2. Bakara suresi 211. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İsrailoğulları'na sor; Biz, onlara nice açık ayetler verdik. Kim, Allah'ın nimeti* kendisine geldikten sonra onu değiştirirse; artık kuşkusuz Allah, azabı çok şiddetli olandır.

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Sel beni israile kem ateynahum min ayetin beyyineh, ve men yubeddil ni'metallahi min ba'di ma caethu fe innallahe şedidul ikab.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İsrailoğulları'na sor: Onlara nice açık ayetler verdik. Kim kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayetler verdik! Kendisine ALLAH'ın nimeti geldikten sonra onu değiştirenler için ALLAH ağır bir ceza verir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İsrailoğulları'na sor; Biz, onlara nice açık ayetler verdik. Kim, Allah'ın nimeti* kendisine geldikten sonra onu değiştirirse; artık kuşkusuz Allah, azabı çok şiddetli olandır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İsrailoğullarına bir sor, onlara açık ayetlerden (mucizelerden) ne kadar çok vermişizdir! Kim Allah'ın nimetini, kendisine geldikten sonra başka bir şeyle değiştirirse bilsin ki Allah, vereceği ceza ile suç arasında sıkı bir bağ kurar.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
İsrailoğullarına, nice açık kanıtlar vermiştik; onlara sor. Allah'ın nimetini, kendisine ulaştıktan sonra kim değiştirirse, kuşkusuz, Allah'ın cezası çok yamandır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Sor İsrailoğullarına: Biz onlara nice açık mesajlar verdik de (ne oldu)? Her kim Allah'ın nimeti olan mesajlarını kendilerine ulaştıktan sonra değiştirirse, bilsin ki Allah karşılık vermede şiddetlidir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Sor İsrailoğulları'na, onlara nice açık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini, o kendisine geldikten sonra başka kılığa sokarsa kuşku duymasın ki, Allah'ın azabı pek zorludur.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
İsrailoğullarına sor, onlara nice açık ayet(ler) verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz Allah, cezası pek şiddetli olandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İsrail oğullarına, onlara ne kadar açık bir mucize verdiğimizi sor! Fakat her kim, Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse şüphesiz Allah'ın cezası pek çetindir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
İsrail oğullarına sor; Onlara nice açık mesajlar verdik! Kim Allah'ın kutlu mesajlarını kendisine ulaştıktan sonra değiştirirse bilsin ki Allah karşılık vermede şiddetlidir!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İsrailoğullarına sor; biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz Allah, cezası pek çetin olandır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Beni İsraile sor: biz onlara ne kadar açık ayet vermiştik, fakat Allahın ni'metini her kim kendine geldikten sonra değişdirirse şüphe yok ki Allahın ıkabı şiddetlidir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İsrail oğullarına sor; onlara nice açık ayetler verdik. Kim, Allah'ın kendisine gelen ni'metini değiştirirse bilsin ki, Allah'ın cezası çetindir.
Gültekin Onan
İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayet verdik. Kendisine geldikten sonra kim Tanrı'nın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) kuşkusuz Tanrı cezası pek şiddetli olandır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Sor israil oğullarına; Onlara nice açık ayet (ler) verdik. Kim Allahın ni'metini, o (nimet) kendisine geldikten sonra, (küfr ile) değişdirirse şübhesiz Allah, cezası pek çetin olandır.
İbni Kesir
Sor İsrailoğulları'na, onlara nice açık ayetler verdik. Kim, kendisine gelen Allah'ın nimetini değiştirirse, şüphesiz Allah'ın cezası pek şiddetlidir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İsrailoğullarına sor, onlara apaçık nice ayetler verdik. Kim, Allah'ın nimeti kendisine ulaştıktan sonra onu değiştirirse, şüphesiz Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İsrailoğullarına sor, onlara nice açık belgeler verdik! Her kim, Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu nimeti değiştirirse, iyice bilsin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Sor İsrailoğullarına; Biz onlara nice apaçık işaretler verdik. Kim kendisine geldikten sonra Allah nimetini değiştirirse, (bilin ki) Allah yapılanın karşılığını hakkıyla ve şiddetle verir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Ask the Children of Israel how many profound miracles have we shown them! For those who disregard the blessings bestowed upon them by GOD, GOD is most strict in retribution.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Ask the Children of Israel how many clear signs did We give them? And whoever changes the grace of God after it has come to him, then God is Mighty in retribution.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Ask the Children of Israel how many clear signs We gave them. Whoever changes God's favor after it has come to him, then God is Mighty in retribution.
# Kelime Anlam Kök
1 sel: sor سال
2 beni: oğullarına بني
3 israile: İsrail
4 kem: nice
5 ateynahum: onlara verdik اتي
6 min:
7 ayetin: ayetlerden ايي
8 beyyinetin: açık بين
9 ve men: ve kim
10 yubeddil: değiştirirse بدل
11 nia'mete: ni'metini نعم
12 llahi: Allah'ın
13 min:
14 bea'di: sonra بعد
15 ma:
16 ca'ethu: geldikten جيا
17 feinne: şüphesiz
18 llahe: Allah'ın
19 şedidu: çetindir شدد
20 l-ikabi: cezası عقب