Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Fasıklara gelince, onların barınağı ateştir. Her çıkmak istediklerinde, oraya yeniden iade edilirler. Ve onlara: "Yalanladığınız ateşin azabını tadın!" denir.

وَاَمَّا الَّذ۪ينَ فَسَقُوا فَمَأْوٰيهُمُ النَّارُۜ كُلَّمَٓا اَرَادُٓوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَٓا اُع۪يدُوا ف۪يهَا وَق۪يلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تُكَذِّبُونَ
Ve emmellezine feseku fe me'vahumun nar, kulle ma eradu en yahrucu minha uidu fiha, ve kile lehum zuku azaben narillezi kuntum bihi tukezzibun.
#kelimeanlamkök
1veemmave fakat
2ellezine
3fesekuyoldan çıkanlarınفسق
4feme'vahumubarınacakları yerاوي
5n-naruateştirنور
6kullemaherكلل
7eraduistediklerindeرود
8en
9yehrucuçıkmakخرج
10minhaoradan
11uiyduyine geri çevrilirlerعود
12fihaoraya
13ve kileve denilirقول
14lehumonlara
15zukutadınذوق
16azabeazabınıعذب
17n-nariateşنور
18llezi
19kuntumolduğunuzكون
20bihionu
21tukezzibuneyalanlamaktaكذب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yoldan çıkanlar ateşte konaklayacaklardır. Oradan her çıkmak istediklerinde, tekrar oraya geri döndürülürler ve kendilerine, "Yalanladığınız cehennem azabını tadın!" denir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yoldan çıkanlara gelince, onların barınağı ise ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde geri döndürülmüş (olacak)lar* ve kendilerine, "Yalanlamış olduğunuz cehennem azabını tadın!" denecektir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yoldan çıkmış olanların konağı ise ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, tekrar oraya çevrilirler. Onlara, "Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın!" denir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Fasıklara gelince, onların barınağı ateştir. Her çıkmak istediklerinde, oraya yeniden iade edilirler. Ve onlara: "Yalanladığınız ateşin azabını tadın!" denir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yoldan çıkanların yerleşecekleri yer de Cehennemdir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler "Yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın" denilerek, gerisin geri yerlerine götürülürler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sapkınların kalacakları yer ise ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, oraya geri çevrilirler. Ve onlara, şöyle denilir: "Tadın, yalanladığınız ateşin cezasını!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hak yoldan sapanlara gelince: artık onların da konaklayacakları yer ateş olacak; oradan ne zaman çıkmak isteseler, kendilerine "Oldum olası yalanlayıp durdurduğunuz ateşin azabını tadın!" denilerek oraya iade edilecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sapmış olanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, oraya geri çevrilirler. Ve şöyle denir onlara: "Yalanlayıp durduğunuz ateş azabını tadıverin!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Fasık olanlar içinse, artık onların da barınma yeri ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, geri çevrilirler ve onlara: "Kendisini yalanladığınız ateş azabını tadın" denir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ama fasıklık etmiş olanların barınakları ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine: "Haydi tadın o ateşin yalanlayıp durduğunuz azabını!" denir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Sapmışların varacakları yer ise ateştir. Ondan kurtulmak için her çırpınışlarında yeniden içine atılırlar ve kendilerine, "Yalanlamış olduğunuz ateşin azabını (şimdi) tadın bakalım!" denir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, oraya döndürülürler ve onlara, "Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın" denir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Amma fasıklık etmiş olanların me'vaları ateştir. Ondan her çıkmak istedikçe onlar içine iade olunurlar da kendilerine haydi tadın o ateşin tekzib edib durduğunuz azabını denilir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yoldan çıkanların barınacakları yer de ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya geri çevrilirler ve onlara: "Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın" denilir.

 • Gültekin Onan

  Fasık kimseler içinse, artık onların da barınma yeri ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, geri çevrilirler ve onlara: "Kendisini yalanladığınız ateş azabını tadın" denir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Fasık olanların barınacağı yer ise ateşdir. Ne zaman oradan çıkmak isterlerse içerisine döndürülürler ve onlara: "Tekzib edegeldiğiniz o ateşin azabını tadın" denilir.

 • İbni Kesir

  Yoldan çıkanlara gelince; onların sığınağı da ateştir. Oradan çıkmak istedikleri her seferinde geri çevrilirler. Ve onlara: Yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın, denir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yoldan çıkanlara gelince, onların barınağı ateştir. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler, tekrar oraya döndürülürler ve onlara şöyle denir: -Tadın bakalım yalanladığınız ateşin azabını!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yoldan çıkmış fasıkların ise barınakları cehennemdir. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler yine oraya itilirler. Onlara: "Cehennem azabını yalan sayıyordunuz. Tadın da görün bakalım!" denir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İnancı bozuk olanlara gelince, onların yaşam boyutu - ortamı ateştir! Oradan her çıkmak istediklerinde, oraya iade olunurlar ve kendilerine: "Yalanladığınız o ateşin azabını tadın!" denilir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yoldan çıkmış olanların konağı ise ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, tekrar oraya çevrilirler. Onlara, 'Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın,' denir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Fasıklara gelince, onların barınağı ateştir. Her çıkmak istediklerinde, oraya yeniden iade edilirler. Ve onlara: "Yalanladığınız ateşin azabını tadın!" denir.

 • Progressive Muslims

  And as for those who were wicked, their abode is the Fire. Every time they try to leave it, they will be put back in it, and it will be said to them: "Taste the retribution of the Fire in which you used to deny."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And as for those who are perfidious: their shelter is the Fire. As often as they desire to come out therefrom, they are brought back into it; and it is said to them: “Taste the punishment of the Fire which you denied!”

 • Aisha Bewley

  But as for those who are deviators, their refuge is the Fire. Every time that they want to get out, they are put straight back into it again and they are told, ‘Taste the punishment of the Fire, which you denied.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for the wicked, their destiny is Hell. Every time they try to leave it, they will be forced back. They will be told, "Taste the agony of Hell which you used to disbelieve in."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And as for those who were wicked, their abode is the Fire. Every time they try to leave it, they will be put back in it, and it will be said to them: "Taste the retribution of the Fire which you used to deny."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As for those who were wicked, their abode is the fire. Every time they try to leave it, they will be put back in it, and it will be said to them: "Taste the retribution of the fire in which you used to deny."