Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْماً فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلٰى نَفْسِه۪ۜ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يماً حَك۪يماً
Ve men yeksib ismen fe innema yeksibuhu ala nefsihi. Ve kanallahu alimen hakima.
#kelimeanlamkök
1ve menve kim
2yeksibişlerseكسب
3ismenbir günahاثم
4feinnemamuhakkak
5yeksibuhuonu kazanırكسب
6alaaleyhine
7nefsihikendiنفس
8ve kaneكون
9llahuAllah
10alimenbilendirعلم
11hakimenhüküm ve hikmet sahibidirحكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Çünkü günah işleyen kimse, yalnız kendine zarar verir. Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim bir günah kazanırsa onu sadece kendi aleyhine kazanmış olur.* Allah bilendir, doğru hüküm verendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim bir günah kazanırsa kendisine karşı kazanmış olur. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kim bir günah işlerse onu sadece kendi aleyhine işlemiş olur. Allah bilir, doğru kararlar verir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kim bir suç işlerse, yalnızca kendi benliğine yöneliktir. Çünkü Allah, Bilendir; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Zira kötülük işleyen kimse ancak kendi aleyhine işlemiş olur; Allah ise her şeyi bilendir, her hükmünde tam isabet edendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Günah kazanan onu kendi nefsi aleyhine kazanır. Allah Alim ve Hakim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kim bir günah kazanırsa, o ancak kendi nefsi aleyhinde onu kazanmıştır. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kim de bir günah işlerse, onu yalnız kendi aleyhine işlemiş olur. Allah ise herşeyi bilir ve hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Çünkü günah işleyen kimse, yalnız kendine zarar verir. Ve Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Maamafih kim bir vebal kazanırsa onu sırf kendi aleyhine kazanır, Allah alim, hakim de bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim bir günah işlerse onu kendi aleyhine kazanır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Gültekin Onan

  Kim bir günah kazanırsa, o ancak kendi nefsi aleyhinde onu kazanmıştır. Tanrı, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şey'i bilicidir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.

 • İbni Kesir

  Kim, bir günah kazanırsa; bunu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Ve Allah; Alim, Hakim olandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işler. Allah ise bilen ve hükmedendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kim günah kazanırsa, onu sırf kendi aleyhine kazanır. Allah her işi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim bir suç işlerse, bunun getirisi kendinedir (başkasına değil)! Allah Aliym'dir, Hakiym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim bir günah kazanırsa kendisine karşı kazanmış olur. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Progressive Muslims

  And whoever earns any sin, then he has brought it on himself. And God is Knowledgeable, Wise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And whoso commits a sin only commits it against himself; and God is knowing and wise.

 • Aisha Bewley

  If anyone commits an evil action the responsibility for it is his alone. Allah is All-Knowing, All-Wise.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Anyone who earns a sin, earns it to the detriment of his own soul. GOD is Omniscient, Most Wise.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And whoever earns any sin, then he has brought it on himself. And God is Knowledgeable, Wise.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whoever earns any sin, it is he who has brought it on himself. God is Knowledgeable, Wise.