2. Bakara suresi 174. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah'ın indirdiği Kitap'tan bir kısmını gizleyip, onu az bir değer karşılığında değiştirenler var ya, işte onlar, bununla karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah, onlarla Kıyamet Günü'nde ne konuşacak ne de onları temize çıkaracaktır. Ve onlar için can yakıcı bir azap vardır.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
İnnellezine yektumune ma enzelallahu minel kitabi ve yeşterune bihi semenen kalilen, ulaike ma ye'kulune fi butunihim illen nare ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyameti ve la yuzekkihim, ve lehum azabun elim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Allah'ın indirdiği kitabın bir kısmını gizleyenler ve onu az bir değere değişenler, karınlarına ateşten başka bir şey tıkmış olmazlar;kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onları temize çıkartmayacaktır; onlara acıklı bir azap vardır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu az bir değere değişenler, karınlarına ateş tıkınıyorlar. Diriliş Gününde ALLAH onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Onlara acı verici bir azap var.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah'ın indirdiği Kitap'tan bir kısmını gizleyip, onu az bir değer karşılığında değiştirenler var ya, işte onlar, bununla karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah, onlarla Kıyamet Günü'nde ne konuşacak ne de onları temize çıkaracaktır. Ve onlar için can yakıcı bir azap vardır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında, tükenip gidecek* bir bedel alanlar, karınlarına sadece ateş doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kuşkusuz, Allah'ın indirdiği Kitap'tan bir şeyleri gizleyenler ve Onu az bir değere satanlar; işte onların yedikleri, karınlarındaki ateşten başka bir şey değildir. Allah, Yeniden Yaratılış Günü'nde, onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Üstelik onlar için, acı bir ceza vardır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Şüphesiz Allah'ın indirdiği ilahi mesajdan bir kısmını gizleyenler ve bunu az bir gelir karşılığında pazarlayanlar da var. Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onları temizlemeyecek, can yakıcı azab da onların olacak.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Allah'ın Kitap'tan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş olmazlar, Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır da... Onlar için korkunç bir azap vardır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah'ın indirdiği Kitaptan bir şeyi gözardı edip saklayanlar ve onunla değeri az (bir şeyi) satın alanlar; onların yedikleri, karınlarında ateşten başkası değildir. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Ve onlar için acı bir azab vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'ın indirdiği kitaptan birşeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar muhakkak ki, karınlarına ateşten başka bir şey yemezler ve kıyamet günü Allah onlarla ne konuşur, ne de onları temize çıkarır; onlara sadece pek elem veren bir azap vardır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah'ın indirdiği vahiyden bazı kısımları gizleyenler ve bunu az bir kazanç karşılığı değiştirenlere gelince: onlar karınlarını ateşle doldurur. Ve Kıyamet Günü Allah onlarla ne konuşacak, ne de (günahlarından) onları arındıracaktır; şiddetli azap onları beklemektedir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler (var ya); işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla ne konuşacak, ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allahın indirdiği kitabdan bir şeyi ketmedib de bununla biraz para alanlar muhakkak ki onlar karınlarında ateşden başka bir şey yemezler ve kıyamet günü Allah onlara ne söyler ne de kendilerini tezkiye eder, onlara sade bir "azabı elim" vardır
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allah'ın indirdiği Kitaptan bir şey gizleyip, onu birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey koymuyorlar. Kıyamet günü Allah ne onlara konuşacak ve ne de onları temizleyecektir. Onlar için acı bir azab vardır.
Gültekin Onan
Tanrı'nın indirdiği kitaptan bir şeyi gözardı edip saklayanlar ve onunla değeri az (bir şeyi) satın alanlar; onların yedikleri, karınlarında ateşten başkası değildir. Diriliş / kıyamet gününde Tanrı onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Onlara acı verici bir azap vardır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Allanın indirdiği Kitabdan (Peygamberin vasıflarına dair) bir şey'i gizleyib de onunla az bir bahayi (hasis, bir menfaati) satın alanlar (yok mu?) Onlar karınlarına ateşden başka (bir şey) yemiş olamazlar. Kıyaamet günü Allah onlarla konuşmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için pek acıklı bir azab vardır.
İbni Kesir
Allah'ın indirdiği kitabtan birşey gizleyip de, onu az bir pahaya satanlar; işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey yemezler. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Onları temize de çıkarmaz. Ve onlar için acıklı bir azab vardır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah'ın indirdiği kitaptan, bir şeyi gizleyip, onu az bir pahaya satanlar, işte onlar, karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla konuşmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara son derece acı bir azap vardır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Onlar ki, Allah'ın Kitaptan inzal ettiğini (varlığın hakikati ve Sünnetullah bilgisini) gizleyip, onu (hakikatlerini) az bir paraya (dünyasal değere) satarlar; işte onlar batınlarını (dünyalarını) ateşten (yakıcı) başka bir şeyle doldurmuş olmazlar. Kıyamet sürecinde Allah onlarla konuşmaz ve onları tezkiye etmez. Onlar için feci azap vardır.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those who conceal GOD's revelations in the scripture, in exchange for a cheap material gain, eat but fire into their bellies. GOD will not speak to them on the Day of Resurrection, nor will He purify them. They have incurred a painful retribution.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Surely, those who conceal what God has sent down of the Book, and they purchase with it a cheap price; they will not eat in their bellies except the Fire, and God will not speak to them on the Day of Resurrection, nor will He purify them, and they will have a painful retribution.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Surely, those who conceal what God has sent down of the book, and purchase with it a cheap price; they will not eat into their stomachs except the fire, and God will not speak to them on the day of Resurrection, nor will He purify them, and they will have a painful retribution.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: şüphesiz
2 ellezine: kimseler
3 yektumune: gizleyen كتم
4 ma: bir şey
5 enzele: indirdiği نزل
6 llahu: Allah'ın
7 mine: -tan
8 l-kitabi: Kitap- كتب
9 ve yeşterune: ve satanlar شري
10 bihi: onu
11 semenen: paraya ثمن
12 kalilen: azıcık قلل
13 ulaike: işte onlar
14 ma: bir şey
15 ye'kulune: yemezler اكل
16 fi: -na
17 butunihim: karınları- بطن
18 illa: başka
19 n-nara: ateşten نور
20 ve la:
21 yukellimuhumu: onlara konuşmayacak كلم
22 llahu: Allah
23 yevme: günü يوم
24 l-kiyameti: Kıyamet قوم
25 ve la:
26 yuzekkihim: ve onları temizlemeyecektir زكو
27 velehum: ve onlar için vardır
28 azabun: bir azab عذب
29 elimun: acıklı الم