2. Bakara suresi 212. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Gerçeği yalanlayan nankörlere, dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar, iman edenlerle alay ederler. Oysa takva* sahibi olan kimseler, Kıyamet Günü'nde onlardan üstün durumdadırlar. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ
Zuyyine lillezine keferul hayatud dunya ve yesharune minellezine amenu, vellezinettekav fevkahum yevmel kıyameh, vallahu yerzuku men yeşau bi gayrihisab.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İnkar edenlere bu dünya hayatı güzel görünür. Bu sebeple, iman edenlerle alay ederler. Ama, kıyamet günü Allah'a karşı sakınma duygusu taşıyanlar, onlardan daha üstün olacaklardır. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnkar edenler için dünya hayatı çekicidir. Bu yüzden inananlarla alay ederler. Oysa erdemliler Diriliş Günü onların üstündedir. ALLAH dilediğine hesapsız şekilde nimetler bahşeder.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Gerçeği yalanlayan nankörlere, dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar, iman edenlerle alay ederler. Oysa takva* sahibi olan kimseler, Kıyamet Günü'nde onlardan üstün durumdadırlar. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Yaşadıkları hayat, kafirlere* süslü gösterilir, inananları hafife alırlar. Ama müttakiler* Kıyamet* günü o kafirlerden üstün durumda olurlar. Allah, tercih ettiği kişiye* hesapsız rızık verir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Nankörlük edenlere, dünya yaşamı çekici gösterilmiştir. Üstelik inananları küçümserler. Oysa sorumluluk bilinci taşıyanlar, Yeniden Yaratılış Günü'nde, onların üstünde olacaktır. Çünkü Allah, dilediğine, hesapsız geçimlik verir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Kafirlere dünya hayatı güzel görünür; bu yüzden mü'minlerle alay ederler. Sorumluluk şuuru taşıyanlarsa kıyamet günü onlardan üstün bir konumda olacaklar. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İğreti/sefil hayat küfre sapanlara süslü gösterilmiştir; onlar, iman sahipleriyle alay ederler. Takvaya sarılanlar, kıyamet günü onların tepelerinde olacaktır. Allah, dilediğini hesapsız bir biçimde rızklandırır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
İnkar edenlere dünya hayatı çekici kılındı (süslendi). Onlar, iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sakınanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İnkarcılara dünya hayatı bezendi de iman edenlerle eğleniyorlar. Oysa korunan o müminler, kıyamet günü onların üstündedirler. Allah, dilediğine hesapsız nimetler verir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Hakikati inkara şartlanmış olanlara (yalnız) bu dünya hayatı güzel görünür. Bu nedenle, imana ermişlerle alay ederler; ama Kıyamet Günü Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanlar onlardan daha üstün (bir konumda) olacaklardır. Ve Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet günü bunların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Küfredenlere o dünya hayatı bezendi de iman edenlerle eğleniyorlar, halbuki korunan o mü'minler kıyamet günü onların fevkındadır, Allah dilediğine hisabsız ni'metler verir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi; (onlar) inananlarla alay ederler. Oysa korunanlar, kıyamet gününde onlardan üstündürler. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.
Gültekin Onan
Kafirler için dünya hayatı çekici kılındı (süslendi). Onlar, inananlardan kimileriyle alay ederler. Oysa korkup sakınanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Tanrı dilediğine hesapsız rızk verir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Küfredenler dünya hayaatı pek süslendi. iman edenlerden kimiyle (Bilal, Ammar, Suheyb gibi fakirlerle) eğleniyorlar. Halbuki takvaaya eren (o mü'min) ler kıyaamet gününde onların üstündedirler. Allah kimi dilerse ona hesabsız rızık verir.
İbni Kesir
Küfredenlere dünya hayatı pek süslendi. Ve onlar, iman edenlerden kimiyle eğleniyorlar. Halbuki takvaya erenler kıyamet gününde onların üstündedirler. Allah, dilediğine hesabsız rızık verir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Küfredenlere dünya hayatı cazip görünmekte ve bu sebeple iman edenlerle alay etmektedirler. Oysa Allah'tan korkanlar, kıyamet günü onların çok üstündedirler; Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Kafirlere dünya hayatı süslü gösterildi; Bu yüzden iman edenlerle eğlenirler. Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kıyamet günü öbürlerinin üstündedir. Allah dilediğine hesapsız nimetler verir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Dünya hayatı süslenip bezendi kafirler için (hakikatlerini inkar edenler süslü dış dünyaya yönelirler)! Onlar, (bu yüzden) iman edenlerle alay ederler. Oysa o korunan iman edenler, kıyamet günü onların fevkindedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
This worldly life is adorned in the eyes of the disbelievers, and they ridicule those who believe. However, the righteous will be far above them on the Day of Resurrection. GOD blesses whomever He wills, without limits.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
This worldly life has been made pleasing to the disbelievers, and they mock those who believe. And those who are righteous will be above them on the Day of Resurrection; God provides for whoever He wishes without a price.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
This lowly/worldly life has been made pleasing to the ingrates, and they mock those who acknowledge. Those who are aware will be above them on the day of Resurrection; God provides for whomever He wishes without counting.
# Kelime Anlam Kök
1 zuyyine: süslü gösterildi زين
2 lillezine: kimselere
3 keferu: inkar edenler€ كفر
4 l-hayatu: hayatı حيي
5 d-dunya: dünya دنو
6 ve yesharune: ve alay ederler سخر
7 mine:
8 ellezine: kimselerle
9 amenu: inanan(lar) امن
10 vellezine: ve kimselerle
11 ttekav: takva sahipleri وقي
12 fevkahum: onlardan üstündürler فوق
13 yevme: gününde يوم
14 l-kiyameti: kıyamet قوم
15 vallahu: Allah
16 yerzuku: rızık verir رزق
17 men: kimseye
18 yeşa'u: dilediği شيا
19 bigayri: غير
20 hisabin: hesapsız حسب