Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Kitap'tan nasiplenmiş
*
olanları görüyorsun değil mi? Bunlar, aralarında hükmetmesi için Kitap'a
*
çağrıldıklarında bir kısmı, döneklik ederek ondan yüz çeviriyor.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ
E lem tera ilellezine utu nasiben minel kitabi yud'avne ila kitabillahi li yahkume beynehum summe yetevella ferikun minhum ve hum mu'ridun.
#kelimeanlamkök
1elem
2teragörmedin mi?راي
3ila
4ellezinekimseleri
5utuverilmiş olanاتي
6nesibenbir (nasip) payنصب
7mine-tan
8l-kitabiKitap-كتب
9yud'avneçağırılıyorlar daدعو
10ila
11kitabiKitabınaكتب
12llahiAllah'ın
13liyehkumehüküm versin diyeحكم
14beynehumaralarındaبين
15summesonra
16yetevelladönüyorlarولي
17ferikunbir toplulukفرق
18minhumonlardan
19ve humve onlar
20mua'riduneyüz çeviriyorlarعرض
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hakem olmak için Allah'ın kitabına çağırılıyorlar da, sonra onlardan bir kısmı dönüp yüz çeviriyor.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kitaptan kendilerine bir pay verilmiş olanlara baksana, aralarında hükmetmeleri için ALLAH'ın kitabına çağrılıyorlar da onlardan bir grup yüz çevirip geri dönüyor.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kitap'tan nasiplenmiş
*
olanları görüyorsun değil mi? Bunlar, aralarında hükmetmesi için Kitap'a
*
çağrıldıklarında bir kısmı, döneklik ederek ondan yüz çeviriyor.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah'ın Kitabı'ndan bilgi sahibi olanları görmedin mi? Aralarında kararı Kitap versin diye Allah'ın Kitabına çağrılınca onlardan bir bölümü yüz çevirerek geri çekiliyorlar.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında yargı vermeleri için, Allah'ın Kitabı'na çağırılıyorlar. Yine de onların arasından bir küme, yüz çevirerek dönüyor.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Baksana şu kendilerine daha önce vahiyden bir pay verilenlere? Aralarını bulmak için Allah'ın kitabına çağrıldılar; fakat onlardan bir kısmı döneklik yaparak yüz çevirdiler.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Şu kendilerine Kitap'tan bir pay verilmiş olanlara bak, aralarında hüküm vermesi için Allah'ın Kitabı'na çağırılıyorlar da içlerinden bir zümre yüz çevirerek dönüp gidiyor.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah'ın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da, onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar, işte böyle arka dönenlerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlara, aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar da içlerinden bir kısmı, yüz çevirerek dönüp gidiyor.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Daha önce) vahiyden kendilerine pay verilenleri bilmez misin? Onlara aralarında hüküm verirken Allah'ın kelamına başvurmaları yolunda çağrı yapılmıştır; ama bazısı, inatla (ondan) yüz çevirir;
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kendilerine Kitap'tan bir pay verilenleri görmüyor musun ki, aralarında hüküm vermesi için Allah'ın Kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Baksan a o kendilerine kitabdan bir nasıb verilmiş olanlara, aralarında hakem olması için Allahın kitabına da'vet olunuyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüb gidiyorlar
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Baksana Kitaptan kendilerine bir pay verilmiş olanlar, aralarında hüküm versin diye Allah'ın Kitabına çağırılıyorlar da sonra onlardan bir topluluk yüz çevirerek dönüyorlar.
Gültekin Onan
Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi ? Aralarında Tanrı'nın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da, onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar, İşte böyle arka dönenlerdir.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Kitabdan (Tevratdan) kendilerine bir nasıyb verilmiş olanları görmedin mi ki Allahın Kitabı — aralarında hakem olmak için — çağırılıyorlar da sonra onlardan bir zümre (o Kitaba) arkasını çeviriyor. Onlar böyle (hakıykatlerden) yüz çevirmeyi adet edinmiş kimselerdir.
İbni Kesir
Kendilerine Kitab'tan bir pay verilmiş olanları görmedin mi ki; aralarında hüküm vermen için Allah'ın kitabına çağırılıyorlar da, sonra onlardan bir zümre arkasını çeviriyor. Onlar, temelli yüz çevirenlerdendir.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hakem olarak Allah'ın kitabına çağırılıyorlar da sonra onlardan bir kısmı dönüp uzaklaşıyor. Onlar, işte böyle yüz çevirenlerdir.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Baksana o kendilerine kitaptan bir pay verilenlere! Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar da, sonra onlardan bir grup yüz çevirerek dönüp gidiyorlar.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Vahyedilen bilgilerden bir nasip verilmiş olanları görmedin mi; aralarında hüküm verilmesi için Allah vahyine davet ediliyorlar, sonra onlardan bazıları yüz çevirip gidiyor.
Rashad Khalifa The Final Testament
Have you noted those who were given part of the scripture, and how they are invited to uphold this scripture of GOD, and apply it to their own lives, then some of them turn away in aversion?
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Did you not see those who were given a portion of the Book being invited to the Book of God to judge between them, then a group of them turns away while they are adverse?
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Did you not see those who were given a portion of the book being invited to God's book to judge between them, then a group of them turn away while they are adverse?