Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Ne yaparsanız yapın. Yaptıklarınızı Allah, O'nun Resulü ve Mü'minler görecekler. Sonra, görüneni de görünmeyeni de Bilen'e döndürüleceksiniz. O, size yaptıklarınızı haber verecektir."

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَۜ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَۚ
Ve kuli'melu fe se yerallahu amelekum ve resuluhu vel mu'minun, ve se tureddune ila alimil gaybi veş şehadeti fe yunebbiukum bi ma kuntum ta'melun.
#kelimeanlamkök
1ve kulive de kiقول
2a'meluyapın (yapacağınızı)عمل
3feseyeragörecekراي
4llahuAllah
5amelekumyaptığınız işleriعمل
6ve rasuluhuve Elçisi deرسل
7velmu'minuneve mü'minler deامن
8ve seturaddunesonra döndürüleceksinizردد
9ila
10aalimibileneعلم
11l-gaybigörülmeyeniغيب
12ve şşehadetive görüleniشهد
13feyunebbiukumO size haber verecekنبا
14bimaşeyleri
15kuntumolduğunuzكون
16tea'meluneyapıyor(lar)عمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Yapacağınızı yapınız! Amelinizi Allah da,Peygamberi de,müminler de görecektir. Sonra, görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "(Yapacağınızı) yapın! İş(ler)inizi Allah da görecektir, Elçisi de müminler de. (Sonra) görünmeyeni de görüneni de bilen (Allah)'a döndürüleceksiniz* de O size yapmış olduklarınızı bildirecektir."*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Çalışın; ALLAH, elçisi ve iman edenler yaptığınızı görecektir. Gizliyi ve açığı Bilene döndürüleceksiniz ve O da yapmış olduklarınızı size bildirecektir" de.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Ne yaparsanız yapın. Yaptıklarınızı Allah, O'nun Resulü ve Mü'minler görecekler. Sonra, görüneni de görünmeyeni de Bilen'e döndürüleceksiniz. O, size yaptıklarınızı haber verecektir."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Çalışın; çalışmanızı hem Allah, hem Elçisi* hem de inanıp güvenenler görecektir. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. O zaman size bütün çalışmanızı bildirecektir."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Yapın öyleyse! Allah, O'nun elçisi ve inananlar, yaptıklarınızı görecektir. Zaten gizli gerçekleri ve görünenleri Bilene döndürüleceksiniz; yaptıklarınızı size bildirecektir!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Tekrar de ki: "(Durmayın), değer üretin! Nasıl olsa ürettiğiniz değeri Allah görüyor, O'nun Elçisi de, mü'minler de... En sonunda görülemeyeni ve görüneni ayrıntılarıyla Bilen'in huzuruna çıkartılacaksınız: nihayet O size yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "İş yapıp değer üretin; yapıp ürettiğinizi Allah da resulü de müminler de görecektir. Ve siz, görülmeyen alemi de görülen alemi de bilenin huzuruna döndürüleceksiniz, O size, yapıp ettiklerinizi bir bir haber verecektir."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Yapıp edin. Allah sizin yapıp ettiklerinizi (amellerinizi) görecektir. O'nun elçisi ve mü'minler de. Yakında gaybı ve müşahede edilebileni Bilen'e döndürüleceksiniz ve O, size yaptıklarınızı haber verecektir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve de ki: "Çalışın! Çünkü yaptıklarınızı hem Allah görecek, hem Resulü, hem de mü'minler; ve hepiniz mutlaka o gizli ve açığı bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz; o zaman O, size neler yaptığınızı haber verecek."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (ey Peygamber, onlara) de ki: "Yapın (yapmak istediğinizi)! Allah yapıp ettiklerinizi görüyor; O'nun Elçisi de (görüyor), inananlar da: (nasıl olsa) sonunda, insanın hem görüş ve kavrayış alanı dışında kalan alemi, hem de duyuları ve tasavvurlarıyla tanıklık edebileceği alemi bütün gerçeğiyle bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o zaman O, sizin yapageldiğiniz şeyleri (bütün gerçeğiyle) görüp anlamanızı sağlayacak".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, mü'minler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve de ki: çalışın çünkü amelinizi hem Allah görecek hem Resulü hem mü'minler ve hepiniz mutlaka o, gayb-ü şehadeti bilen hakkın huzuruna götürülüceksiniz o vakit o size haber verecek: Neler yapıyordunuz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Yapın (yapacağınızı); yaptığınız işleri Allah da görecek Elçisi de, mü'minler de. Sonra görülmeyeni ve görüleni bilen(Allah)a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı bir bir haber verecek.

 • Gültekin Onan

  De ki: "Yapıp edin. Tanrı sizin yapıp ettiklerinizi (amellerinizi) görecektir. O'nun elçisi ve inançlılar da. Yakında gaybı ve müşahede edilebileni bilene döndürüleceksiniz ve O size yaptıklarınızı haber verecektir."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "(Dilediğinizi) yapın. Çünkü hareketinizi Allah da, Resulü de, mü'minler de görecekdir. (Bir gün de olub) gizli ve aşikarı bilene döndürüleceksiniz de. O, size ne yapar idiğinizi haber verecekdir".

 • İbni Kesir

  De ki: İşleyiniz, Allah Rasulü ve mü'minler işlediklerinizi görecektir. Ve görüleni de, görülmeyeni de bilene döndürüleceksiniz. O, size neyi işlediğinizi bildirecektir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -İstediğinizi yapın, Allah yaptıklarınızı görecektir. Resulü ve müminler de yaptığınızı görecektir. Görülmeyeni ve görüleni bilen Allah'a döndürüleceksiniz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ve de ki: "Çalışın: Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görecekler. Sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze çıkaracak, karşılığını verecektir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Çalışın! Allah, Rasulü ve iman edenler sizin yaptıklarınızı görecek.. . Siz algılanmayan ve algılananın (gayb ve şehadetin) Aliym'ine döndürülmenin sonuçlarını yaşayacaksınız! (O) size yaptıklarınızın anlamını bildirecektir. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Çalışın; ALLAH, elçisi ve inananlar yaptığınızı görecektir. Gizliyi ve açığı Bilene döndürüleceksiniz ve O da yapmış olduklarınızı size bildirecektir,' de.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Ne yaparsanız yapın. Yaptıklarınızı Allah, O'nun rasul'ü ve mü'minler görecekler. Sonra, görüneni de görünmeyeni de Bilen'e döndürüleceksiniz. O, size yaptıklarınızı bir bir haber verecektir.

 • Progressive Muslims

  And Say: "Work, and God will see your work and His messenger and the believers. And you will be sent back to the knower of the unseen and the seen, and He will inform you of what you did."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And say thou: “Act!” Then will God see your actions, as will His messenger, and the believers; and you will be sent back to the Knower of the Unseen and the Seen, and He will tell you what you did.

 • Aisha Bewley

  Say: ‘Act, for Allah will see your actions, and so will His Messenger and the muminun. You will be returned to the Knower of the Unseen and the Visible and He will inform you regarding what you did.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Work righteousness; GOD will see your work, and so will His messenger and the believers. Ultimately, you will be returned to the Knower of all secrets and declarations, then He will inform you of everything you had done."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And say: "Work, and God will see your work and His messenger and the believers. And you will be sent back to Knower of the unseen and the seen, and He will inform you of what you did."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Work, and God will see your work and so His messenger and those who acknowledge. You will be sent back to the knower of the unseen and the seen, and He will inform you of what you did."