/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kitap'tan nasiplenmiş* olanları görüyorsun değil mi? Bunlar, aralarında hükmetmesi için Kitap'a* çağrıldıklarında bir kısmı, döneklik ederek ondan yüz çeviriyor.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ
E lem tera ilellezine utu nasiben minel kitabi yud'avne ila kitabillahi li yahkume beynehum summe yetevella ferikun minhum ve hum mu'ridun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hakem olmak için Allah'ın kitabına çağırılıyorlar da, sonra onlardan bir kısmı dönüp yüz çeviriyor.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kitaptan kendilerine bir pay verilmiş olanlara baksana, aralarında hükmetmeleri için ALLAH'ın kitabına çağrılıyorlar da onlardan bir grup yüz çevirip geri dönüyor.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kitap'tan nasiplenmiş* olanları görüyorsun değil mi? Bunlar, aralarında hükmetmesi için Kitap'a* çağrıldıklarında bir kısmı, döneklik ederek ondan yüz çeviriyor.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah'ın Kitabı'ndan bilgi sahibi olanları görmedin mi? Aralarında kararı Kitap versin diye Allah'ın Kitabına çağrılınca onlardan bir bölümü yüz çevirerek geri çekiliyorlar.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında yargı vermeleri için, Allah'ın Kitabı'na çağırılıyorlar. Yine de onların arasından bir küme, yüz çevirerek dönüyor.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Baksana şu kendilerine daha önce vahiyden bir pay verilenlere? Aralarını bulmak için Allah'ın kitabına çağrıldılar; fakat onlardan bir kısmı döneklik yaparak yüz çevirdiler.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Şu kendilerine Kitap'tan bir pay verilmiş olanlara bak, aralarında hüküm vermesi için Allah'ın Kitabı'na çağırılıyorlar da içlerinden bir zümre yüz çevirerek dönüp gidiyor.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah'ın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da, onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar, işte böyle arka dönenlerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlara, aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar da içlerinden bir kısmı, yüz çevirerek dönüp gidiyor.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Daha önce) vahiyden kendilerine pay verilenleri bilmez misin? Onlara aralarında hüküm verirken Allah'ın kelamına başvurmaları yolunda çağrı yapılmıştır; ama bazısı, inatla (ondan) yüz çevirir;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kendilerine Kitap'tan bir pay verilenleri görmüyor musun ki, aralarında hüküm vermesi için Allah'ın Kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Baksan a o kendilerine kitabdan bir nasıb verilmiş olanlara, aralarında hakem olması için Allahın kitabına da'vet olunuyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüb gidiyorlar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Baksana Kitaptan kendilerine bir pay verilmiş olanlar, aralarında hüküm versin diye Allah'ın Kitabına çağırılıyorlar da sonra onlardan bir topluluk yüz çevirerek dönüyorlar.
Gültekin Onan
Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi ? Aralarında Tanrı'nın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da, onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar, İşte böyle arka dönenlerdir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Kitabdan (Tevratdan) kendilerine bir nasıyb verilmiş olanları görmedin mi ki Allahın Kitabı — aralarında hakem olmak için — çağırılıyorlar da sonra onlardan bir zümre (o Kitaba) arkasını çeviriyor. Onlar böyle (hakıykatlerden) yüz çevirmeyi adet edinmiş kimselerdir.
İbni Kesir
Kendilerine Kitab'tan bir pay verilmiş olanları görmedin mi ki; aralarında hüküm vermen için Allah'ın kitabına çağırılıyorlar da, sonra onlardan bir zümre arkasını çeviriyor. Onlar, temelli yüz çevirenlerdendir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hakem olarak Allah'ın kitabına çağırılıyorlar da sonra onlardan bir kısmı dönüp uzaklaşıyor. Onlar, işte böyle yüz çevirenlerdir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Baksana o kendilerine kitaptan bir pay verilenlere! Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar da, sonra onlardan bir grup yüz çevirerek dönüp gidiyorlar.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Vahyedilen bilgilerden bir nasip verilmiş olanları görmedin mi; aralarında hüküm verilmesi için Allah vahyine davet ediliyorlar, sonra onlardan bazıları yüz çevirip gidiyor.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Have you noted those who were given part of the scripture, and how they are invited to uphold this scripture of GOD, and apply it to their own lives, then some of them turn away in aversion?
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Did you not see those who were given a portion of the Book being invited to the Book of God to judge between them, then a group of them turns away while they are adverse?
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Did you not see those who were given a portion of the book being invited to God's book to judge between them, then a group of them turn away while they are adverse?
# Kelime Anlam Kök
1 elem:
2 tera: görmedin mi? راي
3 ila:
4 ellezine: kimseleri
5 utu: verilmiş olan اتي
6 nesiben: bir (nasip) pay نصب
7 mine: -tan
8 l-kitabi: Kitap- كتب
9 yud'avne: çağırılıyorlar da دعو
10 ila:
11 kitabi: Kitabına كتب
12 llahi: Allah'ın
13 liyehkume: hüküm versin diye حكم
14 beynehum: aralarında بين
15 summe: sonra
16 yetevella: dönüyorlar ولي
17 ferikun: bir topluluk فرق
18 minhum: onlardan
19 ve hum: ve onlar
20 mua'ridune: yüz çeviriyorlar عرض