Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Dünya hayatının neye benzediğine dair şu örneği ver: o, gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yeşeren ve daha sonra çer çöp olup rüzgarla sağa sola savrulan bitki gibidir. Allah'ın Her Şeye Gücü Yeter.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَٓاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَٓاءِ فَاخْتَلَطَ بِه۪ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَش۪يماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُۜ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً
Vadrıb lehum meselel hayatid dunya ke main enzelnahu mines semai fahteleta bihi nebatul ardı fe asbeha heşimen tezruhur riyah, ve kanallahu ala kulli şey'in muktedira.
#kelimeanlamkök
1vedribve anlatضرب
2lehumonlara
3meselemisaliniمثل
4l-hayatihayatınınحيي
5d-dunyadünyaدنو
6kemainbir suموه
7enzelnahuindirdikنزل
8mine-ten
9s-semaigök-سمو
10fehteletakarıştıخلط
11bihionunla
12nebatubitkisiنبت
13l-erdiyerinارض
14feesbehave haline geliverdiصبح
15heşimençöp kırıntılarıهشم
16tezruhusavurduğuذرو
17r-riyahurüzgarlarınروح
18ve kaneveكون
19llahuAllah
20alaüzerine
21kulliherكلل
22şey'inşeyشيا
23muktedirankadirdirقدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlara şunu da örnek göster: "Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkisi birbirine karışmış; arkasından rüzgârın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlara şunu da örnek ver: "Dünya hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki yerin bitki(ler)i o (su) sayesinde (gürleşip) birbirine karışmış, rüzgârların savurduğu çer çöp hâline gelmiştir." Allah her şey üzerinde güç sahibidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara dünya hayatının örneği olarak, gökten indirdiğimiz suyla beslenen ve sonra rüzgarın savurduğu çer çöpe dönen yeryüzünün bitkisini ver. ALLAH her şeye gücü yetendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Dünya hayatının neye benzediğine dair şu örneği ver: o, gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yeşeren ve daha sonra çer çöp olup rüzgarla sağa sola savrulan bitki gibidir. Allah'ın Her Şeye Gücü Yeter.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara dünya hayatının örneğini ver. Bu hayat gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sebebiyle yerin bitkisi sarmaş dolaş olur, sonra kurur da rüzgar onu kapıp götürür. Allah, her şeyi bir ölçüye göre yapar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlara, dünya yaşamından bir örnek ver: Yeryüzünün bitkileri, gökten indirdiğimiz su ile karışır. Sonunda, rüzgarların savurduğu çöp kırıntılarına döner. Çünkü Allah, Dilediğini Yapandır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlara dünya hayatını da örnek ver: Gökten indirdiğimiz bir su (düşünün); derken, o suyun karışmasıyla yer yüzünün bitki örtüsü boy gösterir; en sonunda bütün bunlar kuruyup, yerinde yellerin estiği çer çöpe döner: zira Allah her istediğini yapmaya kadir olandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Dünya hayatının şu su örneği gibi olduğunu onlara anlat: "O suyu gökten indirdik. Yerin bitkisi onunla karıştı. Derken o bitki, rüzgarların savurup döllediği parçacıklara dönüştü. Allah her şey üzerinde Muktedir'dir, gücü her şeye yeter.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlara, dünya hayatının örneğini ver; gökten indirdiğimiz suya benzer, onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı, böylece rüzgarların savurduğu çalı çırpı oluverdi. Allah, her şeyin üzerinde güç yetirendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlara dünya hayatının misalini şöyle ver (Dünya hayatı) gökten indirdiğimiz bir suya benzer ki. onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışmış, nihayet rüzgarların savurup götürdüğü bir çöp kırıntısı olmuştur. Allah herşeye muktedirdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Dünya hayatının gökten indirdiğimiz suya benzediğini onlara anlat: Öyle ki, yerin bitkileri onu emerek zengin bir çeşitlilik içinde boy verip birbirine karışırlar; ama bütün bu canlılık, çeşitlilik sonunda rüzgarın savurup götürdüğü çer çöpe döner. İşte (bunun gibi,) her şeye karar veren (yalnız) Allah'tır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlara dünya hayatının örneğini ver: (Dünya hayatı), gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çer çöpe döner. Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara Dünya hayatın meselini de şöyle yap: Sanki bir su, onu Semadan indirmişiz, derken onunla Arzın nebatatı birbirine karışmış, derken bir çöp kırıntısı olmuştur, rüzgarlar onu savurur gider, Allah her şey'e muktedir bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlara dünya hayatının, tıpkı şöyle olduğunu anlat: Gökten bir su indirdik, Yerin bitkisi onunla karıştı ve (sonunda bitkiler), rüzgarların savurduğu çöp kırıntıları haline geliverdi. Allah, her şeye kadirdir.

