Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kesinlikle Biz, senden önce de yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan resullerden farklı resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınız için sınav kıldık. Bakalım sabrediyor musunuz? Rabb'in Her Şeyi Gören'dir.

وَمَٓا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّٓا اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْاَسْوَاقِۜ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةًۜ اَتَصْبِرُونَۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَص۪يراً۟
Ve ma erselna kableke minel murseline illa innehum le ye'kulunet taame ve yemşune fil esvakı ve cealna ba'dakum li ba'dın fitneten, e tasbirun, ve kane rabbuke basira.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2erselnagöndermedikرسل
3kablekesenden önceقبل
4mine-den
5l-murselineelçiler-رسل
6illabaşkasını
7innehumşüphesiz onlar
8leye'kuluneyerlerdiاكل
9t-taaameyemekطعم
10ve yemşuneve gezerlerdiمشي
11fi
12l-esvakiçarşılardaسوق
13ve cealnave biz yaptıkجعل
14bea'dekumkiminiziبعض
15libea'dinkiminiz içinبعض
16fitnetenbir sınavفتن
17etesbirunesabrediyor musunuz?صبر
18ve kaneveكون
19rabbukeRabbinربب
20besiran(herşeyi) görendirبصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de yemek yerlerdi, çarşılarda gezerlerdi. Biz, birbirinizlesizi imtihan ediyoruz, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görmektedir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan (insan elçi)lerin dışında, bir başkasını senden önce de elçi olarak göndermedik.* Sabırlı olup olmayacağınızı denemek için bir kısmınızı bir kısmına imtihan kıldık.* Rabbin görendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Senden önce gönderdiğimiz tüm elçiler de yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Sizi birbiriniz için bir sınav yaptık; dayanabilecek misiniz? Efendin Görendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kesinlikle Biz, senden önce de yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan resullerden farklı resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı* bir kısmınız* için sınav kıldık. Bakalım sabrediyor musunuz? Rabb'in Her Şeyi Gören'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Senden önce gönderdiğimiz elçilerin hepsi de yer içer; çarşıda* pazarda dolaşırdı. Sabrınızı denemek için birinizi diğeriniz için sıkıntı kaynağı yaptık. Senin Sahibin her şeyi görür.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Senden önce de yemek yiyen, çarşılarda dolaşan gönderilenlerden başkasını göndermedik. Sizleri, birbiriniz için sınama yaptık; dirençli oluyor musunuz? Çünkü Efendin, Görendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Ey Nebi!) Biz senden önce de yemek yiyen, çarşıda pazarda dolaşan insanlar dışında hiçbir peygamber göndermemişizdir. Bazılarınızı diğerleriniz için sınama vesilesi kıldık ki, bakalım sabrediyor musunuz? (Bunu siz öğrenesiniz diye böyle yaptık); yoksa senin Rabbin zaten her şeyi görmektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de mutlaka yemek yiyorlar, sokaklarda yürüyorlardı. Biz sizi birbiriniz için imtihan aracı yaptık. Sabrediyor musunuz? Rabbin her şeyi görmektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Senden önce gönderdiklerimizden, gerçekten yemek yiyen ve pazarlarda gezen (elçi)lerden başkasını göndermiş değiliz. Biz, sizin kiminizi kimi için deneme (fitne konusu) yaptık. Sabredecek misiniz? Senin Rabbin görendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz, senden önce de peygamberleri başka türlü göndermedik, kuşkusuz onlar da yemek yiyorlar ve çarşılarda yürüyorlardı. Bir de kiminizi kiminize bir imtihan aracı yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin, herşeyi hakkıyla görendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ey Muhammed,) Biz senden önce de yiyip içen, çarşıda pazarda dolaşan (ölümlü) insanların dışında kimseyi elçi olarak göndermedik. (Böyle yaparak, ey insanlar,) kiminizi kiminiz için bir imtihan vesilesi kıldık (ki,) sabredecek misiniz, (bunu kendiniz de göresiniz; yoksa,) Allah zaten her şeyi olduğu gibi görmektedir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. (Bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin, hakkıyla görendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz senden evvel de Peygamberleri başka türlü göndermedik, şüphesiz onlar hem yemek yiyorlar, hem çarşılarda geziyorlardı (sokaklarda yürüyorlardı) bir de ba'zınızı diğerine bir fitne kılmışızdır ki bakalım sabredecek misiniz? Maamafih rabbın basir bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Senden önce gönderdiğimiz bütün elçiler de yemek yerler, çarşılarda gezerlerdi. Biz sizi birbiriniz için bir sınav yaptık. (Sizin bir kısmınızı, diğer bir kısmınızla denemekteyiz ki bakalım) sabrediyor musunuz? Rabbin, (herşeyi) görendir.

 • Gültekin Onan

  Senden önce gönderdiklerimizden, gerçekten yemek yiyen ve pazarlarda gezen (elçi)lerden başkasını göndermiş değiliz. Biz, sizin kiminizi kimi için deneme (fitne konusu) yaptık. Sabredecek misiniz? Senin rabbin görendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz senden evvel hiçbir peygamber göndermedik (ve hiç biri haaric değildi ki) muhakkak onlar da yemek yerlerdi, çarşılarda yürürlerdi. Sizin bir kısmınızı diğer bir kısım için bir ibtila (ve imtihan mevzuu) yapdık, sabredecek misiniz (diye). Rabbin (her şey'i) hakkıyle görendir.

 • İbni Kesir

  Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, sokaklarda gezinirlerdi. Sabreder misiniz diye sizi birbirinizle deneriz. Ve Rabbın Basir olandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerin hepsi de yemek yerlerdi ve sokaklarda yürürlerdi. Sabrediyor musunuz diye bir kısmınızı, bir kısmınızla sınıyoruz. Rabbin, her şeyi görendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de yemek yer, çarşılarda ihtiyaçlarını temin ederlerdi. Böylece sizi birbirinizle imtihan ediyoruz: bakalım buna sabredecek misiniz, sabredemeyecek misiniz? Rabbin zaten her şeyi görmektedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Senden önce irsal ettiğimiz Rasuller de yemek yerler ve çarşılarda gezip dolaşırlardı! Sizleri birbiriniz için bir sınav objesi kıldık.. . Sabredecek misiniz? Senin Rabbin Basıyr'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Senden önce gönderdiğimiz tüm elçiler de yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Sizi birbiriniz için bir sınav yaptık; dayanabilecek misiniz? Rabbin Görendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kesinlikle Biz, senden önce de yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan rasullerden farklı rasul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı* bir kısmınız* için sınav kıldık. Bakalım sabrediyor musunuz? Rabb'in Her Şeyi Gören'dir.

 • Progressive Muslims

  And We have not sent before you any messengers except that they ate the food and walked in the market places. And We have made some of you as a trial for others to see if you will have patience. And your Lord was ever seeing.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We sent not before thee any emissaries, but that they ate food and walked in the markets. And We made some of you a means of denial for others. Will you be patient? And thy Lord is seeing.

 • Aisha Bewley

  We never sent any Messengers before you who did not eat food and walk in the market-place. But We have made some of you a trial for others to see if you will be steadfast? Your Lord sees everything.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We did not send any messengers before you who did not eat food and walk in the markets. We thus test you by each other; will you steadfastly persevere? Your Lord is Seer.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  AndWe have not sent before you any messengers except that they ate the food and walked in the market places. And We have made some of you as a test for others to see if you will have patience. And your Lord was ever seeing.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have not sent before you any messengers except that they ate the food and walked in the market places. We have made some of you as a trial for others to see if you will have patience. Your Lord was ever seeing.