/ 200
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İman ettikten, Rasul'ün Hakk olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra, inkar eden bir kavme Allah nasıl hidayet eder? Allah, zalim olan bir topluma doğru yolu göstermez.

كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu enner resule hakkun ve caehumul beyyinat vallahu la yehdil kavmez zalimin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İman edip Peygamberin hak olduğuna şahit olduktan ve hakikatin bütün kanıtları kendilerine geldikten sonra hakikati inkar etmeyi seçen bir halkı, Allah nasıl doğru yola ulaştırır? Allah, böyle zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İman ettikten, elçinin doğru olduğuna tanık olduktan ve kendilerine açık deliller geldikten sonra, inkar eden bir toplumu, ALLAH nasıl olur da doğruya iletir? ALLAH zalim toplumu hidayete ulaştırmaz.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İman ettikten, Rasul'ün Hakk olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra, inkar eden bir kavme Allah nasıl hidayet eder? Allah, zalim olan bir topluma doğru yolu göstermez.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kendilerine açık belgeler geldikten ve Allah'ın elçisinin/Kitabının hak olduğuna şahit olarak inanıp güvendikten sonra da ayetleri görmezlikte direnen (kafir olan) bir topluluğu Allah hiç yola getirir mi? Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Kendilerine açık kanıtlar gelmesine ve elçinin gerçek olduğuna tanık olmalarına karşın, nankörlük eden bir toplumu, Allah, nasıl doğru yola eriştirir? Çünkü Allah, haksızlık yapan bir toplumu doğru yola eriştirmez.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İman ettikten, Elçi'nin hak olduğuna şahit olduktan, kendilerine hakikatin apaçık belgeleri geldikten sonra inkara sapan bir toplumu Allah nasıl muvaffak eder? Çünkü Allah, zulme gömülen bir topluma asla rehberliğini bahşetmez.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İmanlarından, resulün hak olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine ayan-beyan deliller geldikten sonra küfre sapmış bir topluluğa Allah nasıl kılavuzluk eder? Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kendilerine apaçık belgeler geldiği ve elçinin hak olduğuna şahid oldukları halde, imanlarından sonra küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Allah, zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kendilerine açık deliller gelmiş ve peygamberin hak olduğuna şahitlik etmişken, inananların arkasından nankörlük edip inkara sapan bir milleti, Allah nasıl başarılı kılar! Oysa Allah, zulmedenler topluluğunu başarılı kılmaz.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
İman edip bu Elçi'nin hak olduğuna şahit olduktan ve hakikatin bütün kanıtları kendilerine geldikten sonra hakikati inkar etmeyi seçen bir halkı Allah nasıl doğru yola ulaştırır? Allah, böyle bir zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İman ettikten, Peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
nasıl muvaffak eder Allah? bir kavmi ki kendilerine beyyineler gelmiş ve Peygamberin hakk olduğuna şehadet getirmişler iken imanlarının arkasından nankörlük edib küfre sapmışlardır, halbuki Allah zalimler güruhunu muvaffak etmez
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İman ettikten, Resul'ün hak olduğunu gördükten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra, inkar eden bir topluma Allah nasıl yol gösterir? Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez.
Gültekin Onan
Kendilerine apaçık belgeler geldiği ve elçinin hak olduğuna şahid oldukları halde, inandıktan sonra küfreden bir kavmi Tanrı nasıl hidayete erdirir ? Tanrı zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Kendilerine apaçık deliller gelmiş, o peygamberin şübhesiz bir hak olduğuna şahidlik de etmişler iken imanlarının arkasından küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir (Muvaffak eder)? Allah zaalimler güruhunu hidayete götürmez.
İbni Kesir
İman ettikten, peygamberlerin hak olduğunu gördükten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra küfre sapan bir kavmi, Allah nasıl hidayete eriştirir? Ve Allah, zalimler güruhunu hidayete iletmez.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İman etmelerinden ve Peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah, hidayete nasıl eriştirir? Allah, zalim toplumu hidayete iletmez.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Kendilerine kesin ve açık deliller gelmiş ve Resulün hak peygamber olduğuna şehadet etmiş iken, imanlarından sonra küfre sapan bir topluluğu hiç Allah hidayete erdirir mi? Yok, yok! Allah, zalimler güruhunu cennete giden yola koymaz, emellerine kavuşturmaz.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Kendilerine açık deliller geldikten, Rasulün Hak olduğuna şahitlik edip iman ettikten sonra hakikati inkar eden bir topluluğa, Allah nasıl hidayet eder! Allah zulmedenler topluluğuna hidayet etmez.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Why should GOD guide people who disbelieved after believing, and after witnessing that the messenger is truth, and after solid proofs have been given to them? GOD does not guide the wicked.,
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
How can God guide a people who have rejected after believing, and they had witnessed that the messenger was true, and the clarity had come to them? God does not guide the wicked people.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
How would God guide a people who have rejected after acknowledging and they witnessed that the messenger was true, and the clear evidences had come to them? God does not guide the wicked people.
# Kelime Anlam Kök
1 keyfe: nasıl كيف
2 yehdi: yol gösterir هدي
3 llahu: Allah
4 kavmen: bir topluma قوم
5 keferu: inkar eden كفر
6 bea'de: sonra بعد
7 imanihim: İman ettikten امن
8 ve şehidu: ve gördükten شهد
9 enne: gerçekten
10 r-rasule: Resul'ün رسل
11 hakkun: hak olduğunu حقق
12 ve ca'ehumu: ve kendilerine geldikten جيا
13 l-beyyinatu: açık deliller بين
14 vallahu: Allah
15 la:
16 yehdi: doğru yola iletmez هدي
17 l-kavme: toplumu قوم
18 z-zalimine: zalim ظلم