Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Musa: "Bizim Rabb'imiz her şeye yaradılışını veren, sonra da yol gösterendir." dedi.

قَالَ رَبُّنَا الَّـذ۪ٓي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى
Kale rabbunellezi a'ta kulle şey'in halkahu summe heda.
#kelimeanlamkök
1kaledediقول
2rabbunaRabbimizربب
3llezio ki
4ea'taverendirعطو
5kulleherكلل
6şey'inşeyeشيا
7halkahuyaratılışınıخلق
8summesonra
9hedaonu doğru yola iletendirهدي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Musa, "Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra ona doğru yolu gösterendir" dedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Musa da) "Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren* sonra da (yaratılışa uygun) yol gösterendir." demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Efendimiz, Her şeye biçimini veren ve sonra yolunu gösterendir" dedi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Musa: "Bizim Rabb'imiz her şeye yaradılışını* veren, sonra da yol gösterendir." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Musa:) "Bizim Rabbimiz (Sahibimiz) her varlığa biçimini veren, sonra da yol gösteren zattır."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dedi ki: "Bizim Efendimiz, her şeye yaratılışını veren; sonra, Doğru Yola Eriştirendir!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Musa): "Bizim Rabbimiz her şeyin yaratılışını takdir edip, sonra da onu yaratılış amacına yöneltendir."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Musa dedi: "Rabbimiz, herşeye yaratılışını lütfeden, sonra da yol yordam gösteren kudrettir."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dedi ki: "Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Musa: "Bizim Rabbimiz, herşeye uygun yaratılışını veren sonra da yolunu gösterendir!" dedi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Musa:) "Bizim Rabbimiz, (var olan) her şeye gerçek özünü ve biçimini veren ve sonra da her şeyi (kendi doğasının gerektirdiği) yola yönelten varlıktır" diye cevap verdi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Musa, "Rabbimiz, her şeye hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol gösterendir" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bizim dedi: rabbımız her şey'e hılkatini veren sonra da yolunu gösterendir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Musa): "Rabbimiz, her şeye yaratılışını (varlığını ve biçimini) verip sonra onu doğru yola ileten (yaratılış gayesine uygun yola yönelten)dir." dedi.

 • Gültekin Onan

  Dedi ki: "Bizim rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O da: "Bizim Rabbimiz her şey'e hilkatini veren, sonra da doğru yolunu gösterendir" dedi.

 • İbni Kesir

  Dedi ki: Rabbımız her şeye yaratılışını veren, sonra da doğru yola eriştirendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren ve yol gösterendir, dedi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Rabbimiz," dedi, "her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan, Yüce Yaradandır (buna iyice inan)"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Musa): "Rabbimiz her şeye, varlığını ve özelliklerini veren, sonra da yolunu kolaylaştırandır. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Rabbimiz, Her şeye biçimini veren ve sonra yolunu gösterendir,' dedi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Musa: "Bizim Rabb'imiz her şeye yaradılışını* veren, sonra da yol gösterendir." dedi.

 • Progressive Muslims

  He said: "Our Lord is the One who gave everything its creation, then guided. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He said: “Our Lord is He who gave everything its creation, then guided.”

 • Aisha Bewley

  He said, ‘Our Lord is He who gives each thing its created form and then guides it. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He said, "Our Lord is the One who granted everything its existence, and its guidance."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He said: "Our Lord is the One who gave everything its creation, then guided."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He said, "Our Lord is the One who gave everything its creation, then guided."