Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, doğru yola yönelenleri, doğru yola iletir. Yapılmış iyi ve yararlı işler Rabb'inin yanında hem karşılık bakımından hem de sonuç bakımından hayırlı olandır.

وَيَز۪يدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْا هُدًىۜ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَرَداًّ
Ve yezidullahullezinehtedev huda, vel bakıyatus salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun meredda.
#kelimeanlamkök
1ve yeziduve artırırزيد
2llahuAllah
3ellezinekimselerin
4htedevyola gelen(lerin)هدي
5hudenhidayetiniهدي
6velbakiyatuve kalıcı olanبقي
7s-salihatuyararlı işlerصلح
8hayrundaha hayırlıdırخير
9indeyanındaعند
10rabbikeRabbininربب
11sevabenmükafat bakımındanثوب
12ve hayrunve daha iyidirخير
13meraddenvarılacak yer bakımındanردد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, doğru yolda gidenlerin hidayetini arttırır. Kalıcı olan iyi işler, Rabbinin katında hem ödül bakımından daha iyi, hem de sonuç olarak daha hayırlıdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah hidayete erenlerin hidayetini artırır.* İyi davranışlardan oluşan kalıcı işler Rabbinin katında hem ödül bakımından hayırlı olandır hem de varacağı yer bakımından hayırlı olandır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, doğru yolu seçenlerin hidayetini arttırır. Erdemli işler, Efendinin katında ebedi olarak en iyi ödülü ve en iyi sonucu hakeder.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, doğru yola yönelenleri, doğru yola iletir. Yapılmış iyi ve yararlı işler Rabb'inin yanında hem karşılık bakımından hem de sonuç bakımından hayırlı olandır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah yola gelenlerin yolunu daha da doğrultur. Kalıcı iyi işlerin, Rabbin katındaki sevabı da daha iyi, sonucu da daha iyidir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, doğru yolu seçenlerin, doğru yola erişmelerine destek verir. Sürekli olan erdemli edimler, Efendinin katında, karşılık olarak daha iyidir; sonuç olarak da daha iyidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Öte yandan Allah, doğru yola yönelen kimseleri doğru yolda sebatlı kılar; ve (insanoğlunun) verimli ve kalıcı ürünleri olan erdemli ve yararlı davranışları, senin Rabbinin katında hem değer olarak daha iyi, hem de kazanç olarak daha üstündür.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, doğru yolda olanların hidayetini artırır. Barışa ve hayra yönelik kalıcı işler, Rabbin katında sevapça daha üstün, sonuç bakımından daha hayırlıdır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, hidayet bulanlara hidayeti arttırır. Sürekli olan salih davranışlar, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlı, varılacak sonuç bakımından da daha hayırlıdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hidayeti kabul edenlere ise, Allah daha çok hidayet verir. Kalıcı olan iyi ve yararlı işler Rabbinin katında hem sevap bakımından hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah doğru yolu seçenleri daha derin bir doğru yol bilinci ile destekler; ve kalıcı mahsullere dönüşen dürüst ve erdemli davranışlar Rabbinin katında karşılık olarak (dünyevi kazançlardan) daha değerli ve sonuçları itibariyle daha verimlidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller, Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibari ile de.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hidayeti kabul edenlere ise Allah daha ziyade hidayet verir ve baki kalacak olan salih ameller rabbının ındinde sevabca da daha hayırlı akıbetçe de daha hayırlıdır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, yola gelenlerin hidayetini artırır. Kalıcı olan yararlı işler, Rabbinin yanında hem mükafat bakımından daha iyidir, hem varılacak yer bakımından daha iyidir!

 • Gültekin Onan

  Tanrı, hidayet bulanlara hidayeti arttırır. Sürekli olan salih davranışlar, rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlı, varılacak sonuç bakımından da daha hayırlıdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah, hidayeti kabul edenlerin feyzini artırır. Bekaa bulacak iyi ameller Rabbinin nezdinde sevabca da hayırlıdır, aakıbetce de hayırlıdır.

 • İbni Kesir

  Allah, hidayete erenlerin hidayetini artırır. Baki kalacak salih ameller Rabbının katında hem sevab olarak daha hayırlı, hem de netice olarak daha hayırlıdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, doğru yola girenlerin hidayetini artırır. Kalıcı olan doğrular, Rabbinin katında hem sevapça hem de netice bakımından daha hayırlıdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah hidayeti kabul edip doğru yola gelenlerin ise feyizlerini artırır. Baki kalacak dürüst ve yararlı işler, Rabbinin nazarında hem mükafat bakımından daha üstün, hem de akıbet yönünden daha iyidir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah doğru yolda olanların hakikat bilgisini arttırır! İmanın gereği fiillerin getirileri Rabbinin indinde hem sevap olarak hem de sonucu itibarıyla, daha hayırlıdır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, doğru yolu seçenlerin hidayetini arttırır. Erdemli işler, Rabbinin katında ebedi olarak en iyi ödülü ve en iyi sonucu hakkeder.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, hidayete yönelenleri, hidayete iletir. Yapılmış iyi ve yararlı işler Rabb'inin yanında hem karşılık bakımından hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır.

 • Progressive Muslims

  And God increases the guidance of those who are guided. And what remains of good is better with your Lord as a reward and a far better return.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And God increases those who were guided in guidance; and the enduring things — the righteous deeds — are better with thy Lord as reward, and better as recourse.

 • Aisha Bewley

  Allah augments those who are guided by giving them greater guidance. In your Lord’s sight, right actions which are lasting are better both in reward and end result.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD augments the guidance of those who choose to be guided. For the good deeds are eternally rewarded by your Lord, and bring far better returns.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And God increases the guidance of those who are guided. And the goodness that endures is better with your Lord as a reward and a far better return.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God increases the guidance of those who are guided. What remains of good is better with your Lord as a reward and a far better return.