Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Öyleyse; yakınlara, miskine ve yol oğluna hakkını ver. Bu, Allah'ın yüzünü dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلِۜ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِۘ وَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Fe ati zel kurba hakkahu vel miskine vebnes sebil, zalike hayrun lillezine yuridune vechallahi ve ulaike humul muflihun.
#kelimeanlamkök
1fe atio halde verاتي
2za
3l-kurbaakrabayaقرب
4hakkahuhakkınıحقق
5velmiskineve yoksulaسكن
6vebneبني
7s-sebilive yolcuyaسبل
8zalikebu
9hayrundaha hayırlıdırخير
10lillezineiçin
11yuriduneisteyenlerرود
12vecheyüzünü (rızasını)وجه
13llahiAllah'ın
14ve ulaikeve işte
15humuonlar
16l-muflihunebaşarıya erenlerdirفلح
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yakın akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da! Bu, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için daha iyidir. Onlar kurtuluşa ereceklerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sen yakınlara, yoksula ve yolda kalmışa hakkını* ver! Allah'ın rızasını isteyenler için bu, hayırlı olandır. İşte onlar kurtulanların ta kendileridir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Öyleyse yakınlığı bulunanlara haklarını ver, yoksula ve yolcuya da... ALLAH'ın rızasını dileyenler için bu daha iyidir; onlar başarıya ulaşanlardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Öyleyse; yakınlara, miskine* ve yol oğluna* hakkını ver. Bu, Allah'ın yüzünü* dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yakınlara, çaresizlere ve yolda kalanlara hakkını ver. Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için iyi olan budur. Umduklarına kavuşacak olanlar bunlardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Artık, yakınlara haklarını ver; yoksula ve yolda kalana da. İşte bu, Allah'ın hoşnutluğunu dileyenler için daha iyidir. Kurtuluşa erişenler, işte onlardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şu halde yakınlara, yoksullara ve yolda kalmışlara haklarını verin; bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır; zira onlar, mutluluğa erecek olanların ta kendileridir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O halde, akrabaya hakkını ver. Yoksula, yolda kalmışa da. Allah'ın yüzünü isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte böyleleridir, kurtuluşa erenler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Öyleyse yakınlara hakkını ver, yoksula da, yolcuya da. Allah'ın yüzünü (rızasını) isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha erenler onlardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O halde yakınlığı olana da hakkını ver, yoksula da yolcuya da... Allah'ın yüzünü isteyenler için o daha hayırlıdır; kurtuluşa erenler de işte onlardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Öyleyse yakınlarınıza, muhtaçlara ve yolculara haklarını verin; bu, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için en doğrusudur: çünkü, mutluluğa erecekler onlardır!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Öyle ise akrabaya, yoksula, ve yolcuya hakkını ver. Bu, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O halde yakınlığı olana da hakkını ver, miskine de yolcuya da, Allah yüzünü murad edenler için o daha hayırlıdır, felah bulanlar da işte onlardır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Akrabaya, yoksula, yolcuya (zekat ve sadakadan) hakkını ver. Allah'ın yüzünü (rızasını) isteyenler için bu, daha hayırlıdır ve onlar başarıya erenlerdir.

 • Gültekin Onan

  Öyleyse yakınlara hakkını ver, yoksula da, yolcuya da. Tanrı'nın yüzünü (rızasını) isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha erenler onlardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Haydi akrıbaya, yoksula, yol oğluna (yolcuya) hakkını ver. Bu, Allahın cemalini (rızaasını) dilemekde olanlar için (her şeyden) hayırlıdır ye onlar korkduklarından emin, umduklarına nail olanların ta kendileridir.

 • İbni Kesir

  Akrabaya, yoksula ve yoloğluna hakkını ver. Bu; Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır ve işte onlar; kurtuluşa erenlerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. Kurtuluşa erenler işte onlardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O halde yakınlarına, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Allah'ın rızasına nail olmak isteyenler için böyle yapmak daha hayırlıdır. Felaha erenler de işte onlardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yakınlarınıza hakkını verin; yoksullara ve yolcuya da.. . Bu, Vechullahı isteyenler için daha hayırlıdır! İşte onlar şartları zorlayarak kurtuluşa erenlerin ta kendileridir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Öyleyse yakınlığı bulunanlara haklarını ver, yoksula ve yolcuya da... ALLAH'ın rızasını dileyenler için bu daha iyidir; onlar başarıya ulaşanlardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Öyleyse; yakınlara, miskine* ve "sebilin oğluna"* hakkını ver. Bu, Allah'ın yüzünü* dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

 • Progressive Muslims

  So give the relative his due, and the poor, and the wayfarer. That is best for those who seek God's presence, and they are the successful ones.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  So give thou the relative his due, and the needy, and the wayfarer. That is best for those who desire the face of God; and it is they who are the successful.

 • Aisha Bewley

  Give relatives their due, and the poor and travellers. That is best for those who seek the pleasure of Allah. They are the ones who are successful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Therefore, you shall give the relatives their rightful share (of charity), as well as the poor, and the traveling alien. This is better for those who sincerely seek GOD's pleasure; they are the winners.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So give the relative his due, and the poor, and the wayfarer. That is best for those who seek the face of God, and they are the successful ones.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So give the relative his due, and the poor, and the wayfarer. That is best for those who seek God's presence, and they are the successful ones.