Most blessed is the One who can, if He wills, give you much better than their demands - gardens with flowing streams, and many mansions.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Blessed is the One who if He wishes can make for you better than that. Gardens with rivers flowing beneath them, and He will make for you palaces.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Blessed is the One who if He wishes can make for you better than that. Paradises with rivers flowing beneath them, and He will make for you palaces.