2. Bakara suresi 284. ayet

/ 286
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Gökte ve yerde olan her şey, Allah'ındır. İçinizde olanı* açıklasanız da gizleseniz de Allah, sizi onunla hesaba çeker. Allah dilediği kimseyi bağışlar, dilediği kimseye de azap eder.* Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir.

لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard, ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah, fe yagfiru limen yeşau ve yuazzibu men yeşau, vallahu ala kulli şey'in kadir.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a aittir. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir ve sonra O, istediğini affedecek, istediğini cezalandıracaktır. Zira Allah her şeye gücü yetendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Yerde ve göklerde olanlar ALLAH'ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de ALLAH sizi ondan sorumlu tutar. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. ALLAH herşeye gücü yetendir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Gökte ve yerde olan her şey, Allah'ındır. İçinizde olanı* açıklasanız da gizleseniz de Allah, sizi onunla hesaba çeker. Allah dilediği kimseyi bağışlar, dilediği kimseye de azap eder.* Allah, Her Şeye Güç Yetiren'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. İçinizde olanı, açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker.* Affı hak edeni affeder, azabı hak edene de azap eder. Her şeye ölçü koyan Allah'tır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Göklerde olan her şey ve yeryüzünde olan her şey, Allah'ın malıdır. İçinizden geçenleri açıklasanız da gizleseniz de Allah, sizi onunla hesaba çekecektir. Artık, dilediğini bağışlayacak, dilediğini de cezalandıracaktır. Çünkü Allah, her şeye Gücü Yetendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'a aittir. Siz içinizdekini açıklasanız da gizleseniz de, Allah sizi ondan dolayı hesaba çekecektir; ve ardından O müstehak olanın bağışlanmasını diler, (cezayı) dileyeni de cezalandırmayı diler. Ve Allah her şeye kadirdir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Göklerdekiler de yerdekiler de yalnız Allah'ındır. İçlerinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah, ondan sizi hesaba çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah Kadir'dir, her şeye gücü yeter.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azablandırır. Allah, her şeye güç yetirendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Göklerdeki ve yerdeki herşey Allah'ındır. Siz, içinizdekini açıklasanız da saklasanız da Allah, sizi onunla hesaba çeker; sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah, herşeye gücü yetendir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a aittir. Aklınızdan geçeni açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onun için hesaba çekecektir; ve sonra O, istediğini affedecek, istediğini cezalandıracaktır: Zira Allah her şeye kadirdir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allahındır hep göklerdeki ve yerdeki, siz nefislerinizdekini açsanız da gizlesiniz de Allah onunla sizi hisaba çeker sonra dilediğine mağfiret eyler dilediğine de azab, ve Allah her şey'e kadirdir.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçlerinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker; dilediğini bağışlar, dilediğine azabeder. Allah, herşeye kadirdir.
Gültekin Onan
Göklerde ve yerde ne varsa Tanrı'nındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Tanrı sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Tanrı herşeye güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allahındır. Eğer siz içinizdekini açıklar, yahud, gizlerseniz Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra kimi dilerse onu yarlığar, kimi dilerse onu da azablandırır. Allah her şey'e hakkıyle kaadirdir.
İbni Kesir
Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar dilediğini azablandırır. Ve Allah, herşeye Kadir'dir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de, Allah, onunla sizi hesaba çeker! Sonra da dilediği kimseyi bağışlar, dilediği kimseyi de azaba uğratır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Ey insanlar! Siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır. Doğrusu Allah her şeye kadirdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Semalarda ve arzda ne varsa Allah'ındır (Esma'sının açığa çıkması için). . . Bilinçlerinizde (düşündüğünüz) ne varsa, açıklasanız da gizleseniz de Allah varlığınızdaki Hasiyb ismi özelliğiye size onun sonuçlarını yaşatır. Dilediğine mağfiret eder (örter), dilediğine de azap verir. Allah her şeye Kaadir'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
To GOD belongs everything in the heavens and the earth. Whether you declare your innermost thoughts, or keep them hidden, GOD holds you responsible for them. He forgives whomever He wills, and punishes whomever He wills. GOD is Omnipotent.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
To God is what is in the heavens and in earth, and whether you declare what is in your souls or hide it, God will call you to account for it. He will forgive whom He wishes, and punish whom He wishes, and God is capable of all things.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
To God is what is in the heavens and in the earth, and if you declare what is in your minds or hide it, God will call you to account for it. He will forgive whom He wishes, and punish whom He wishes, and God is capable of all things.
# Kelime Anlam Kök
1 lillahi: Allah'ındır
2 ma: ne
3 fi: varsa
4 s-semavati: göklerde سمو
5 ve ma: ve ne
6 fi: varsa
7 l-erdi: yerde ارض
8 ve in: ve eğer
9 tubdu: açıklasanız da بدو
10 ma: şeyi
11 fi:
12 enfusikum: içlerinizdeki نفس
13 ev: veya
14 tuhfuhu: gizleseniz de خفي
15 yuhasibkum: sizi hesaba çeker حسب
16 bihi: onunla
17 llahu: Allah
18 feyegfiru: bağışlar غفر
19 limen: kimseyi
20 yeşa'u: dilediği شيا
21 ve yuazzibu: azabeder عذب
22 men: kimseyi
23 yeşa'u: dilediği شيا
24 vallahu: Allah
25 ala:
26 kulli: her كلل
27 şey'in: şeye شيا
28 kadirun: kadirdir قدر