Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse, Biz onun velisini sultan kıldık. O da öldürmede haddi aşmasın. O yardım olunmuştur.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّت۪ي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۜ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّه۪ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِۜ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً
Ve la taktulun nefselleti harremallahu illa bil hakk, ve men kutile mazlumen fe kad cealna li veliyyihi sultanen fe la yusrif fil katl, innehu kane mensura.
#kelimeanlamkök
1ve lave asla
2tektuluöldürmeyinقتل
3n-nefsecanıنفس
4lleti
5harrameharam kıldığıحرم
6llahuAllah'ın
7illa
8bil-hakkihaksız yereحقق
9ve menve kim
10kutileöldürülürseقتل
11mezlumenhaksızlıklaظلم
12fekadmuhakkak
13cealnavermişizdirجعل
14liveliyyihionun velisineولي
15sultanenbir yetkiسلط
16felafakat
17yusrifaşırı gitmesinسرف
18fi
19l-katliöldürmedeقتل
20innehuçünkü
21kaneكون
22mensurankendisine yardım edilmiştirنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayınız! Bir kimse haksız yere öldürülürse, onun velisine yetki verdik. Ancak bu veli kısasta ileri gitmesin! Ona verdiğimiz yetkiyle, alacağı yardımı almıştır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın saygın kıldığı (öldürülmesini yasakladığı) canı haksız yere öldürmeyin!*(Haksız yere) öldürülen kişinin velisine (yakınına) elbette yetki verdik. (Yine de) o öldürmede ileri gitmesin (ille de karşılığında ölüm istemesin)! Şüphesiz ki (öldürülen kişiye) yardım edilmiş (olacak)tır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın yasakladığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim haksızlığa uğrayarak öldürülürse onun mirasçılarına yetki vermişizdir. İntikam duygusuyla öldürmede sınırı aşmasın; zira kendisine yardım edilmiştir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın haram* kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse, Biz onun velisini sultan* kıldık. O da öldürmede haddi aşmasın. O yardım olunmuştur.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin; haklı sebeple olursa* başka. Kim haksız yere öldürülürse onun en yakınına (velisine) yetki vermişizdir. O da katili öldürme işinde aşırıya kaçmasın* çünkü o yardım görmüştür*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah tarafından yasaklanmış olan, haksız yere birisini öldürmek eylemini yapmayın. Kim haksızlıkla öldürülürse, onun kalıtçısına yetki tanıdık. Fakat öldürmekte ölçüyü aşmasın. Zaten ona yardım edilmiştir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah'ın dokunulmaz kıldığı hiçbir cana kıymayın! Zira haksız yere canına kıyılan kim olursa olsun, işte onun velisine (eşdeğer bir ceza konusunda) yetki tanımışızdır; fakat o katl cezasında (belirlenen) sınırı aşmasın; şu da bir gerçek ki, zaten o yardıma mazhar olmuştur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın saygıya layık kıldığı cana haklı bir sebep yokken kıymayın. Kim haksızlıkla öldürülürse, onun velisine yetki/söz hakkı vermişizdir. Ama o da öldürmede sınır tanımazlık etmesin. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Haklı bir neden olmaksızın Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse onun velisine yetki vermişizdir; o da öldürmede ölçüyü aşmasın. Çünkü o, gerçekten yardım görmüştür.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'ın haram kıldığı canı, haklı bir sebep olmadıkça, öldürmeyin; kim haksız yere öldürülürse, velisine hakkını arama hususunda tam bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı gitmesin; çünkü o, yardıma eriştirilmiştir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve yine sakın, haklı bir gerekçeye dayanmaksızın, Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bu konuda, haksız yere öldürülen kimsenin velisine (adil bir karşılıkta bulunma) yetkisi tanımışızdır; ama hal böyle de olsa, bu kişi (karşılıkta) bire bir sınırını sakın aşmasın. (Maktule gelince,) o, şüphesiz, (Allah tarafından) yardıma layık görülmüştür!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allahın tahrim eylediği nefsi katil de etmeyin, meğer ki hak sebeble ola, ve her kim mazlumen katledilirse onun velisi için biz bir tesallut hakkı vermişizdir, o da katil de israf etmesin, çünkü o mensur bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim haksızlıkla öldürülürse, onun velisi(olan mirasçısı)na yetki vermişizdir (öldürülenin hakkını arar. Fakat o da) öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü kendisine yardım edilmiş(yetki verilmiş)tir.

 • Gültekin Onan

  Haklı bir neden olmaksızın Tanrı'nın haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse onun velisine yetki vermişizdir; o da öldürmede ölçüyü aşmasın. Çünkü o, gerçekten yardım görmüştür.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allahın haram kıldığı cana, haklı bir sebeb olmadıkça, kıymayın. Kimi mazlum olarak öldürülürse biz onun velisine (mirasçısına maktülün hakkını taleb hususunda) bir salahiyyet vermişizdir. O da katilde israf etmesin. Çünkü o, cidden (ve zaten) yardıma mazhar edilmişdir.

 • İbni Kesir

  Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Ancak hak ile olursa müstesna. Kim, zulmedilerek öldürülürse; gerçekten Biz, onun velisine bir yetki kılmışızdır. Artık o da öldürmekte aşırı gitmesin. Muhakkak ki o, yardım görenlerden olmuştur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın haram kıldığı bir cana, haklı bir sebep olmadıkça asla kıymayın! Kim, haksız yere öldürülürse, onun velisine bir yetki verdik. Fakat, o da öldürme konusunda aşırıya gitmesin. Çünkü ona yardım edilmiştir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Haklı bir gerekçe olmaksızın Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın! Bir kimse zulmen öldürülürse onun velisine (mirasçısına) bir yetki vermişizdir; artık o da kısas hususunda aşırı davranmasın, (meşru hakla yetinsin). Zaten kendisine yetki verilmekle gerekli destek sağlanmıştır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah'ın haram kıldığı nefsi, Hak olarak hariç (kısas gereği dışında), öldürmeyin! Kim haksız yere öldürülür ise, biz onun velisine bir yetki vermişizdir. O da öldürmekte ileri gitmesin (kısas sınırını aşmasın)! Çünkü o yardım olunmuştur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın kutsal kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim haksızlığa uğrayarak öldürülürse onun mirasçılarına yetki vermişizdir. İntikam duygusuyla öldürmede sınırı aşmasın; zira kendisine yardım edilmiştir

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın haram* kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse, Biz onun velisini sultan* kıldık. O da öldürmede haddi aşmasın. O yardım olunmuştur.*

 • Progressive Muslims

  And do not kill, for God has made this forbidden, except in the course of justice. And whoever is killed unjustly, then We have given his heir authority, so let him not transgress in the taking of a life, for He will be given victory.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And kill not the soul which God has made unlawful save with justice; and whoso is killed wrongfully, We have given authority to his ally; but let him not commit excess in killing; he is supported.

 • Aisha Bewley

  Do not kill any person Allah has made inviolate, except with the right to do so. If someone is wrongly killed We have given authority to his next of kin. But he should not be excessive in taking life. He will be helped.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall not kill any person - for GOD has made life sacred - except in the course of justice. If one is killed unjustly, then we give his heir authority to enforce justice. Thus, he shall not exceed the limits in avenging the murder; he will be helped.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And do not take a life, for God has made this forbidden, except in the course of justice. And whoever is killed innocently, then We have given his heir authority, so let him not transgress in the taking of a life, for He will be given victory.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do not kill, for God has made this forbidden, except in the course of justice. Whoever is killed unjustly, then We have given his heir authority. Since he received help let him not transgress in the taking of a life.