Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Oysa Rabb'in dileseydi, yeryüzündekilerin tamamı iman ederdi! Bunu bildiğin halde, insanları zorla mı mü'min yapacaksın?

وَلَوْ شَٓاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَم۪يعاًۜ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ
Ve lev şae rabbuke le amene men fil ardı kulluhum cemia, e fe ente tukrihun nase hatta yekunu mu'minin.
#kelimeanlamkök
1velevve şayet
2şa'edileseydiشيا
3rabbukeRabbinربب
4lameneiman ederdiامن
5menkimseler
6fibulunan
7l-erdiyeryüzündeارض
8kulluhumhepsiكلل
9cemiantoplucaجمع
10efeentesen mi?
11tukrihuzorlayacaksınكره
12n-naseinsanlarıنوس
13hattakadar
14yekunuoluncayaكون
15mu'mininemü'minامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. (Şimdi) sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Efendin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi gerçeği onaylardı. Öyleyse, sen mi halkı onaylamaları için zorlayacaksın?*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Oysa Rabb'in dileseydi, yeryüzündekilerin tamamı iman ederdi! Bunu bildiğin halde, insanları zorla mı mü'min yapacaksın?

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Eğer tercihi Rabbin yapsaydı* yeryüzünde bulunan herkes, eksiksiz inanıp güvenirdi. Böyleyken inanıp güvenenlerden olsunlar diye onara baskı mı uygulayacaksın?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendin dileseydi, yeryüzünde bulunanların tümü topluca inanırdı. Öyleyse inanmaları için, insanları sen mi zorlayacaksın?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunan herkes topyekün iman ederdi, (fakat bunu dilemedi). Şimdi kalkıp da, senmi onları iman edinceye kadar zorlayacaksın?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanların hepsi toptan iman ederdi. Hal böyle iken, mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca iman ederdi. Öyleyse, onlar mü'min oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi toptan iman ederlerdi. O halde insanları hep mü'min olsunlar diye sen mi zorlayacaksın?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (İşte bunun gibi) Rabbin eğer öyle olmasını dileseydi, yeryüzünde yaşayan herkes topyekun imana erişirdi: Hal böyleyken, insanları inanıncaya kadar zorlayabileceğini mi sanıyorsun,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekun iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mü'min olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer rabbın dilese idi yeryüzünde kim varsa hepsi topyekun iyman ederlerdi, o halde insanları hep mü'min olsunlar diye sen mi ikrah edeceksin?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın?

 • Gültekin Onan

  Eğer rabbin dileseydi yeryüzündekilerin tümü topluca inanırdı. Öyleyse, onlar inançlı oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer Rabbin dileseydi yer yüzündeki kimselerin hepsi, topyekun elbette iman ederdi. Böyle iken sen hepsi mü'min olsunlar diye insanları zorlayıb duracak mısın?

 • İbni Kesir

  Eğer Rabbın dileseydi; yeryüzündeki insanların hepsi iman ederdi. Öyleyse sen mi insanları mü'min olmaları için zorlayacaksın.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların tümü inanırdı. Öyleyken insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer Senin Rabbin dileseydi, dünyada ne kadar insan varsa hepsi imana gelirdi. Ama bunu irade etmedi.Şimdi sen mi, imana gelsinler diye insanları zorlayacaksın?

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa, elbette hepsi toptan iman ederdi.. . Olayın gerçeği bu iken; sen, iman etmeleri için insanları zorlayacak mısın?

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi inanırdı. Öyleyse, sen mi halkı inanmaları için zorlayacaksın?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Oysa Rabb'in dileseydi, yeryüzündekilerin tamamı iman ederdi! Bunu bildiğin halde, insanları zorla mü'min mi yapacaksın?

 • Progressive Muslims

  And had your Lord willed, all the people on Earth in their entirety would have believed. Would you force the people to make them believe

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And had thy Lord willed, whoso is in the earth would have believed — all of them all together. Wouldst thou then compel mankind until they believe?

 • Aisha Bewley

  If your Lord had willed, all the people on the earth would have had iman. Do you think you can force people to be muminun?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Had your Lord willed, all the people on earth would have believed. Do you want to force the people to become believers?,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And had your Lord willed, all the people on the earth in their entirety would have believed. Would you force the people to make them believe?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Had your Lord willed, all the people on earth in their entirety would have acknowledged. Would you force the people to make them acknowledge?