Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gençler, mağaraya sığındıkları zaman şöyle demişlerdi: "Rabb'imiz, bize kendi katından bir rahmet ver. İşimizde doğru olanı yapma bilinci lütfet."

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَٓا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَداً
İz evel fityetu ilel kehfi fe kalu rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşeda.
#kelimeanlamkök
1izzaman
2evasığındıklarıاوي
3l-fityetuo gençlerفتي
4ila
5l-kehfimağarayaكهف
6fe kaludedilerقول
7rabbenaRabbimizربب
8atinabize verاتي
9min
10ledunkekatındanلدن
11rahmetenbir rahmetرحم
12ve heyyi've hazırlaهيا
13lenabize
14min
15emrinaşu işimizdenامر
16raşedenbir çıkış yoluرشد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O gençler mağaraya sığınmışlar ve "Rabbimiz,bize katından rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla!" demişlerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani o gençler mağaraya sığınmışlar ve "Rabbimiz! Bize tarafından merhamet ver ve bize (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla!" demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gençler mağaraya sığındıklarında, "Efendimiz bize merhametini yağdır ve bu durumdan bize bir kurtuluş yolu göster" demişlerdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gençler, mağaraya sığındıkları zaman şöyle demişlerdi: "Rabb'imiz, bize kendi katından bir rahmet ver. İşimizde doğru olanı yapma bilinci lütfet."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir gün birkaç genç, mağaraya sığınarak şöyle demişlerdi: "Rabbimiz*! Bize kendi katından ikramda bulun ki bu işin içinden yüzümüzün akıyla(olgunlukla) çıkalım."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O gençler, büyük mağaraya sığındıklarında, şöyle demişlerdi: "Efendimiz! Senin katından, bize bir rahmet ver ve işimizden bir çıkış yolu bağışla!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hani, zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve "Rabbimiz!" demişlerdi, "Bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru (sonuca) ulaştıracak bir bilinçle donat!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hani, o yiğit gençler o mağaraya sığındılar da şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, katından bir rahmet ver bize ve bizim için bir çıkış yolu lütfet işimize."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O gençler, mağaraya sığındıkları zaman, demişlerdi ki: "Rabbimiz, katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır (bizi başarılı kıl)."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O vakit o genç yiğitler mağaraya çekildiler ve şöyle dediler: " Ey Rabbimiz, bizlere tarafından bir rahmet ihsan et ve bizim için işimizden bir muvaffakiyet hazırla!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hani, o gençler mağaraya sığındıkları zaman, "Ey Rabbimiz!" demişlerdi, "Bize katından bir rahmet bahşet; ve içinde bulunduğumuz (harici) şartlar ne olursa olsun bizi doğruluk bilinciyle donat!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, "Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır" demişlerdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O vakıt ki o genç yiğitler kehfe çekildiler de şöyle dediler: ya rabbena! Bizlere ledünnünden bir rahmet ihsan eyle ve bizim için işimizden bir muvaffakıyyet hazırla

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gençler mağaraya sığındılar: "Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve bize şu işimizden bir çıkış yolu hazırla!" dediler.

 • Gültekin Onan

  O gençler, mağaraya sığındıkları zaman demişlerdi ki: "Rabbimiz, katından bize bir rahmet ver ve buyruğumuzdan / buyrultumuzdan (isteğimizden, istediklerimizden) bize doğruyu kolaylaştır (bizi başarılı kıl)."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O zaman o gene yeğitler mağaraya sığınmış (lar) dı da: "Ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir muvaffakıyyet hazırla" demişlerdi.

 • İbni Kesir

  Hani o yiğitler; mağaraya sığınmışlardı da: Rabbımız; bize katından rahmet ver, işlerimizde başarılı kıl, demişlerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hani birkaç genç mağaraya sığınmıştı ve şöyle demişlerdi: -Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve işimizde doğruyu başarmayı bize nasip et!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Vakta ki o genç yiğitler mağaraya çekildiler. Şöyle niyaz ettiler: "Ulu Rabbimiz! Katından bir rahmet ver ve şu davamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle bize!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani o delikanlılar, o mağaraya sığınmışlar ve "Rabbimiz (hakikatimiz olan Esma bileşimimiz) bize ledünnünden (aslın olan mutlak El Esma mertebesinden açığa çıkan özel bir kuvve ile) bir rahmet (lütfunla oluşacak bir nimet) ver ve bize (bu) işte bir kemal hali oluştur" demişlerdi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gençler mağaraya sığındıklarında, 'Rabbimiz bize merhametini yağdır ve bu durumdan bize bir kurtuluş yolu göster,' demişlerdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gençler, mağaraya sığındıkları zaman şöyle demişlerdi: "Rabb'imiz, bize kendi katından bir rahmet ver. İşimizde doğru olanı yapma bilinci lütfet.

 • Progressive Muslims

  When the youths hid in the cave, and they said: "Our Lord, bring us a mercy from Yourself, and help us in our affair!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  (When the young men took shelter in the cave and said: “Our Lord: give Thou us mercy from Thyself, and furnish Thou us out of our affair with rectitude,”

 • Aisha Bewley

  When the young men took refuge in the cave and said, ‘Our Lord, give us mercy directly from You and open the way for us to right guidance in our situation. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When the youths took refuge in the cave, they said, "Our Lord, shower us with Your mercy, and bless our affairs with Your guidance."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  When the youths hid in the cave, and they said: "Our Lord, bring us a mercy from Yourself, and help us in our affair!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  When the youths hid in the cave, and they said, "Our Lord, bring us a mercy from Yourself, and prepare for us a right direction in our affair!"