Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Resullerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde: "Biz bu beldenin halkını helak edeceğiz." dediler. "Zira bu beldenin halkı zalim oldular."

وَلَمَّا جَٓاءَتْ رُسُلُـنَٓا اِبْرٰه۪يمَ بِالْبُشْرٰىۙ قَالُٓوا اِنَّا مُهْلِكُٓوا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوا ظَالِم۪ينَۚ
Ve lemma caet rusuluna ibrahime bil buşra, kalu inna muhliku ehli hazihil karyeh, inne ehleha kanu zalimin.
#kelimeanlamkök
1velemmazaman
2ca'etgeldikleriجيا
3rusulunaelçilerimizرسل
4ibrahimeİbrahim'e
5bil-buşrabir müjde ileبشر
6kaludediler kiقول
7innamuhakkak biz
8muhlikuhelak edeceğizهلك
9ehlihalkınıاهل
10hazihişu
11l-karyeti(Sodom) kentinقري
12inneçünkü
13ehlehaoranın halkıاهل
14kanuoldularكون
15zaliminezalimler(den)ظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: "Biz, bu memleketin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim/cinsel ahlaksızlıkta ileri giden kimselerdir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Elçilerimiz (melekler) İbrahim'e (çocuk)* müjdesi getirdiklerinde şöyle demişlerdi: "Biz bu şehir halkını helak edeceğiz. Şüphesiz ki oranın halkı zalim kişilerdir."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle vardıklarında, "Bu kentin (Sodom) halkını yok etmek üzereyiz. Çünkü oranın halkı zalim oldular" dediler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Resullerimiz* İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde:* "Biz bu beldenin halkını helak edeceğiz." dediler. "Zira bu beldenin halkı zalim oldular."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Elçilerimiz İbrahim'e o müjdeyi* getirdiklerinde şunu da söylediler: "Biz o şehrin halkını yok edeceğiz; oranın halkı yanlışa boğulmuş."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Elçilerimiz, İbrahim'e sevinçli haberini getirdiklerinde, şöyle dediler: "Bu kentin halkını, kesinlikle yıkıma uğratacağız. Aslında, onun halkı, haksızlık yapanlar arasındadır!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve elçilerimiz İbrahim'e (oğlu İshak'ı) müjdelemek için geldiklerinde: "Bakın" demişlerdi, "biz, işte şu bölgelerin halkının helakı (için görevlendirildik); çünkü oraların halkı hadlerini çoktan aşmış bulunuyorlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Elçilerimiz, İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: "Biz şu kentin halkını helak edeceğiz. Çünkü ora halkı zalim oldular."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman, dediler ki: "Gerçek şu ki, biz bu ülkenin halkını yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı zalim oldular."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Elçilerimiz İbrahim'e müjde ile vardıklarında: "Haberin olsun, biz bu memleketin halkını helak edeceğiz; çünkü onun halkı hep zalim oldular." dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Derken (semavi) elçilerimiz İbrahim'e (İshak'ın doğumu) müjdesini getirdiklerinde (aynı zamanda): "Biz bu yörenin halkını yok edeceğiz, çünkü onlar gerçek zalimlerdir!" dediler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Elçilerimiz (melekler) İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, "Biz, bu memleket halkını helak edeceğiz, çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve vakta ki elçilerimiz İbrahime müjde ile vardılar, haberin olsun dediler: biz bu karyenin ehalisini ihlak edecekleriz çünkü onun ehalisi hep zalim oldular

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Elçilerimiz İbrahim'e (oğlu olacağına dair) müjdeyi getirdikleri zaman dediler ki: "Biz şu (Sodom) kenti(ni)n halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim oldular."

 • Gültekin Onan

  Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman, dediler ki: "Gerçek şu ki, biz bu ülkenin ehlini yıkıma uğratacağız. Çünkü onun ehli zalim oldular."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Elçilerimiz İbrahime o müjdeyi getirince dediler ki: "Biz bu memleketin ahalisini helak edeceğiz. Çünkü onun ahalisi zaalim oldular".

 • İbni Kesir

  Elçilerimiz İbrahim'e müjde ile gelince dediler ki: Biz; bu kasaba halkını yok edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Elçilerimiz, müjde ile İbrahim'e geldikleri zaman: -Biz, şu beldeyi helak edeceğiz, çünkü oranın halkı zalimdir, dediler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Melaikeden olan elçilerimiz İbrahim'e, (İshak'ın doğumuna) dair müjde getirdiklerinde: "Haberin olsun, dediler, biz bu şehrin halkını imha edeceğiz, çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rasullerimiz, İbrahim'e müjde olarak geldiklerinde dediler ki: "Doğrusu biz şu bölge halkını helak edeceğiz.. . Muhakkak ki oranın halkı nefslerine zulmedenler oldular. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle vardıklarında, 'Bu kentin (Sodom) halkını yok etmek üzereyiz. Çünkü oranın halkı zalim oldular,'dediler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rasullerimiz* İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde:* "Biz bu beldenin halkını helak edeceğiz." dediler. Zira bu beldenin halkı zalim oldular.

 • Progressive Muslims

  And when Our messengers came to Abraham with good news, they then said: "We are to destroy the people of such a town, for its people have been wicked. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when Our messengers came to Abraham with the glad tidings, they said: “We will destroy the people of this city; its people are wrongdoers.”

 • Aisha Bewley

  When Our messengers came with the good news to Ibrahim, they said, ‘We are going to destroy the people of this city. Truly its inhabitants are wrongdoers.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When our messengers went to Abraham with good news (about Isaac's birth), they also said, "We are on our way to annihilate the people of that town (Sodom), for its people have been wicked."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And when Our messengers came to Abraham with good news, they said: "We are to destroy the people of such a town, for its people have been wicked."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  When Our messengers came to Abraham with good news, they then said, "We are to destroy the people of such a town, for its people have been wicked."