Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O ki, göklerin ve yerin egemenliği yalnızca O'na aittir. Ve O, çocuk edinmemiştir. Egemenlikte O'nun ortağı yoktur. Her şeyi yaratan, işleyiş ve varoluş yasalarını belirleyen O'dur.

اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يراً
Ellezi lehu mulkus semavati vel ardı ve lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerikun fil mulki ve halaka kulle şey'in fe kadderahu takdira.
#kelimeanlamkök
1elleziöyle ki
2lehuO'nundur
3mulkumülküملك
4s-semavatigöklerinسمو
5vel'erdive yerinارض
6velemve
7yettehizO edinmemiştirاخذ
8veledenbir çocukولد
9velemve
10yekunyokturكون
11lehuO'nun
12şerikunortağıشرك
13fi
14l-mulkimülkündeملك
15ve halekave yaratmıştırخلق
16kulleherكلل
17şey'inşeyiشيا
18fe kadderahuve takdir etmiştir onaقدر
19tekdiranölçü biçim ve düzenقدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Göklerin ve yerin mülkiyeti yalnız O'na aittir. Hiçbir zaman çocuk edinmemiştir. Hükümranlığında O'nunhiçbir ortağı da olmamıştır. O her şeyi yaratmış ve her şeye belli bir şekil vermiştir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca O'na aittir; çocuk edinmemiştir; otoritede ortağı yoktur; (O) her şeyi yaratmış ve belirli bir ölçüye kavuşturmuştur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Çocuk edinmemiştir, yönetiminde de kendisinin ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış ve en ayrıntılı ölçülerle ona düzen vermiştir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O ki, göklerin ve yerin egemenliği yalnızca O'na aittir. Ve O, çocuk edinmemiştir. Egemenlikte O'nun ortağı yoktur. Her şeyi yaratan, işleyiş ve varoluş yasalarını belirleyen O'dur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Göklerin ve yerin hakimiyeti onun elindedir; ne bir çocuk edinmiştir, ne de hakimiyette ortağı vardır. O, her şeyi yaratmış ve her şeye bir ölçü koymuştur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Göklerin ve yeryüzünün yönetimi, O'na özgüdür. Çocuk edinmemiştir. Yönetiminde, O'nun ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış ve belirli bir ölçüyle düzenlemiştir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O (Allah) ki, göklerin ve yerin hakimiyeti yalnızca O'na aittir; O çocuk edinmemiştir, hakimiyetinde O'na herhangi bir ortak da bulunmamaktadır: zira her şeyi O yaratmış ve (bütün bunları) ölçüsünü kendi koyduğu yasalara bağlamıştır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Göklerin ve yerin mülk ve saltanatı yalnız O'nundur. Çocuk edinmemiştir O. Mülk ve saltanatında ortak yoktur O'na. Herşeyi yaratmış ve herşeye bir ölçü ve oluş tarzı takdir etmiştir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O, göklerin ve yerin hakimiyeti kendisinin olandır, hiçbir oğul edinmemiştir ve mülkünde hiçbir ortağı da yoktur; herşeyi yaratmış ve herbirini bir takdir ile belirleyip hepsinin mukadderatını hazırlamıştır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O ki, göklerin ve yerin egemenliği O'na aittir; soy sop edinmemiştir; egemenliğinde herhangi bir ortağı yoktur; çünkü her şeyi yaratan ve her şeyi belli bir yasalar örgüsüne göre düzene koyan O'dur.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O ki hep Göklerin, yerin mülkü onun, hem hiç bir veled edinmedi, hem mülkte ona hiç ortak da yok, her şeyi yarattı da bir takdir ile her birinin hadd-ü mıkdarını ta'yin ederek hepsinin mukadderatını hazırladı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Göklerin ve yerin mülkü O'nundur, O, bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.

 • Gültekin Onan

  Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (O Allah) ki göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Onundur. Hiçbir evlad edinmemişdir O. Mülkünde Onun bir ortağı da yokdur. O, her şey'i yaratıb ona bir nizam vermiş, onun mukadderaatını ta'yin etmişdir.

 • İbni Kesir

  O ki; göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir, mülkte ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş ve bir ölçüyle takdir etmiştir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Göklerin ve yerin hakimiyeti O'na aittir. Hiç bir oğul edinmemiştir ve hükümranlığında hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi O yaratmış ve belirli bir ölçüye göre takdir etmiştir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. O asla evlat edinmedi, hakimiyette hiç bir ortağı olmadı. Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen O'dur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ki, semaların ve arzın varlığı O'nun içindir! Çocuk edinme kavramından beridir! Varlıkta ortağı yoktur O'nun! Her şeyi yaratmış, onu (yarattığını) takdiriyle oluşturmuştur!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Çocuk edinmemiştir, yönetiminde de kendisinin ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış ve en ayrıntılı ölçülerle ona düzen vermiştir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O ki, göklerin ve yerin egemenliği yalnızca O'na aittir. Ve O, hiçbir çocuk edinmemiştir. Egemenlikte O'nun ortağı yoktur. Her şeyi yaratan, işleyiş ve varoluş yasalarını belirleyen O'dur.

 • Progressive Muslims

  The One to whom belongs the sovereignty of the heavens and the Earth, and He did not take a son, and He does not have any partner in kingship. And He created everything and measured it precisely.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He to whom belongs the dominion of the heavens and the earth, and has not taken a son or had a partner in dominion, but created everything, then ordained it entirely.

 • Aisha Bewley

  He to whom the kingdom of the heavens and the earth belongs. He does not have a son and He has no partner in the Kingdom. He created everything and determined it most exactly.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The One to whom belongs all sovereignty of the heavens and the earth. He never had a son, nor does He have any partners in sovereignty. He created everything in exact measure; He precisely designed everything.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The One to whom belongs the sovereignty of the heavens and the earth, and He did not take a son, and He does not have any partner in kingship. And He created everything and measured it precisely.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The One who has the sovereignty of the heavens and the earth; He did not take a son, and He does not have any partner in kingship. He created everything and measured it precisely.