 • Gültekin Onan

  Onlara, dünya hayatının örneğini ver; gökten indirdiğimiz suya benzer, onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı, böylece rüzgarların savurduğu çalı çırpı oluverdi. Tanrı, her şeyin üzerinde güç yetirendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlara dünya hayaatının misalini de iradet. (O), gökden indirdiğimiz bir su gibidir ki bununla yer (yüzünün) nebatı birbirine karışmış, en nihayet (o nebat) kuru bir çöp kırıntısı haaline gelib rüzgarlar onu savuruvermişdir. Allah her şeyin üstünde bir kudret saahibidir.

 • İbni Kesir

  Dünya hayatının misalini de anlat onlara. Gökten indirdiğimiz su gibidir. Ki bununla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda da rüzgarın savuracağı çörçöpe döner. Allah; her şeyin üstünde bir kudret sahibidir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlara dünya hayatının örneğini ver: O, gökten indirdiğimiz su gibidir. Suyla yerin bitkisi birbirine karışır. Sonunda rüzgarın savuracağı çerçöpe döner. Her şeyin üstünde güç sahibi olan Allah vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Dünya hayatı hakkında onlara şu misali ver: Dünya hayatının durumu şuna benzer: Gökten yağmur indiririz, onun sayesinde yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir, çok geçmeden kurur, rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlara dünya hayatının MİSALİNİ ver.. . (Dünya hayatı) semadan indirdiğimiz bir su gibidir ki, onunla arzın nebatı birbirine karıştı. . . Derken (o bitki) rüzgarın savurduğu çöp kırıntısı haline geldi. . . Allah her şeye Muktedir'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlara dünya hayatının örneği olarak, gökten indirdiğimiz suyla beslenen ve sonra rüzgarın savurduğu çer çöpe dönen yeryüzünün bitkisini ver. ALLAH her şeye gücü yetendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Dünya hayatının neye benzediğine dair şu örneği ver: o, gökten indirdiğimiz suyla yeşeren, daha sonra da çer çöp olup rüzgarla sağa sola savrulan bitki gibidir. Allah'ın her şeye gücü yeter.

 • Progressive Muslims

  And give them the parable of this worldly life is like a water which We have sent down from the sky, so that the plants of the Earth mix with it and it becomes murky being moved by the wind. And God is capable of all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And strike thou for them the similitude of the life of this world: — as water which We send down from the sky, then the vegetation of the earth mingles with it; then it becomes dry stalks which the winds scatter. And God is omnipotent over everything.

 • Aisha Bewley

  Make a metaphor for them of the life of this world. It is like water which We send down from the sky and the plants of the earth combine with it but then become dry chaff scattered by the winds. Allah has absolute power over everything.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Cite for them the example of this life as water that we send down from the sky to produce plants of the earth, then they turn into hay that is blown away by the wind. GOD is able to do all things.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And give them the example of this worldly life is like a water which We have sent down from the sky, so that the plants of the earth mix with it and it becomes murky being moved by the wind. And God is capable of all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Give them the parable of this worldly life, like water which We have sent down from the sky, so that the plants of the earth mix with it and it turns dry twigs scattered by the wind. God is capable of all things.