Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Birincisinin zamanı gelince çok güçlü kullarımızı üzerinize gönderdik. Yurtlarının içlerine kadar girdiler, işgal ettiler. Böylece yapılan uyarı gerçekleşmiş oldu.

فَاِذَا جَٓاءَ وَعْدُ اُو۫لٰيهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَٓا اُو۬ل۪ي بَأْسٍ شَد۪يدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِۜ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً
Fe iza cae va'du ulahuma beasna aleykum ibaden lena ulibe'sin şedidin fe casu hılaled diyar, ve kane va'den mef'ula.
#kelimeanlamkök
1feizane zaman ki
2ca'egelinceجيا
3vea'duzamanıوعد
4ulahumabirincisininاول
5beasnagönderdikبعث
6aleykumüzerinize
7ibadenkullarımızıعبد
8lenabizim
9uliçok güçlüاول
10be'sinçok güçlüباس
11şedidinçok güçlüشدد
12fe casu(sizi) araştırdılarجوس
13hilalearalarına giripخلل
14d-diyarievlerinدور
15ve kaneidiكون
16vea'denbir va'dوعد
17mef'ulenyapılması gerekenفعل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Birincisinin vakti geldiği zaman, pek güçlü olan kullarımızı üzerinize saldık ve evlerin arasında dolaştılar. Bu yerine gelmiş bir vaad idi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bunlardan ilkinin (cezalandırma) zamanı gelince, üzerinize güçlü kullarımızı salmıştık da evlerin aralarını bile köşe bucak aramışlardı. Bu, yerine getirilmiş bir vaatti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Birincisinin zamanı gelince, büyük güce sahip kullarımızı üstünüze göndeririz. Evlerinize kadar girerek araştırırlar. Gerçekleşmesi gereken bir sözdü bu."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Birincisinin zamanı gelince çok güçlü kullarımızı üzerinize gönderdik. Yurtlarının içlerine kadar girdiler, işgal ettiler. Böylece yapılan uyarı gerçekleşmiş oldu.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Birincisinin sonu gelince savaş gücü yüksek kullarımızı üzerinize saldık; evlerin içine kadar girdiler. Bu söz, yerine getirildi*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonunda, birincisinin zamanı geldiğinde, kaba güç kullanan kullarımızı üzerinize gönderdik. Öyle ki, evlerinizin aralarına değin girip araştırdılar. Yerine getirilmesi gereken bir sözdü.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte bu iki uyarıdan birincisinin vakti geldiğinde, sizin üzerinize şu Bizim (belalı) kullardan saldırı gücü çok yüksek olanları musallat ettik; öyle ki, bunlar köşe bucak her yeri arayıp taradılar: zira bu, sadece (böyle yapanlar için) konulmuş bir yasanın uygulanmasıydı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Nihayet, o ikiden birincinin vadesi geldiğinde, üzerinize aşılmaz bir güce sahip kullarımızı gönderdik de onlar, barınakların aralarına girip araştırdılar. Ve bu, yerine getirilmiş bir vaat idi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Nitekim o ikiden ilk vaid geldiği zaman, oldukça zorlu olan kullarımızı üzerinize gönderdik de (sizi) evlerin aralarına kadar girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Birincisinin vakti gelince, üzerinize milkimiz güçlü, savaşçı bir takım kullar göndereceğiz; onlar evlerin aralarına girip araştıracaklar; ve bu gerçekleşmiş bir va'd oldu.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bu yüzden bunlardan ilki hakkında yapılan ön uyarı(nın günü) gelip çattığında kavgada çok çetin kullarımızdan saldık üzerinize, öyle ki bunlar ülkede kıyı bucak girmedik yer bırakmadılar; ve ön uyarının gereği böylece bütünüyle yerine gelmiş oldu.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince (sizi cezalandırmak için) üzerinize, pek güçlü olan birtakım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu, herhalde yerine gelmesi gereken bir va'd idi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İmdi birincisinin va'desi geldiği vakıt üzerinize milkiniz, şiddetli harb ehli bir takım kullar göndereceğiz de onlar ta evlerin aralarına girib araştıracaklar, ve bu fı'le çıkarılmış bir va'd oldu

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Birincisinin zamanı gelince üzerinize çok güçlü kullarımızı gönderdik, evlerin aralarına girip (sizi) araştırdılar. Bu, yapılması gereken bir va'd idi.

 • Gültekin Onan

  Nitekim o ikiden ilk vaad geldiği zaman, oldukça zorlu olan kullarımızı üzerinize gönderdik de (sizi) evlerin aralarına kadar girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İşte o ikiden birinci (fesadlarının ceza) va'de (si) gelince (muhaarebede) çok çetin bir kuvvete malik olan kullarımızı üzerinize musallat kıldık da onlar evlerin aralarına kadar girib (sizi) araşdırdılar. (Bu), yerine getirilmiş bir va'd idi.

 • İbni Kesir

  O ikiden birincisinin vakti gelince, üzerinize çok güçlü olan kullarımızı saldık. Onlar, memleketin her köşesini kontrollarına aldılar. Bu, yerine gelmiş bir vaad idi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Birincisinin zamanı gelince, üzerinize çok şiddetli savaşçı kullarımızı gönderdik de ülkeyi baştan başa ele geçirdiler. Bu, gerçekleşmiş bir hüküm idi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlardan birincisinin vadesi gelince, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ettik de onlar sizi yakalayabilmek için evlerin aralarına bile girerek her tarafı didik didik edip araştırdılar. Bu, yerine getirilmesi gereken bir vaad idi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O ikisinden ilkinin zamanı geldiğinde, güçlü kullarımızı üzerinize getirdik.. . (Onlar) yurtların aralarına girip araştırdılar. . . (Bu) yerine getirilmiş bir vaat idi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Birincisinin zamanı gelince, büyük güce sahip kullarımızı üstünüze göndeririz. Evlerinize kadar girerek araştırırlar. Gerçekleşmesi gereken bir sözdü bu.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Birincisinin zamanı gelince çok güçlü kullarımızı üzerinize gönderdik. Yurtlarının içlerine kadar girdiler işgal ettiler. Böylece yapılan uyarı gerçekleşmiş oldu.

 • Progressive Muslims

  So, when the promise of the first one comes to pass, We would send against you servants of Ours who are very powerful, thus they managed to breach your very homes, and this was a promise which has come to pass.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then when the promise came of the first of the two, We raised up against you servants of Ours of severe might who conducted a search within the homes; and it was a promise fulfilled.

 • Aisha Bewley

  When the promised first time came, We sent against you slaves of Ours possessing great force, and they ransacked your houses, rampaging right through them. It was a promise which was fulfilled.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "When the first time comes to pass, we will send against you servants of ours who possess great might, and they will invade your homes. This is a prophecy that must come to pass.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So, when the promise of the first one comes to pass, We would send against you servants of Ours who are very powerful, thus they managed to breach your very homes, and this was a promise which has come to pass.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So, when the promise of the first one comes to pass, We would send against you servants of Ours who are very powerful, thus they managed to breach your very homes, and this was a promise which has come to pass.