Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakilerini hakk ile yarattık. Elbette ki o Sa'at mutlaka gelecektir. O halde, sen onlara aldırış etme ve güzelce yüz çevir.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَٓا اِلَّا بِالْحَقِّۜ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَم۪يلَ
Ve ma halaknes semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakk, ve innes saate le atiyetun fasfehıs safhal cemil.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2haleknabiz yaratmadıkخلق
3s-semavatigökleriسمو
4vel'erdeve yeriارض
5ve mave ne de
6beynehumabunlar arasındakileriبين
7illaancak (yarattık)
8bil-hakkihak ileحقق
9ve inneve mutlaka
10s-saateo sa'atسوع
11latiyetungelecektirاتي
12fesfehişimdi sen hareket etصفح
13s-safhabir hoşgörü ileصفح
14l-cemilegüzelجمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanlarıbir amaç içinyarattık. O saat de mutlaka gelecektir. Şimdi sen onlara karşı iyice tedbirli ol!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak ve ancak bir amaç ile yarattık. O (Son) Saat de mutlaka gelecektir. Onlara güzel bir şekilde hoşgörülü davran!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz, gökleri, yeri ve aralarındaki şeyleri belli bir amaç için yarattık. O an elbette gelecektir, öyleyse onlara güzel ve yumuşak davran.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakilerini hakk ile yarattık. Elbette ki o Sa'at* mutlaka gelecektir. O halde, sen onlara aldırış etme ve güzelce yüz çevir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları başka şekilde değil sadece gerçek varlıklar olarak yarattık. Kıyamet saati nasıl olsa gelecektir. Öyleyse onlara hoş görülü* ve güzel davran.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri, yalnızca gerçek olarak yarattık. Kuşkusuz, evrenlerin sonu kesinlikle gelecektir. Artık, onlardan, güzelce yüz çevir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İmdi Biz, gökleri, yeri ve o ikisi arasındakileri başka değil, sadece mutlak hakikate atıf olsunlar için yarattık. Şu da bir gerçek ki, Son Saat kesinlikle gelecektir. Şu halde (onlara) hoşgörüyle karşılık ver:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz gökleri, yeri ve bunların arasındakileri hak olarak yarattık. O saat elbette gelecektir. Şimdi sen, uzanan elleri tut, güzel davran.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak gelmektedir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Öyle ya, Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri, ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık ve şüphesiz o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara iyi davran.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İmdi, (unutma ki,) Biz gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında var olan her şeyi, onları (içsel) bir gerçekliğe bağlı kılmadan yaratmadık; (Bu gerçeğin bütünüyle apaçık ortaya çıkacağı) Saat mutlaka gelecektir. Bunun içindir ki, (insanların kusurlarını) güzel, katıksız bir olgunlukla karşıla!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz, gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Öyle ya biz Samavat-ü Arzı ve mabeynlerini ancak hakkile halkettik ve elbette saat muhakkak gelecek, şimdi sen safh-ı cemil ile muamele et!

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz gökleri yeri ve bunlar arasında bulunanları hak ile yarattık; (gerçeğin ortaya çıkacağı) o sa'at, mutlaka gelecektir! Şimdi sen güzel bir hoşgörü ile hareket et.

 • Gültekin Onan

  Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak gelmektedir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Gökleri, yeri ve aralarındaki şeyleri biz hak (ve hikmete uygun) olmayarak (şer ve fesadın devam etmesi için) yaratmadık. Elbette o saat gelecekdir. Şimdilik sen aldırış etme, (onlara karşı) güzel (ve tatlı muaamelede) bulun.

 • İbni Kesir

  Gökleri, yeri ve aralarındakini ancak hak ile yarattık. Kıyamet günü, muhakkak gelecektir. O halde sen yumuşak ve iyi davran.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biz, gökleri, yeri ve arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet elbette gelecektir. Öyleyse (kavminden) güzel bir ayrılışla ayrıl.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Öyle ya, Biz gökleri, yeri ve bu ikisinin aralarında bulunan varlıkları elbette boşuna değil, gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Hiç şüphe yok ki o kıyamet saati gelip çatacaktır. Öyleyse müsamaha ile tatlılıkla davran onlara.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Biz, semaları ve arzı ve ikisi arasındakileri Hak olarak yarattık! Kesinlikle o Saat (ölüm) gelecektir.. . O halde, hoşgörü ve Hakkani görüş ile davran.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz, gökleri, yeri ve aralarındaki şeyleri belli bir amaç için yarattık. O saat (dünyanın sonu) elbette gelecektir, öyleyse onlara güzel ve yumuşak davran.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakilerini hakk ile yarattık. Elbette ki o saat* mutlaka gelecektir. O halde, sen onlara aldırış etme ve güzelce yüz çevir.

 • Progressive Muslims

  And We have not created the heavens and the Earth and what is in between except with the truth. And the Hour is coming, so overlook their faults gracefully.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We created not the heavens and the earth and what is between them but in truth. And the Hour is coming; so forbear thou with comely forbearance.

 • Aisha Bewley

  We did not create the heavens and earth and everything between them, except with truth. The Hour is certainly coming, so turn away graciously.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We did not create the heavens and the earth, and everything between them, except for a specific purpose. The end of the world will come, so treat them with benign neglect.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  AndWe have not created the heavens and the earth and what is in between except with the truth. And the Hour is coming, so overlook their faults gracefully.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We did not create the heavens and the earth and what is in between except with the truth. The moment is coming, so overlook their faults gracefully.