Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun Biz, sizden önce nice nesilleri, resulleri kendilerine kanıt içeren; açıklayıcı, açığa çıkarıcı bilgi getirdiği halde iman etmeyip, haksızlık yaptıkları için yok ettik. İşte suçlu halkları böyle cezalandırırız.

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواۙ وَجَٓاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُواۜ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِم۪ينَ
Ve lekad ehleknel kurune min kablikum lemma zalemu ve caethum rusuluhum bil beyyinati ve ma kanu li yu'minu, kezalike neczil kavmel mucrimin.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2ehleknahelak ettikهلك
3l-kurunenice nesilleriقرن
4min
5kablikumsizden önceقبل
6lemma
7zelemuhaksızlık ettiklerindenظلم
8ve ca'ethumkendilerine geldiği haldeجيا
9rusuluhumresulleriرسل
10bil-beyyinatiapaçık delillerleبين
11vema
12kanuكون
13liyu'minuve iman etmeyecekleri içinامن
14kezalikeişte böyle
15neczicezalandırırızجزي
16l-kavmetopluluğunuقوم
17l-mucriminesuçlularجرم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Andolsun, sizden önce, peygamberleri kendilerine açık belgeler getirmişken inanmayarak haksızlık ettikleri zaman, nice nesilleri yok ettik. İşte, suçlu topluluğu böyle cezalandırırız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki haksızlık ettikleri için sizden önce nice nesilleri helak etmiştik. Elçileri kendilerine apaçık deliller getirmiş, (ancak) onlar iman etmemişlerdi. İşte suçlu toplumları böyle cezalandırırız.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizden önceki nice nesilleri, zulmettikleri zaman yok etmişizdir. Elçileri kendilerine açık delillerle gitmişlerdi, ancak onlar onaylamayı reddetmişlerdi. Suçlu toplumları böyle cezalandırırız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun Biz, sizden önce nice nesilleri, resulleri kendilerine kanıt içeren; açıklayıcı, açığa çıkarıcı bilgi getirdiği halde iman etmeyip, haksızlık yaptıkları için yok ettik. İşte suçlu halkları böyle cezalandırırız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizden önce nice kuşakları yanlış yola girdiklerinde etkisiz hale getirdik. Onlara gelen elçiler, apaçık belgelerle(mucizelerle) gelmişlerdi ama inanmamaya kararlıydılar. Biz suçlular topluluğunu böyle cezalandırırız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gerçek şu ki, sizden önceki kuşakları, haksızlık yaptıkları için yıkıma uğrattık. Üstelik elçiler onlara açık kanıtlarla gelmelerine karşın inanmadılar. Suçlu toplumları, işte böyle cezalandırırız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu sizden önceki bir çok nesli de, kötülük odağı olmaya başlayınca yok oluşa mahkum etmiştik. Oysa ki onlara (da) peygamberleri hakikatin apaçık belgeleriyle gelmişlerdi; fakat onlar inanmamakta direndiler: günaha gömülüp giden toplumu işte böyle cezalandırırız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun ki biz sizden önceki kuşakları, zulmettikleri ve resulleri kendilerine açık kanıtlar getirdiği halde inanmadıkları için, helak ettik. Günaha batanlar topluluğunu biz böyle cezalandırırız.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri kendilerine apaçık deliller getirdiği halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma uğrattık. İşte biz, suçlu, günahkar olan bir topluluğu böyle cezalandırırız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki, Biz sizden önceki yüzyılların nesillerini, kendilerine peygamberleri açık deliller ile geldikleri halde, zulmettikleri ve iman etme ihtimalleri kalmadığı vakit helak ettik. İşte suçlu kavimleri böyle cezalandırırız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve gerçek şu ki, sizden önce, kendilerine gönderilen peygamberler onlara hakkın apaçık delillerini getirdikleri halde (inat ve ısrarla) zulüm (ve kötülük) yapmaya devam ettikleri zaman, nice nesilleri yok ettik; çünkü onlar (bu delillere ya da peygamberlere) inanmayı reddettiler. Biz işte böyle cezalandırırız, günaha gömülüp giden toplumları.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Celalim hakkı için biz sizden evvelki kurunu, kendilerine Peygamberleri beyyinat ile geldikleri halde zulmettikleri ve iymana gelmeleri ıhtimali kalmadığı vakıt helak eyledik, işte mücrim kavmleri biz böyle cezalandırırız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sizden önce, zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine açık kanıtlar getirdikleri halde inanmadıkları için nice nesilleri helak etmişizdir. İşte suç işleyen kavmi böyle cezalandırırız.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri kendilerine apaçık deliller getirdiği halde, zulmettikleri ve inanır olmadıkları / inanmadıkları için yıkıma uğrattık. İşte Biz, suçlu, günahkar olan bir topluluğu böyle cezalandırırız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun ki (ey Mekkeliler) sizden evvelki devirler (de geçmiş ümmetler) i — peygamberleri kendilerine apaçık deliller (ve mu'cizeler) getirdikleri halde (onları yalana çıkarmak, hakka karşı daima kuvvet istimal etmek suretiyle) zulm etdikleri, imana gelmeyecekleri (sabit olduğu) için — helak etmişizdir. İşte günahkarlar güruhunu biz böyle cezalandırırız.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; sizden önce nice nesilleri zulmettikleri zaman helak ettik. Peygamberleri onlara apaçık delillerle geldikleri halde, onlar inanmamışlardı. İşte Biz, suçlu kavmi böyle cezalandırırız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  And olsun ki, sizden önce nesilleri, resulleri onlara belgeler getirdikleri halde zulmedip, iman etmedikleri için yıkıma uğrattık. Suçlu bir toplumu işte böyle cezalandırırız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sizden önceki devirlerde geçen nice ümmetleri,Peygamberleri kendilerine açık deliller (mucizeler) getirdikleri halde, zulmedip iman etmedikleri için imha ettik. İşte suçlular güruhunu Biz böyle cezalandırırız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki, sizden önceki nesilleri, kendilerine Rasulleri açık deliller olarak geldikleri halde, zulümleri ve iman etmemeleri nedeniyle helak ettik.. . Suçlu toplumları işte böyle cezalandırırız!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizden önceki nice nesilleri, zulmettikleri zaman yok etmişizdir. Elçileri kendilerine açık delillerle gitmişlerdi, ancak onlar inanmayı reddetmişlerdi. Suçlu toplumları böyle cezalandırırız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun Biz, sizden önce nice nesilleri, rasulleri kendilerine kanıt içeren; açıklayıcı, açığa çıkarıcı bilgi getirdiği halde iman etmeyip, haksızlık yaptıkları için yok ettik. İşte suçlu toplumları böyle cezalandırırız.

 • Progressive Muslims

  We have destroyed the generations before you when they transgressed, and their messengers came to them with clear proofs, but they were not to believe. It is such that We will recompense the criminal people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We destroyed the generations before you when they did wrong, and their messengers came to them with clear signs, but they were not to believe — thus reward We the lawbreaking people.

 • Aisha Bewley

  We destroyed generations before you when they did wrong. Their Messengers brought them the Clear Signs, but they were never going to have iman. That is how We repay evildoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Many a generation we have annihilated before you when they transgressed. Their messengers went to them with clear proofs, but they refused to believe. We thus requite the guilty people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We have destroyed the generations before you when they transgressed; and their messengers had come to them with clear proofs, but they would not believe. It is such that We recompense the criminal people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have destroyed the generations before you when they transgressed, and their messengers came to them with clear proofs, but they were not to acknowledge. It is such that We will recompense the criminal people.